O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Ćwiczenia Ignacjańskie 12-20 października 2016 - homilie cz. ...


Ćwiczenia Ignacjańskie
12-20 października 2016

ooo

 TEKSTY / NAGRANIA HOMILII
wygłoszonych w czasie rekolekcji
- CZĘŚĆ DRUGA -

Prosimy o modlitwę w intencji uczestników i prowadzących oraz kierowników duchowych! Dzielimy się tekstami/nagraniami homilii.

info o rekolekcjach  >>>.

homilie – część 1  >>>.

---------------------------------------------------------------------

………
homilia - wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, 17 października 2016 r.
Ef 2, 1-10; Ps 100, 2-5 ; Łk 12, 13-21

NAGRANIE HOMILII Z 17 PAŹDZIERNIKA 2016
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Ryszard Stankiewicz SDS

---------------------------------------------------------------------

………
homilia - święto św. Łukasza Ewangelisty, 18 października 2016 r.
2 Tm 4, 9-17a; Ps 145, 10-13ab.17-18; Łk 10, 1-9

NAGRANIE HOMILII Z 18 PAŹDZIERNIKA 2016
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Krzysztof Wons SDS

---------------------------------------------------------------------

………
homilia - środa 29. tygodnia okresu zwykłego, 19 października 2016 r.
Ef 3, 2-12; Iz 12, 2-5; Łk 12, 39-48

NAGRANIE HOMILII Z 19 PAŹDZIERNIKA 2016
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Daniel Banaszkiewicz SDS

---------------------------------------------------------------------

………
homilia - uroczystość św. Jana Kantego (w archidiecezji krakowskiej), 20 października 2016 r.
Syr 3,30-4,10; Ps 112, 1.4-6.8-9; Jk 2, 14-17; Łk 6, 27-38

NAGRANIE HOMILII Z 20 PAŹDZIERNIKA 2016
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Krzysztof Wons SDS

---------------------------------------------------------------------

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl