O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Propozycja modlitwy Słowem Bożym w dynamice lectio divina ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

Uroczystość Najświętszej Trójcy (rok A)
11 czerwca 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: ‘Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność’. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: ‘Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem’” (Wj 34,4b-6.8-9 – pierwsze czytanie).

 

II. Meditatio
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Mojżesz prosi Pana Boga, jak słyszymy w pierwszym, niedzielnym czytaniu, aby szedł pośrodku ludu w czasie wędrówki przez pustynię. Z historii tej wędrówki wiemy, że Pan szedł także na tyłach kolumny Izraela, osłaniając je. Można Go było spotkać także na czele, gdzie wskazywał drogę, aby naród nie zboczył z trasy, z kursu, pewnym krokiem podążając do celu. Był oczywiście w środku, dzieląc dole i niedole ludu, który wybrał, szedł pośrodku, aby każdy miał dostęp do Niego. Kiedy wędrówka się zakończyła i naród zamieszkał w Ziemi Obiecanej czyli u siebie, Pan zamieszkał razem z nim. Dalej ochraniał, wskazywał, podpowiadał jak żyć i kiedy było trzeba napominał, karcił, wzywając do poprawy. Tak w czasie wędrówki przez pustynię, jak już na miejscu czyli w Ziemi Obiecanej Pan i Bóg jakże często ze strony swego ludu doświadczał postawy twardego karku czyli postaw nieposłuszeństwa, buntu. On jednak okazywał mu swe miłosierdzie i litość, przebaczał winy i grzechy, wzywał do nawrócenia.

Ten Bóg, Jeden w Trzech Osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty czyni podobnie i w moim życiu. On mnie ochrania, wskazuje kierunek ziemskiej wędrówki, umacnia w mądrym i owocnym przeżywaniu codzienności. Ważne, aby pozostawał w Jego obecności i z niej korzystał. On bowiem dalej jest pośrodku swego ludu, jest niejako do jego, mojej dyspozycji. Trzeba, aby był także w środku mego serca i życia, abym nigdy nie usiłował zepchnąć Go na margines. On się nie zraża tym, że i ja często okazuje mu twardy kark, próbuje Nim manipulować, straszę Go, że z Nim zerwę a zwiążę się z jakimiś bożkami lub sam będę sobie radził w życiu. Często na straszeniu się nie kończy. Ja zrywam i oczywiście sobie w życiu nie radzę. On nie zrywa ze mną. On mnie szuka. Czyni wszystko, abym do Niego, do relacji z Nim wrócił, bo Bóg to miłosierny, cierpliwy, litościwy, bogaty w łaskę. On choć jest mi bliski, nie przestaje być dla mnie niepojętą tajemnicą, Jednym Bogiem w Trzech Osobach.

W modlitwie końcowej oddam chwałę i cześć Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Będę prosił, aby Pan Bóg był w centrum mego serca i życia, aby nie zrażał się moimi próbami życia bez Niego, życia o własnych siłach, według własnych pomysłów.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości...
(Dn 3, 52)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże !

  

opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

Zeszyty Formacji Duchowej w 2017 roku

   

Ukazały się już dwa spośród tegorocznych numerów Zeszytów Formacji Duchowej: Innocenzo Gargano OSBCam., „Miłosierni jak Ojciec” (ZFD 74) i bp Grzegorz Ryś, „Hiob – Księga nadziei” (ZFD 75). W kolejnych kwartałach roku ukażą się: Amedeo Cencini FdCC „Kryzys – godzina Boga” (ZFD 76) i ks. Krzysztof Grzywocz, „W duchu i przyjaźni” (ZFD 77).  W Zeszytach dzielimy się treściami z sesji w CFD w Krakowie.

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

EWANGELIZUJ RAZEM Z NAMI,
„PODAJ DALEJ” zwiastun NJŻ!

zapraszają: Przemysław Babiarz; Dominika Figurska, Dariusz Malejonek,
Dariusz Kowalski, bp Grzegorz Ryś, Jerzy Zelnik, Krzysztof Wons SDS,
Krzysztof Ołdakowski SJ, dk. Bogdan Sadowski, Adam Szustak OP, abp Wojciech Polak.

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl