O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Homilie bpa Grzegorza Rysia w naszym domu w Krakowie


Homilie bpa Grzegorza Rysia
w naszym domu w Krakowie

LINKI DO TEKSTÓW I NAGRAŃ

 

28 września 2016 r. przypada piąta rocznica święceń biskupich bpa Grzegorza Rysia. Dziękujemy Bogu za jego posługę, również tę podejmowaną w naszym domu. Już oczekujemy na bliskie spotkanie w ramach Szkoły Biblijnej pt. „Księga Hioba - Księga nadziei”, które będziemy przeżywać od 30 września do 2 października br.


foto: bp Grzegorz Ryś w CFD w Krakowie, 15 września 2014

Piąta rocznica święceń stała się „okazją”, by zebrać w jednym pliku odsyłacze do dostępnych na naszej stronie tekstów i nagrań homilii bpa Grzegorza Rysia wygłoszonych w naszym domu. Jeśli Bóg pozwoli, zamieścimy kolejne... :-)

 

=== === ===

 

Inauguracja II roku zajęć Szkoły Wychowawców
WSD Diecezjalnych i Zakonnych 2015-2017, 12 września 2016

 

 

=== === ===

 

Zakończenie zajęć dwuletniej Szkoły Wychowawców
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2013-2015, 22 maja 2015

 

=== === ===

 

Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy
Szkoła Biblijna, 17-19 kwiernia 2015

 

=== === ===

 

Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty
Szkoła Biblijna, 3-5 października 2014

 

=== === ===

 

Inauguracja II roku zajęć Szkoły Wychowawców
WSD Diecezjalnych i Zakonnych 2013-2015, 15 września 2014

 

=== === ===

 

Jak pomagać w słuchaniu Słowa? Szkoła Lectio Divina
dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach, 13-15 listopada 2013

 

=== === ===

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl