O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Edward Kawa OFMConv biskupem pomocniczym w Lwowie ...


Edward Kawa OFMConv
biskupem pomocniczym w Lwowie

  

O. Edward Kawa, franciszkanin konwentualny z prowincji krakowskiej, został 13 maja 2017 r. mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Od 2008 r. jest przełożonym delegatury franciszkanów konwentualnych na Ukrainie, od 2012 r. wiceprzewodniczącym konferencji przełożonych zakonnych na Ukrainie. Aktualnie pełni od roku posługę przełożonego klasztoru we Lwowie.

Biskup nominat w latach 2007-2009 uczestniczył w Szkole Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych prowadzonej w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Jest zaangażowany w propagowanie na Ukrainie rekolekcji lectio divina; w 2014 i 2015 r. w Jazłowcu prowadził jeden z etapów tych rekolekcji (linki do informacji o rekolekcjach lectio divina - zob. niżej).


W czasie rekolekcji wlectio divina ze św. Markiem w Obuchowie - 30 października - 7 listopada 2013
[od prawej: Maria Marta Przywara SSpS, o. Edward Kawa OFMConv, Krzysztof Wons SDS].

=== === ===

Rekolekcje Lectio Divina po raz czwarty na Ukrainie
24 sierpnia - 1 września 2016 [kliknij, by przeczytać]

Слухай і будеш жити. Реколекції Lectio Divina
24 серпня - 1 вересня 2015 [kliknij, by przeczytać]

Rekolekcje Lectio Divina po raz drugi na Ukrainie
25 sierpnia - 2 września 2014 [kliknij, by przeczytać]

Повірити Ісусові:
Реколекції Lectio Divina зі святим Марком в Обухові

30 жовтня - 7 листопада 2013 [kliknij, by przeczytać]

Чим є реколекції Lectio Divina?
Динаміка реколекцій «Lectio Divina»

[kliknij, by przeczytać]

=== === ===

O. Edward Kawa był również inicjatorem tłumaczenia na język ukraiński książek ks. Krzysztofa Wonsa, wprowadzeń rekolekcjyjnych lectio divina do poszczególnych Ewangelii. W październiku 2016 r. ukazał się pierwszy tom „Повірити Ісусові. Реколекції зі святим Марком із вровадженням до динамікі lectio divina” (Clara Studio, Вінниця 2016). W przygotowaniu są kolejne.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl