O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

II Niedziela Wielkiego Postu (rok A)
12 marca 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie»” (Mt 17, 1-9 – Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Można mieć awersję do gór, chodzenia, wędrowania po nich, zdobywania ich szczytów, podziwiania z ich wysokości wspaniałych widoków i innych górskich atrakcji. Można być zdeklarowanym „doliniarzem” czy miłośnikiem nizin. Jednak, jeżeli człowiek pragnie się rozwijać duchowo, nie uniknie spotkania z Górą Przemienienia. Wędrówka na jej szczyt i odpowiednio czasowy pobyt na niej jest niezbędny, aby doświadczyć cudu przemienienia Pana, nim się zachwycić i rozpocząć proces swej własnej, solidnej, głębokiej przemiany. Dopiero wówczas można rozpocząć manewr schodzenia w dół.

Kocham góry czy raczej wolę je podziwiać na zdjęciach? Czy pokochałem tę górę, Górę Przemienienia Pana i mojej przemiany, duchowego wzrostu i rozwoju? Może mozolnie, wolnym krokiem, ale wchodzę na jej szczyt?

Nie wiemy jakie uczucia były w sercach Piotra, Jakuba i Jana, kiedy Pan im oznajmił, że zabiera ich na górę. Czy nie czuli zazdrości wobec pozostałych, że omija ich górska wspinaczka a więc i trud z nią związany. A może czuli się zaszczyceni i wyróżnieni, że to oni właśnie mogą towarzyszyć Mistrzowi w tej wyprawie. Nie zależnie czy były one negatywne czy pozytywne już na samej górze Piotr w imieniu pozostałych stwierdza: Panie, dobrze, że tu jesteśmy… Różnie człowiek reaguje na myśl o trudzie związanym z przemianą własnego życia. Jedni ją zaczynają z wielkim entuzjazmem, inni z ogromnymi oporami a nawet wewnętrznym sprzeciwem. Trzeba znaleźć się na szczycie, doświadczyć pierwszych owoców trudu przemiany, aby powiedzieć: „Dobrze zrobiłem. Jak dobrze, że w tym jestem”.

Jak ja zaczynałem? Ile było we mnie entuzjazmu a ile oporu i sprzeciwu? Czy teraz widząc pierwsze i zapewne nie ostatnie owoce przemiany jestem szczęśliwy, czy może ciągle mam w sercu wątpliwości, marudzę i narzekam, że za małe, że przydałoby się szybciej rozwijać, wzrastać?

Pobyt na Górze przemienienia Pana i własnej przemiany jest czasowy, gdyż jego owoce są potrzebne na dole. Na moje przemienione serce, życie czeka tylu ludzi. Wielu ludzi czeka również ma moje świadectwo o Jezusie umiłowanym Synu Ojca. Na szczycie pozostają tylko duchowi egoiści, którzy są nawet gotowi, aby tam rozbić namioty i celebrować swoją duchową doskonałość.

Czy moi bliźni doczekają się na moje przemienione serce i życie? Czy nie uległem pokusie i ciągle tkwię na szczycie celebrując swoją doskonałość? Czy zdobywam tę górę, aby być lepszym od innych czy dla innych? Czy zdaję sobie sprawę, że w realiach codziennego życia moja przemiana i służba innym nieustannie się przenikają? Przemieniam się, aby lepiej służyć, być dla innych, służę, aby się przemieniać, być lepszym.

Pomodlę się o dar przemiany mego życia. Uczynię wszystko, aby czas Wielkiego Postu i podejmowane w tym czasie moje duchowe wysiłki, postanowienia sprzyjały tej przemianie. Pomodlę się za tych, którzy duchowo się nie rozwijają, tkwiąc już od dawna na nizinach duchowej stagnacji.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
Według nadziei, którą pokładamy w Tobie...
(Ps 33, 20.22)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Mam nadzieję w miłosierdziu Pana !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

Zeszyty Formacji Duchowej w 2017 roku

   

Ukazał się już pierwszy spośród tegorocznych numerów Zeszytów Formacji Duchowej: Innocenzo Gargano OSBCam., „Miłosierni jak Ojciec” (ZFD 74). W kolejnych kwartałach roku ukażą się: bp Grzegorz Ryś, „Hiob – Księga nadziei” (ZFD 75), Amedeo Cencini FdCC „Kryzys – godzina Boga” (ZFD 76) i ks. Krzysztof Grzywocz, „W duchu i przyjaźni” (ZFD 77).  W zeszytach dzielimy się treściami z sesji prowadzonych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

--------------------------------------------------------------------------------

LECTIO  DIVINA  DO  MĘKI  PAŃSKIEJ
wg św.św. Marka, Mateusza i Łukasza

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl