O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

V Niedziela Wielkanocna (rok A)
14 maja 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca»” (J 14, 1-12 - Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Trwają matury. Po ich zakończeniu i ogłoszeniu wyników rozpocznie się rekrutacja na studia. Jak zwykle na pewne popularne kierunki o jedno miejsce ubiegać się będzie kilku kandydatów. Dostaną się najlepsi. Inni będą musieli szukać szczęścia na kierunkach mniej obleganych lub próbować za rok. W Ewangelii z piątej niedzieli wielkanocnej Pan Jezus zapewnia, że w domu Ojca jest mieszkań wiele, każdy ma przygotowane miejsce. W przeciwieństwie do miejsc na niektórych kierunkach studiów o miejsce w niebie nie muszę się martwić. Co nie znaczy, że nie muszę o nie zabiegać, go zdobywać czy nawet o nie walczyć. Trzeba mi dobrym życiem na ziemi udowodnić, że po jego zakończeniu pragnę znaleźć się w niebie.

Czy ja walczę, zabiegam, zdobywam? Czy dbam o jak najwyższą jakość mojego ziemskiego życia? Czy nim Pan przyjdzie i mnie zabierze do Domu Ojca, gdzie mam przygotowane miejsce, jak najlepiej, mądrze i owocnie korzystam z różnych miejsc tu na ziemi? Czy skutecznie unikam tu na ziemi miejsc, które chciałyby mnie z ziemią związać na zawsze, nakłonić mnie, abym poniechał wędrówki ku niebu, do niej zniechęcić?

Zgubić drogę, pomylić drogę, wybrać drogę niewłaściwą to ryzyko tych, którzy wędrują, podróżują, przemieszczają się. Niekiedy trzeba trochę czasu i zabiegów, aby właściwą drogę odnaleźć czy na nią wrócić i dalej kontynuować podróż czy wędrówkę. Niekiedy podróżując czy wędrując można skorzystać z drogi alternatywnej. W drodze do nieba nie ma dróg alternatywnych. Jedyna droga, prawdziwa i pełna życia, to Jezus Chrystus.

Czy to jest także moja droga? Czy nie mam pokusy, aby w drodze do nieba szukać dróg alternatywnych, choć wiem, że ich nie ma? Czy coraz lepiej znam drogę, którą jest mój Pan? Czy kiedy ją zagubię, to szybko staram się ją odnaleźć, na nią wrócić czyli odnowić, umocnić moją relację z Jezusem? Czy staram się pomóc tym, którzy tę drogę zgubili, czyli którzy zaniedbali czy wręcz utracili osobistą relację z Panem?

Pomodlę się za wszystkich uczniów Pana Jezusa, aby ochoczo podążali za Nim do Domu Ojca Niebieskiego, aby wśród wędrujących nie zabrakło mojej osoby.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski...
(Ps 33, 4-5)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana!

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

Zeszyty Formacji Duchowej w 2017 roku

   

Ukazały się już dwa spośród tegorocznych numerów Zeszytów Formacji Duchowej: Innocenzo Gargano OSBCam., „Miłosierni jak Ojciec” (ZFD 74) i bp Grzegorz Ryś, „Hiob – Księga nadziei” (ZFD 75). W kolejnych kwartałach roku ukażą się: Amedeo Cencini FdCC „Kryzys – godzina Boga” (ZFD 76) i ks. Krzysztof Grzywocz, „W duchu i przyjaźni” (ZFD 77).  W Zeszytach dzielimy się treściami z sesji w CFD w Krakowie.

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

--------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl