O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje Lectio Divina dla Szkoły Wychowawców 9-17 I 2017


Rekolekcje Lectio Divina
dla Szkoły Wychowawców WSD
9-17 stycznia 2017

 

„DIVINA ELOQUIA CUM LEGENTE CRESCUNT”
- „Słowa Boże wzrastają wraz z tym, kto je czyta” -

św. Grzegorz Wielki, Homilia in Ezechielem

Od poniedziałku 9 stycznia do wtorku 17 stycznia 2017 r. trwały rekolekcje lectio divina. W tej serii rekolekcji wzięli udział kapłani i bracia zakonni ze Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (edycja 2015-2017). Modlili się oni Słowem zaczerpniętym z Ewangelii wg św. Mateusza i św. Łukasza. Wprowadzenia do modlitwy dawali Krzysztof Wons SDS i Piotr Szyrszeń SDS. Rekolektantom towarzyszyło siedmiu kierowników duchowych: duszpasterze CFD, kapłan diecezjalny z archidiecezji przemyskiej, pallotyn i salwatorianin.

Dziękujemy za modlitwę
w intencji uczestników rekolekcji,
prowadzących i kierowników duchowych!

---------------------------------------------------------------------

Przypominamy homilie rekolekcyjne z lat poprzednich

---------------------------------------------------------------------

Polecamy „Pastores” - kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej !

   

   

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl