O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

Niedziela Zesłania Ducha Świętego (rok A)
4 czerwca 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: . Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem” (1Kor 12, 3b-7.12-13 – drugie czytanie).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: . Myślę, że w sensie odczytania tekstu, wypowiedzenia go głośno czy też w myślach, może to uczynić każdy, nawet niewierzący. Wydaje się, że można by było nawet nauczyć tego zdania gadające ptaki. Wsparcie Ducha Świętego nie byłoby tu potrzebne. Pomoc Ducha Świętego jest wręcz niezbędna wówczas, kiedy wypowiadając to zdanie, trzeba przyjąć w życiu jego konsekwencje, czyli uznać, że Jezus jest moim Panem i nie ma innego, przyjąć, że to Jezus niepodzielnie rządzi, kieruje moim życiem. Bez pomocy Ducha Świętego nie sposób złożyć taką deklarację a tym bardziej ją w życiu wypełnić. Bez pomocy Ducha Świętego nas, mnie to przerasta. Często zamienia się w pustą deklaracje a w najlepszym przypadku deklaracje na jakiś czas, aż mi się znudzi, do pierwszych trudności czy przeszkód.

Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Duch Święty nie jest tylko dla wybranych. On dba o dobro wszystkich tworzących wspólnotę Kościoła czyli Mistycznego, Duchowego Ciała Pana Jezusa. Każdy otrzymuje od Ducha Świętego tyle dobra, ile może pomieścić jego serce ani mniej, bo Duch jest hojny, ani więcej, bo On uwzględnia aktualne "moce przerobowe" danego człowieka. Ważne, aby na to dobro się otwierać, przyjmować i je pomnażać współpracując z Duchem Świętym.

Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało... Jeden jest niejako wspólny dar Ducha Świętego dla całego Kościoła i poszczególnych jego członków, to dar jedności. Podziały w Kościele to nie to, że zawiódł Duch Święty, to zawiedli ci, których On obdarował tym darem. On, dar jedności z różnych powodów ich przerósł. Często dlatego, że próbowali go przeżywać na własną rękę, bez współpracy z Darczyńcą, Duchem Świętym. Często też dlatego, że poszczególne dary Ducha wykorzystywali lub wykorzystują dla własnych, egoistycznych celów i zamiast jedności czynili, czynią podziały i rozbicia.

Czy każdego dnia wobec świata wyznaje słowem i czynem, że Jezus jest moim Panem, czyniąc to w mocy Ducha Świętego? Czy nie ulegam zazdrość wobec innych, wobec dobra, które posiadają, ale we współpracy z Duchem Świętym pomnażam dobro, które jest w moim sercu? Czy czynię to dla własnej korzyści i chwały czy dobra innych? Czy dbam o dar jedności w mojej rodzinie, wspólnocie, Kościele, świecie? Czy w moim zatroskaniu o dar jedności ściśle współpracuję z Duchem Świętym? Czy w moim życiu obowiązuje znana zasada: Dziel i rządź? Czy też: Rządź, kieruj, aby jednoczyć? Czy dar, dary Ducha, które posiadam, to dla mnie tylko wyróżnienie, powód do patrzenia na innych z wyższością czy nade wszystko zadanie do wypełnienia z myślą o dobru innych?

Pomodlę się do Ducha Świętego, polecając Jego mocy siebie i cały Kościół Święty. W szczególny sposób będę prosił o dar jedności i owocne korzystanie z innych darów Ducha Świętego.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi...
(Ps 104, 29-30)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

Zeszyty Formacji Duchowej w 2017 roku

   

Ukazały się już dwa spośród tegorocznych numerów Zeszytów Formacji Duchowej: Innocenzo Gargano OSBCam., „Miłosierni jak Ojciec” (ZFD 74) i bp Grzegorz Ryś, „Hiob – Księga nadziei” (ZFD 75). W kolejnych kwartałach roku ukażą się: Amedeo Cencini FdCC „Kryzys – godzina Boga” (ZFD 76) i ks. Krzysztof Grzywocz, „W duchu i przyjaźni” (ZFD 77).  W Zeszytach dzielimy się treściami z sesji w CFD w Krakowie.

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

EWANGELIZUJ RAZEM Z NAMI,
„PODAJ DALEJ” zwiastun NJŻ!

zapraszają: Przemysław Babiarz; Dominika Figurska, Dariusz Malejonek,
Dariusz Kowalski, bp Grzegorz Ryś, Jerzy Zelnik, Krzysztof Wons SDS,
Krzysztof Ołdakowski SJ, dk. Bogdan Sadowski, Adam Szustak OP, abp Wojciech Polak.

 

 

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl