O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

VI Niedziela Wielkanocna (rok A)
21 maja 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8, 5-8.14-17 – pierwsze czytanie).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. To nie znaczy, że Filip mieszkańcom samarytańskich wsi nie głosił Chrystusa. Trzeba mi się cieszyć niezależnie czy mieszkam na wsi czy w mieście, gdy wśród wielu propozycji jest głoszenie Chrystusa i Jego Ewangelii. Smutne to miasto czy ta wieś, gdzie tylko docierają artyści, piosenkarze, sportowcy, politycy a brakuje wśród nich głosicieli Chrystusa. Czy cieszę się z każdych rekolekcji, każdej akcji ewangelizacyjnej przeprowadzonej w moim mieście czy też mojej wsi?

Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Słowa Bożego słucha się z uwagą i skupieniem albo w ogóle się go nie słucha. Słucha się go także, kiedy jego przepowiadaniu nie towarzyszą jakieś szczególne znaki. Samo słowo jest znakiem, znakiem, że Bóg pragnie do mnie mówić, pragnie być przeze mnie słuchany. Jak ja słucham? Czy Pan Bóg jest przeze mnie słuchany? Czy nie żądam od Pana Boga znaków, obiecując że wówczas będę Go słuchał? Nie ma znaków, nie ma słuchania. Kto na tym traci? Pan Bóg czy ja?

Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste... Moc słowa Pana nie tylko wyrzuca złe duchy, ale pomaga sercu nim wypełnionemu złemu duchowi nie pozwolić się przedostać do środka, do wnętrza. Wówczas zły duch jak zgłodniały lew krąży wokoło takiej osoby i chce ją pożreć, ale nie może. Jedyne co mu pozostaje to ryczeć ze złości i bezradności. Czy dbam o to, aby moje serce było wypełnione Bożym słowem i to całe, po brzegi a nie tylko tak trochę?

Wielka radość zapanowała w tym mieście. I nie dlatego, że miejscowa drużyna piłkarska zdobyła mistrzostwo. Nie dlatego, że miasto uzyskało z centrali większe dotacje na swój rozwój. Nie dlatego, że wybudowano nowy supermarket i zbliżała się data jego otwarcia. Ta radość to owoc przepowiadania Ewangelii, Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Jak często radość, która wypełnia moje serce, to owoc mojego spotkania z Chrystusem i Jego Ewangelią? Muszę pamiętać, że w następnym sezonie drużyna może spaść do niższej ligi. Centrala odmówić dotacji, a w supermarkecie skończą się promocje. I co? Koniec radości? Z Jezusem i Jego Ewangelią radość jest nie do ruszeniu.

Pomodlę się za wszystkich, którzy głoszą Chrystusa i Jego Ewangelię o moc Ducha Świętego. Pomodlę się o to, abym i ja tak jak potrafię najlepiej, głosił Chrystusową naukę.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Morze na suchy ląd zamienił,
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy,
Jego potęga włada na wieki...
(Ps 66, 6-7)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Niech cała ziemia chwali swego Pana !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

Zeszyty Formacji Duchowej w 2017 roku

   

Ukazały się już dwa spośród tegorocznych numerów Zeszytów Formacji Duchowej: Innocenzo Gargano OSBCam., „Miłosierni jak Ojciec” (ZFD 74) i bp Grzegorz Ryś, „Hiob – Księga nadziei” (ZFD 75). W kolejnych kwartałach roku ukażą się: Amedeo Cencini FdCC „Kryzys – godzina Boga” (ZFD 76) i ks. Krzysztof Grzywocz, „W duchu i przyjaźni” (ZFD 77).  W Zeszytach dzielimy się treściami z sesji w CFD w Krakowie.

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

EWANGELIZUJ RAZEM Z NAMI,
„PODAJ DALEJ” zwiastun NJŻ!

zapraszają: Przemysław Babiarz; Dominika Figurska, Dariusz Malejonek,
Dariusz Kowalski, bp Grzegorz Ryś, Jerzy Zelnik, Krzysztof Wons SDS,
Krzysztof Ołdakowski SJ, dk. Bogdan Sadowski, Adam Szustak OP, abp Wojciech Polak.

 

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl