O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Prymas Polski do wychowawców seminaryjnych: jesteście wezwani ...


Prymas Polski do wychowawców seminaryjnych:
jesteście wezwani do życia pełnią radości Ewangelii

Relacja KAI z zakończenia Szkoły Wychowawców

 

Jesteście wezwani, aby świadczyć zgodnie i wymownie o wartościach właściwych posłudze kapłańskiej. Może to zaś uczynić tylko ten, kto tymi wartościami żyje – mówił abp Wojciech Polak w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. na zakończenie Szkoły Wychowawców Seminaryjnych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. W siódmej edycji szkoły uczestniczyło 80 kapłanów diecezjalnych i zakonnych z Polski i zagranicy.


abp Wojciech Polak jest również przewodniczącym Komisji ds. Duchowieństwa KEP,
która sprawuje patronat nad Szkołą prowadzoną w CFD-Kraków [fot. P. Ryba SDS]

Na początku homilii abp Polak zauważył, że Kościół od samych początków zadawał sobie pytanie, „co czynić w czasie między odejściem Pana i Jego powrotem?”. „Trzeba wpierw poznać cel, do którego zmierzamy. Trzeba otworzyć się na cały zamysł Boży, który objawia się w Jezusie Chrystusie. Trzeba samemu doświadczyć wyzwalającego orędzia Jezusa i radości Ewangelii” – mówił do zgromadzonych w salwatoriańskim CFD wychowawców seminaryjnych.

Podkreślał, że istotą i niezmiennym zadaniem Kościoła jest głoszenie Jezusa i ukazywanie Go, głoszenie „celu oraz drogi”. „Sam Jezus nas po to na świat posyła. Od samego początku pragnie On, aby Kościół wychodził, aby szedł do świata” – mówił prymas Polski, dodając, że Jezus chce, aby Kościół czynił to nie przez manifestację swojej potęgi, ale poprzez służbę i niesienie dobrej nowiny.

„Chrystusowe pytanie o znajomość drogi, to w istocie pytanie o znajomość Jezusa, drogi, prawdy i życia. Odpowiedź na to pytanie stawia bowiem nasze życie, naszą posługę i naszą misję we właściwym miejscu” – nauczał hierarcha, podkreślając że odpowiedź na to pytanie pozwala włączyć się w zbawczą misję Jezusa „z całą prawdą naszego życia i naszego posługiwania”. Za papieżem Franciszkiem prymas Polski przypomniał, że uczeń Jezusa nie otrzymał daru Bożej miłości dla prywatnego pocieszenia i nie jest wezwany do „niesienia siebie samego” czy też do „troszczenia się o interesy jakiegoś przedsiębiorstwa”. „Poruszyła go i przemieniła po prostu radość poczucia, że jest kochany przez Boga, i nie może zatrzymać tego doświadczenia tylko dla siebie” – zaznaczył kaznodzieja.

„Jeżeli więc Szkoła Wychowawców, którą dziś kończycie, pozwoliła wam doświadczyć umiłowania przez Pana, jeśli i was poruszyła i przemieniła radość poczucia, że jestem przez Boga kochany, z całym moim życiem i całym powołaniem, to warto pamiętać, że teraz w posłudze, która was czeka wezwani jesteście nade wszystko do życia pełnią tej nowości i tej radości, która stała się waszym udziałem” – powiedział prymas.

Odwołując się do nowego dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa, opisującego wspólnotę formatorów, abp Polak podkreślił, że nie ma być ona jedynie instytucją, ale prawdziwą wspólnotą wychowawczą, która świadczy zgodnie i wymownie o wartościach właściwych posłudze kapłańskiej. „Może to zaś uczynić tylko ten, kto tymi wartościami żyje, kto rzeczywiście odkrywa w Jezusie na co dzień drogę, prawdę i życie” – zauważył. Chodzi bowiem o to, by seminarzyści, widząc postawę wychowawców, którzy sami podejmują trud wychowania własnego serca, mieli odwagę „przeżywania swoich wątpliwości i stawiania pytań, by wspólnie rozeznać, bez kalkulacji i powściągliwości”.

Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych organizowana jest w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. W dwuletniej formacji uczestniczyło 80 duchownych diecezjalnych i zakonnych, już zaangażowanych lub przygotowujących się do podjęcia posługi wychowawczej w seminariach czy w formacji zakonnej. Pochodzą oni z Polski oraz Białorusi, Czech, Słowacji i Ukrainy. Zakończona edycja Szkoły była siódmą w historii. Trwa nabór do kolejnego cyklu.

md, Kraków, 12-05-2017

ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI: www.ekai.pl

POLECAMY

    .
    .
    .
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl