O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Zeszyty Formacji Duchowej nr 74 - Miłosierni jak Ojciec - Inn ...


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ nr 74  

 

Miłosierni jak Ojciec

 

 Innocenzo Gargano OSBCam.

włoski mnich kameduła,
wybitny patrysta, znawca Ojców Greckich,
promotor lectio divina we współczesnym Kościele

 

 

74. numer „Zeszytów Formacji Duchowej” zachęca, aby powracać do przesłania Bożego Miłosierdzia, które kryją w sobie stronice Ewangelii. Podczas sesji w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, opatrzonej hasłem Jubileuszu Roku Miłosierdzia – „Miłosierni jak Ojciec” (27-29 stycznia 2016), włoski kameduła o. Innocenzo Gargano zaproponował lectio divina do sześciu wybranych perykop ewangelicznych, ktore papież Franciszek cytował w bulli Misericordiae Vultus.

 

*** *** ***

 

Słowo z Centrum Formacji Duchowej

„Poznawaj serce Boga w słowach Boga”, zachęca św. Grzegorz Wielki. Kiedy przykładamy ucho do stronic Ewangelii słyszymy bicie serca Boga. Całe drży z miłości do nas. Nie przestaje dla nas bić, nawet wtedy, gdy nasze serce przestaje bić dla Niego, gdy już nie drży, staje się oziębłe i obojętne. On kochać nie przestaje. Nie ma piękniejszej wiadomości od tej, że jest Ktoś, kto nie przestaje nas kochać także w naszej nędzy, w naszym życiowym bałaganie, w naszych zdradach i odejściach. W naszym grzechu. Nie kocha nędzy, bałaganu, zdrad i odejść. Nie kocha się w grzechu, owszem nienawidzi grzechu, który nas niszczy! Kocha nas, zaś biedy nasze i grzech bierze na siebie. Czy aż tak daleko sięga Jego miłość? A może to tylko nasze insynuacje i raniąca Go zarozumiałość. Czy takim myśleniem nie ubliżamy Bogu samemu, nie spoufalamy się z Nim, nie lekceważmy Jego serca? Za nami Rok Miłosierdzia. Bramy jubileuszowe zostały zamknięte, ale nie Jego serce. Rok Miłosierdzia był po to, abyśmy odzyskali wiarę w Boga nieskończonej miłości. Bramy zostały na naszych oczach otwarte na cały rok, abyśmy pamiętali do końca życia i na chwilę nie zapominali, że ramiona i serce Boga nigdy się nie zamykają. Wystarczy spojrzeć na Ukrzyżowanego i Jego rozpięte ramiona. Pozwolił sobie nawet serce przebić, abyśmy w Jego otwartość nie wątpili, lecz wtulali się w Jego ramiona i ukrywali w Jego sercu.

Na dwa lata przed rozpoczęciem Jubileuszu Miłosierdzia Papież Franciszek w sposób poruszający wołał w Evangelii gaudium: „Pan nie zawiedzie tego, kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezusa. Przekona się wówczas, że On już na niego czekał z otwartymi ramionami. Jest to sposobna chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystusowi: «Panie, pozwoliłem się oszukać, znalazłem tysiąc sposobów, by uciec przed Twoją miłością, ale jestem tu znowu, by odnowić moje przymierze z Tobą. Potrzebuję Cię. Wybaw mnie ponownie, Panie, weź mnie w swoje odkupieńcze ramiona». Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy! Powtarzam jeszcze raz z naciskiem: Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem; to nas męczy proszenie Go o miłosierdzie. Ten, który zachęcił nas, byśmy przebaczali «siedemdziesiąt siedem razy» (Mt 18, 22), daje nam przykład: On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas na nowo w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa, z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość” (EG 6). W dwa lata później przygotował bullę ogłaszającą Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W bulli przyprowadził nas przed Jezusa i powiedział: „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca (…). Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu (…). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga” (Misericordiae Vultus).

74. numer Zeszytów Formacji Duchowej zachęca, aby powracać do przesłania Bożego Miłosierdzia, które kryją w sobie stronice Ewangelii. Podczas sesji w Centrum Formacji Duchowej, opatrzonej hasłem Jubileuszu Roku Miłosierdzia - „Miłosierni jak Ojciec” [sesja „Miłosierni jak Ojciec” odbyła się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, w dniach 27-29 stycznia 2016 roku. Prowadzona była w dynamice lectio divina przez o. Innocenzo Gargano OSB Cam z Rzymu], włoski kameduła o. Innocenzo Gargano zaproponował lectio divina do sześciu wybranych perykop ewangelicznych, które Papież Franciszek cytował w bulli Misericordiae Vultus. Sześć „ikon” Oblicza Bożego Miłosierdzia, może prowadzić do modlitwy Słowem Bożym, nasycać oczy serca i karmić duszę kontemplacją Boga, który nie nuży się w swoim miłowaniu człowieka. Jego Oblicze stało się najbardziej bliskie, widzialne i dotykalne w Jezusie Chrystusie. „Jezus, Jego Osoba, to miłosierdzie, które stało się Ciałem” – powiedział w jednej z konferencji o. Gargano. Kiedy czytamy Ewangelię, rozważa Kameduła, widzimy jak „Przechodzi Miłosierdzie Boże, które stało się ciałem. Przechodzi Ten, który wie, że jest posłany, by ratować nawet jedną ze stu owiec, która się zagubiła. Przechodzi Ten, który ma świadomość, że otrzymał pełnię Ducha Pańskiego, iż otrzymał tę piękną, dobrą nowinę, by ogłaszać rok łaski od Pana, rok miłosierdzia, rok przebaczenia od Boga, który się nie pozwala zatrzymać niegodnością człowieka (…) Miłość jest wolna, by kochać dobrego człowieka, ale jest tak samo wolna, by kochać też złego”. Rozważania prowadzone w dynamice lectio divina pomagają wypłynąć na głębię ewangelicznych wersetów i spotykać się z Jezusem, z Jego miłującym spojrzeniem, słowami i gestami. Kiedy powołuje na ucznia zdeprawowanego celnika mówi: „Nie potrzebują lekarza zdrowi…” (Mt 9,13); kiedy uzdrawia ludzi z marginesu: chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, prosi zdumione tłumy: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36); kiedy uwalnia człowieka tłukącego się po nocach I żyjącego w grobach, od plejady demonów, posyła go do swoich: „Opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił…” (Mk 5,1-20); kiedy zaczynają szemrać faryzeusze i uczeni w Piśmie, bo widzą jak pozwala zbliżać się do siebie celnikom i grzesznikom, trzy razy próbuje ich przekonać, że Bóg cieszy się każdym wracającym do Niego (Łk 15,1-32); zasmuci się i rozgniewa, gdy ułaskawiony przez Niego dłużnik, nie będzie chciał okazać łaski swojemu bratu: „Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” (Mt 18, 33); zanim skona na krzyżu będzie wstawiał się do Ojca za swoimi oprawcami: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Ewangelia ma oblicze Jezusa Miłosiernego, który od pierwszego do ostatniego jej wersetu czeka z przebaczeniem na każdego. Tylko komuś jednemu nie może przebaczyć: temu, kto Jego miłosierdziem lekceważy, zamyka się na nie świadomie i mówi „nie” Duchowi Ojca i Syna.

Jesteśmy wdzięczni ojcu Innocenzo Gargano, za to, że od kilkunastu lat formuje uczestników naszych sesji i rekolekcji w CFD do modlitwy Słowem Bożym. Dziękujemy za wierne towarzyszenie nam w zgłębianiu wielowiekowej praktyki lectio divina i ukazywaniu w niej drogi do nowej jakości życia.

Krzysztof Wons SDS

 

*** *** ***

 

Spis treści

  • Słowo z Centrum Formacji Duchowej
  • „Nie potrzebują lekarza zdrowi…” (Mt 9, 9-13).
  • „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 27-36).
  • „Opowiadaj im wszystko, co ci Pan uczynił…” (Mk 5, 1-20).
  • „Zbliżali się do Niego wszyscy grzesznicy i celnicy…” (Łk 15, 1-32).
  • „Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować nad swoim współsługą,
    jak ja ulitowałem się nad tobą?” (Mt 18, 21-35).
  • „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23, 33-49).
  • Pytania i odpowiedzi.

 

*** *** ***

 

   
  

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl