O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

II Niedziela Wielkanocna, czyli Niedziela Miłosierdzia (rok A)
23 kwietnia 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego” (J 20, 19-31 - Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Te drzwi, drzwi wieczernika, choć zamknięte, Zmartwychwstały pokonał bez problemów. Drzwi mojego serca też by mógł, ale On tego nie zrobi. On nie chce się wdzierać do mego serca, ale tam wejść. On będzie czekał, aż ja je otworzę, dając wyraźny znak, że Go zapraszam do swego życia. Często bowiem jest tak, że moje drzwi serca są zamknięte nie tyle z obawy przed Żydami czy kimś innym, ale przed jakąś niewytłumaczalną, nieracjonalną obawą przed Jezusem.

Czy moje drzwi są dla Pana otwarte? Czy są otwarte każdego dnia a nie tylko od święta? Czy dla Pana są otwarte, ale dla niepożądanych gości zamknięte? A może jest odwrotnie? Czy nie tylko drzwi są otwarte, ale też ja czekam na Niego.

Uczniowie wobec ukazania się Zmartwychwstałego zareagowali radością. Zapewne do takiej reakcji sprowokowały ich nie tylko słowa mówiące o pokoju, ale też i rany, które pokazał im Pan. One były dowodem na to, że On się ich nie wstydzi, jak też nie wstydzi się tych za których umierając, te rany odniósł. Te rany nie są efektem jakiejś rozróby, ale głębokiej miłości do każdego człowieka?

Czy ja też się raduję na moje, codzienne spotkania z Panem w Jego słowie, sakramentach, drugim człowieku? Czy rany Chrystusa napawają mnie dumą? Czy może i ja noszę rany, które odniosłem jako wyznający wiarę w Pana Jezusa? Czy są powodem mojej dumy, czy może mnie krępują, zawstydzają? A może rany, które noszę, są tylko efektem moich życiowych rozrób, bójek, niczego więcej? Są świadectwem mojej siły, ale nie miłości?

Pierwsze dary Zmartwychwstałego to dar pokoju i Ducha Świętego. Dopiero w tej perspektywie uczniowie są zaproszeni, wezwani do podjęcia misji. To nie jakaś nowa misja, to ma być kontynuacja misji, którą Jezus otrzymał od Ojca. Jednym z elementów posłania ma być szafarstwo Bożego Miłosierdzia czyli odpuszczanie grzechów. To one krępują człowieka, odbierają mu pokój serca, w życie wprowadzają zamieszanie i nieład.

Czy moje serce przepełnia Chrystusowy dar pokoju? Czy działam w mocy Ducha Świętego? Czy korzystam z daru Bożego Miłosierdzia, z daru odpuszczenia grzechów czyli sakramentu pojednania? Czy jeżeli jestem księdzem, to tym darem chętnie posługuję? Czy choć nie jestem na misjach, to czuję się posłany, zobowiązany do świadectwa na rzecz Zmartwychwstałego? Czy jest to czytelne świadectwo, zachęcające innych, aby stanąć po stronie Pana?

Pomodlę się o jeszcze ściślejszą współpracę z Duchem Świętym, o dar Bożego miłosierdzia i pokoju.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy...
(Ps 118, 22.24)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny!

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

Zeszyty Formacji Duchowej w 2017 roku

   

Ukazały się już dwa spośród tegorocznych numerów Zeszytów Formacji Duchowej: Innocenzo Gargano OSBCam., „Miłosierni jak Ojciec” (ZFD 74) i bp Grzegorz Ryś, „Hiob – Księga nadziei” (ZFD 75). W kolejnych kwartałach roku ukażą się: Amedeo Cencini FdCC „Kryzys – godzina Boga” (ZFD 76) i ks. Krzysztof Grzywocz, „W duchu i przyjaźni” (ZFD 77).  W Zeszytach dzielimy się treściami z sesji w CFD w Krakowie.

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

--------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl