O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Medytacja ...


 Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XII Niedziela Zwykła (rok C)
23 czerwca 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?». Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa»”.

(Łk 9, 18-24 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Niekiedy dopada nas pokusa, aby zatrzymać się na dwu pytaniach z dzisiejszej Ewangelii i udzielonych na nie odpowiedzi. Pierwsze: „Za kogo uważają Mnie ludzie”? Odpowiedź: „Za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za któregoś z dawnych proroków”. Drugie: „A wy za kogo Mnie uważacie”?. Odpowiedź udzielona przez Piotra Apostoła brzmi: „Za Mesjasza Bożego”. Wydaje się, że jest jeszcze trzecie pytanie, nie wyrażone wprost, niejako ukryte w treści Ewangelii, które trzeba z niej wydobyć: „A ty za kogo Mnie uważasz? Kim jestem dla ciebie”? Do dwu pierwszych odpowiedzi można się podpiąć, dopisać, przyjąć je za swoje lub nie. W przypadku trzeciego pytania odpowiedź na nie powinna być nie tylko przemyślana, przemodlona, wypowiedziana ustami, ale też i sercem, ma być bardzo osobistą odpowiedzią. To ma być coś więcej niż odpowiedź ucznia, studenta na egzaminie, to ma być odpowiedź ucznia, który pragnie szczególnej relacji ze swoim Mistrzem, Jezusem, relacji jedynej, wyjątkowej, niepowtarzalnej, relacji ze wszystkimi jej życiowymi konsekwencjami.

Czy udzieliłem Jezusowi osobistej odpowiedzi na pytanie, kim jest dla mnie? A może Jezus czeka na nią aż do tej pory, bo ja ciągle mam wątpliwości, opory, nie chcę się określić w relacji do Niego? Czy tej odpowiedzi udzielam codziennie, udzielam ustami a jeszcze bardziej życiem? Czy ta odpowiedź z dnia na dzień jest coraz bardziej dojrzalsza, mądrzejsza, dynamiczna, przenikająca całe moje życie? Czy kiedy usta milczą, to moje życie, moje czyny, wybory ukazują światu, kim jest dla mnie Jezus? Czy dbam o moją, osobistą, niepowtarzalną relację z Panem Jezusem i przyjmuje konsekwencje, które z niej wynikają?

Na osobistej modlitwie wyznam Panu, że przyjmuję Go za swojego Jedynego Pana i Zbawiciela, i poproszę o dar potwierdzenia tego w codziennym życiu. Pomodlę się za dzieci i młodzież o dobry, bezpieczny czas wakacji, za tych, którzy organizują dla nich letni, wakacyjny wypoczynek.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Bądź dla mnie skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca…
(Ps 71, 3-4)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu!

 

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

  

 

Polecamy materiały „Nowa Jakość Życia” na rok liturgiczny C – 2018/2019

  

 

Zachęcamy do skorzystania z nagrań!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2019

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl