O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA







  Wielkanoc 2017 - życzenia ...


Wielkanoc 2017

  

„Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię
nie obumrze, zostanie samo jedno; ale
jeśli obumrze, przynosi plon obfity”
(J 12, 24)

  

  

 

Drodzy Przyjaciele Centrum Formacji Duchowej!

 

W czasie Świąt Paschalnych
kontemplujemy w Jezusie
Boskie ziarno, które obumierając
przekazało nam pełnię życia.

Z tej okazji życzymy wam,
byście stawali się ziarnem,
które obumierając egoizmowi
tryska obficie wzajemną miłością.

Niech Boża logika pokornej miłości,
ukrytej w „drobiazgach” codzienności,
wydaje piękny owoc w was.

Dziękujemy Bogu
za was wszystkich!

  

salwatorianie i salwatorianki
- wspólnota CFD w Krakowie

  

W intencji wszystkich uczestników sesji i rekolekcji w Centrum Formacji Duchowej oraz prowadzących spotkania w naszym domu, naszych współpracowników i dobrodziejów, odprawiona została Msza Święta Wigilii Paschalnej.

  

--- --- --- --- --- --- ---

  

„«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno; ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity» (J 12, 24). (…) Jest to przypowieść o misterium naszego Pana. To On jest ziarnem pszenicy, która pochodzi od Boga, Boskim ziarnem, które upada na ziemię, unicestwia się, ulega rozdarciu i umiera, i właśnie dzięki temu otwiera się i może wydać plon na wielkich obszarach świata. (…) On, który jest ziarnem pszenicy, wpada w ziemię i umiera. Stąd bierze początek święte rozmnożenie chleba Eucharystii, w której On staje się chlebem dla ludzi wszystkich czasów na całym świecie” (Benedykt XVI, 14 marca 2010).

  

„Jezus przyniósł na świat nową nadzieję i uczynił to na sposób nasienia: stał się maluczkim, jak ziarno. (…) Kiedy wybieramy nadzieję Jezusa, to stopniowo odkrywamy, że zwycięskim sposobem życia jest ów styl ziarna, pokornej miłości. Nie ma innej drogi, aby pokonać zło i dać światu nadzieję. Ale możecie mi powiedzieć: „Nie, jest to logika przegrywająca!”. (…). W istocie logika ziarna, które obumiera, pokornej miłości, jest drogą Boga, i tylko ta logika wydaje owoc” (Franciszek, 12 kwietnia 2017).

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl