O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Spotkania formacyjne w drugim półroczu 2016 r. ...


Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

Spotkania formacyjne w drugim półroczu 2016 r.

===   ===   ===

>> spotkania w I półroczu
2016 roku - archiwum <<<
.

>> spotkania w II półroczu
2015 roku - archiwum <<<
.

>>> spotkania w I półroczu
2015 roku - archiwum <<<
.

===   ===   ===

Od lipca do grudnia 2016 roku przeżywaliśmy cztery serie rekolekcji lectio divina (30 czerwca - 8 lipca, 5-13 sierpnia, 1-9 września, 1-9 grudnia) oraz dwie serie ćwiczeń ignacjańskich (17-25 sierpnia, 12-20 października; trzecią przeżywać będziemy tradycyjnie na przełomie roku od 28 grudnia).

W drugim półroczu odbyło się siedem sesji formacyjnych: „Jezus i Jego uczeń (bibliodrama)” (ks. Tomasz Knop i Małgorzata Zasępa, 23-25 września), „Księga Hioba - Księga nadziei” (bp Grzegorz Ryś, 30 września - 2 października), „Bliskość, która leczy” (Bogusław Szpakowski SAC, 7-9 października), „Kryzys - godzina Boga” (Amedeo Cencini FdCC, 4-6 listopada), „Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos” (bp Piotr Turzyński, ks. Wojciech Węgrzyniak i Mario Cucca OFMCap. - XIII Dni Duchowości Biblijnej, 10-13 listopada), „Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Etap 3: Ewangelia według św. Łukasza” (bp Grzegorz Ryś i Krzysztof Wons SDS, 16-18 listopada), „Cała piękna. Lectio divina z Maryją” (Krzysztof Wons SDS, 25-27 listopada).

W tym czasie trwały zajęcia dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2015-2017.

Od pierwszej niedzieli Adwentu, 27 listopada, wszedł w życie projekt ewangelizacyjny „Nowa jakość życia”. To seria 54. odcinków stanowiących wprowadzenie do Ewangelii na wszystkie niedziele roku A. Opiekunem projektu jest Centrum Formacji Duchowej, reżyserem Mariola Kłos, a wykonawcą Studio Katolik.

W lipcu przeżywaliśmy Światowe Dni Młodzieży. 20 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, zakończył się Nadzywczajny Jubileusz Miłosierdzia, zainugurowany w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2015 r.

===   ===   ===

czerwiec / LIPIEC

Rekolekcje Lectio Divina
30 czerwca - 8 lipca 2016 - info >>>.
- homilie cz. I >>>. - homilie cz. II  >>>.


Zeszyty Formacji Duchowej
lato * 72/ 2016
Zranienia miejscem dojrzewania
Amedeo Cencini FdCC

===   ===   ===

SIERPIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
5-13 sierpnia 2016 - info >>>.

===   ===   ===


„Umiłowamy”
Rekolekcje lectio divina
z umiłowanym uczniem

Krzysztof Wons SDS

Ćwiczenia Ignacjańskie
17-25 sierpnia 2016 - info >>>.
- homilie cz. I >>>. - homilie cz. II  >>>.

===   ===   ===

WRZESIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
1-9 września 2016 - info >>>.


„Жити Божим словом щодня”
Krzysztof Wons SDS

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
inauguracja II roku zajęć i sesja VII
12-16 września 2016 - zapowiedź >>>.
- info >>>. - homilia bpa Grzegorza Rysia >>>

===   ===   ===

Rekolekcje dla salwatorianów
19-23 września  2016

===   ===   ===

Jezus i Jego uczeń (bibliodrama)
23-25 września 2016 - info >>>.

===   ===   ===

wrzesień / PAŹDZIERNIK

 Księga Hioba - Księga nadziei
30 września - 2 października 2016
- info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

 

===   ===   ===


Zeszyty Formacji Duchowej
jesień * 73/ 2016
Bliskość, która leczy
Bogusław Szpakowski SAC

 Bliskość, która leczy
7-9 października 2016
- info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.


zapraszają: J. Zelnik, A. Szustak OP, D. Kowalski, bp G. Ryś, D. Figurska,
ks. W. Chrostowski, bp E. Dajczak, ks. P. Pawlukiewicz i K. Wons SDS.
Ewangelizuj razem z nami, czyli „Podaj dalej” zwiastuna NJŻ.

===   ===   ===

Ćwiczenia Ignacjańskie
12-20 października  2016
- info >>>. - homilie cz. I >>>. - homilie cz. II >>>.


„Повірити Ісусові.
Реколекції зі святим Марком”

Krzysztof Wons SDS

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
sesja VIII
24-28 października 2016

===   ===   ===

LISTOPAD

 Kryzys - godzina Boga
4-6 listopada 2016
- info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   ===

 Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos
XIII Dni Duchowości Biblijnej, 10-13 listopada 2016
- zapowiedź >>>. - homilia bp P. Turzyński >>>.
- homilie M. Cucca OFMCap. >>>. - nagrania >>>.


Przewodnik po Rekolekcjach
Lectio Divina. Zeszyt 3

Amedeo Cencini FdCC,
Krzysztof Wons SDS

===   ===   ===

 Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina.
Etap 3: Ewangelia według św. Łukasza

16-18 listopada 2016
- zapowiedź >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

===   ===   ===


Cały sprawiedliwy. Józef
Krzysztof Wons SDS

 Cała piękna. Lectio divina z Maryją
25-27 listopada 2016
- info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.


Po prostu lectio divina
na niedziele i święta. Rok A

Ryszard Stankiewicz SDS

===   ===   ===

GRUDZIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
1-9 grudnia 2016 - info >>>.

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
12-16 grudnia 2016 - info >>>.

===   ===   ===


Nowa Jakość Życia.
Wprowadzenie do rozważania Ewangelii. Rok A

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl