O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (rok A)
16 kwietnia 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość. Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Otchłani? Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Lecz któż znalazł jej miejsce lub kto wszedł do jej skarbców? Lecz zna ją Wszechwiedzący i zbadał ją swoim rozumem. Ten, który na czas bezkresny urządził ziemię i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi, wysłał światło, i poszło, wezwał je, a ono posłuchało Go z drżeniem. Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach. Wezwał je. Odpowiedziały: «Jesteśmy». Z radością świecą swemu Stwórcy. On jest Bogiem naszym. I żaden inny nie może z Nim się równać. Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi, i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy je zaniedbują, pomrą. Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, chodź w blasku jego światła! Nie dawaj chwały swojej obcemu ani innemu narodowi twych przywilejów! Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znane nam to, co się Bogu podoba” (Ba 3, 9-15.32 - 4,4 - szóste czytanie z Wigilii Paschalnej).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Pan przypomina prorokowi i Izraelitom, dlaczego teraz wynędzniali mieszkają w obcej a nie swojej ziemi, dlaczego musieli wyprowadzić się ze swego kraju a ich stan podobny jest do stanu tych co pomarli, co zeszli do Otchłani. To konsekwencja ich odejścia od mądrości i w rezultacie głupiego, bezbożnego życia. Ratunek, powrót do życia życiodajnymi przykazaniami, postawa posłuszeństwa, powrót z bezdroży życia na Boże drogi. Tej mądrości życia ma Izrael szukać w księdze przykazań Boga i Jego Prawie. Tam jest recepta na długie i szczęśliwe życie, tam Naród wybrany odnajdzie światło dla oczu i pokój. Nawrócony powinien trzymać się na swych drogach blasku Bożego światła. Raz na zawsze trzeba, aby odrzucił pokusę oddania swej chwały i swych przywilejów innemu narodowi. To jest wielkie szczęście a zarazem zobowiązanie płynące z faktu, że Izrael zna co się Bogu podoba, iż jest niejako wtajemniczony w Boże sprawy.

Nadszedł czas Wielkiego Zwycięstwa mojego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem. To także jest czas mojego zwycięstwa, czas mojego nawrócenia, czas nowego jakościowo życia. Umocniony tym Zwycięstwem trzeba, abym porzucił drogi głupoty i bezbożności i pewnym krokiem, z podniesionym czołem kroczył drogami Bożej mądrości. Czas, abym odłożył ludzkie księgi uczące próżności i życia bez Boga a trzymał się prawd i rad zawartych w księdze Bożych przykazań i Jego Prawie. Czas, abym w mocy Zmartwychwstałego opuścił groby swoich zniewoleń. Nikomu nie chcę też oddawać moich paschalnych przywilejów i chwały, którą dzieli się ze mną Zmartwychwstały Pan. Ta chwała, te przywileje nie są dla mnie powodem bycia lepszym od innych ale lepszym dla innych, dla ich dobra i życiowego wzrostu. One codziennie mnie wzywają do jeszcze gorliwszej służby na rzecz moich braci i sióstr. Coraz bardziej pragnę poznawać to, co się Bogu podoba i jeszcze bardziej i sumiennie to wypełniać, tym żyć, zachęcając innych, aby do mnie dołączyli. Wiem, że nie wystarczy, abym pragnął długiego życia, ale też życia mądrego i pięknego. Dość głupoty we mnie i wokół mnie! Czas, aby zakrólowała Boża mądrość! Czas, aby zakrólował Zmartwychwstały! Czas na gromkie – alleluja! W niebie i na ziemi.

W tych radosnych dniach będę dzielił się życiem, które otrzymuję od Zmartwychwstałego z moimi braćmi i siostrami w czasie kościelnych celebracji. Uczynię to z najbliższymi przy wielkanocnym stole czy w czasie rodzinnych odwiedzin. O ile to możliwe udam się też na cmentarz do moich bliskich zmarłych, aby im w modlitwie przekazać wieść o Zmartwychwstaniu Pana.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
(Ps 19, 8-9)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Strzeż mnie o Boże, Tobie zaufałem!

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

Szanowni Miłośnicy Bożego Słowa!

Alleluja! Pan żyje! On zmartwychwstał!
Grzech, śmierć i zły duch zostały pokonane!
W Jego mocy czas, aby opuścić
swoje życiowe groby wykute przez grzech.
Czas z przemienionym sercem rozpocząć nowe życie
w Jezusie Chrystusie, Zmartwychwstałym.

Błogosławionych, rodzinnych, radosnych,
duchowo głębokich świąt Wielkiej Nocy
.

z całego serca życzy - ks. Ryszard SDS
  

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

Zeszyty Formacji Duchowej w 2017 roku

   

Ukazały się już dwa spośród tegorocznych numerów Zeszytów Formacji Duchowej: Innocenzo Gargano OSBCam., „Miłosierni jak Ojciec” (ZFD 74) I bp Grzegorz Ryś, „Hiob – Księga nadziei” (ZFD 75). W kolejnych kwartałach roku ukażą się: Amedeo Cencini FdCC „Kryzys – godzina Boga” (ZFD 76) i ks. Krzysztof Grzywocz, „W duchu i przyjaźni” (ZFD 77).  W Zeszytach dzielimy się treściami z sesji w CFD w Krakowie.

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

--------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl