O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Medytacja ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XIX Niedziela Zwykła (rok B)
12 sierpnia 2018 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Bracia: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu”.

(Ef 4, 30 - 5, 2 - drugie czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

„Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia”. Czyli wzywać Jego pomocy i wsparcia, zwłaszcza w modlitwie, korzystać z Jego darów, nie lekceważyć Jego natchnień. Po prostu na co dzień i od święta owocnie współpracować.

„Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością”. Może nie od razu, automatycznie, ale systematycznie trzeba nam usuwać z naszych postaw to, co nie przynosi chluby naszemu życiu, ale je utrudnia, zatruwa czy nawet niszczy, i tak znieważanie zmienić w szacunek, gniew zastąpić życzliwością, uniesienie opanowaniem, gorycz słodyczą, złość dobrocią czy przychylnością, wrzaskliwość spokojem, ciszą itd.

„Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie”. Jednym z przejawów dobroci i miłosierdzia w życiu z braćmi i siostrami jest sztuka przebaczenia. Przebaczając zawsze trzeba pamiętać, aby czynić to w łączności z Chrystusem i w Jego mocy. Nie przebaczać na własną rękę, tylko w oparciu o ludzkie siły. To może nie wystarczyć.

„Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu”. Niekiedy szukamy idoli, ludzi do naśladowania. Apostoł Paweł przypomina, że chrześcijanin nie musi szukać, on ma naśladować Pana Boga idąc w życiu drogą miłości, miłości ofiarnej, której woń miła jest Panu Bogu i pomocna bliźnim.

Pomodlę się za rolników trudzących się przy żniwach, pielgrzymów podążających na Jasną Górę, odpoczywających, za tych którym obiecałem modlitwę lub mnie o nią prosili.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiego ucisku...
(Ps 34, 4-5)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry!

 

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Centrum Formacji Duchowej poleca:

 

 

  

 

Poznaj założyciela salwatorianów i salwatorianek!

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl