O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Medytacja ...


 Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej (rok A)
5 kwietnia 2020

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Gdy On jeszcze mówił, oto przyszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: I. Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: I. Witaj, Rabbi. I pocałował Go. A Jezus rzekł do niego: Przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi? W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: Wyszliście mieczami kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pochwycić. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście Mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli”.

(Mt 26, 47-56 – fragm. Ewangelii)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Na fragment zaczerpnięty z opisu Męki Pana Jezusa chciejmy spojrzeć w perspektywie Jego konfrontacji – jak to napisał ewangelista Mateusz – z wielką zgrają uzbrojoną w miecze i kije. Przybyła ona do oliwnego ogrodu, Getsemani z polecenia arcykapłanów i starszych ludu, aby pojmać Jezusa. Pamiętam, jak jedna z osób, której towarzyszyłem w kierownictwie duchowym, nawiązując do tego wydarzenia ewangelicznego stwierdziła, że widzi w tej scenie owce, które przyszły, aby pojmać i uwięzić swego Pasterza. Trzymając się tej intuicji, zatrzymajmy się przez chwilę przy tym fragmencie. Jezus to Dobry Pasterz, który szukał zagubionych owiec, także tych z tej zgrai, codziennie zasiadając i nauczając w świątyni. Niestety, one nie pozwoliły się odnaleźć, zamykając swe serce na Jego ewangeliczne nawoływanie. One uległy propagandzie arcykapłanów i starszych ludu i dały się przekonać, że Jezus jest jeżeli nie złym, to co najmniej fałszywym pasterzem i przyszedł czas, aby zakończyć Jego zwodniczą działalność. Zagubione owce, bez pasterza, nie są w stanie stworzyć stada, co najwyżej zgraję, którą można manipulować. Dlatego ostatecznie owce z tej zgrali idąc za wskazaniami Judasza, którego przez chwilę uważały za swego pasterza, przewodnika, wodza, rzuciły się na Jezusa, Dobrego Pasterza i Go pochwyciły jak wilki swoją ofiarę. Ufamy, że wielu z tej zgrai po wielkanocnym zwycięstwie Jezusa ją porzuciło, rezygnując z roli zagubionej owcy i powróciło do stada pod opiekę Dobrego Pasterza, Zmartwychwstałego.

Czy zdaję sobie sprawę, że poza owczarnią, której pasterzem jest Pan, mogę szybko życiowo się pogubić i szukać schronienia, przyłączając się do jakiejś zgrai, bandy czy gangu? Czy może kiedyś tak dla zabawy, sprawdzenia się, potwierdzenia swojej tożsamości przez grupę, byłem członkiem jakiejś zgrai? Czy i ja nie dałem się namówić, aby rzucić się na Jezusa, pochwycić Go, skrępować, postawić przed sądem?

Pomyślę jak w tych nietypowych warunkach owocnie i mądrze przeżyć czas Wielkiego Tygodnia w tym Triduum Paschalnego. Pomyślę o wielkopostnej jałmużnie, o wsparciu jakiegoś dzieła lub potrzebującej osoby czy osób.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Sfora psów mnie opadła,
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebili moje ręce i nogi,
policzyć mogę wszystkie moje kości…
(Ps 22, 17-18)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, pomocy moja, spiesz mi na ratunek!

 

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy!

„Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego”

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2020

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl