O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Rekolekcje Lectio Divina 3-11 sierpnia 2017 - homilie cz. 2


Rekolekcje Lectio Divina
3-11 sierpnia 2017

homilie – część pierwsza
3-5 sierpnia 2017
>>>.

homilie – część trzecia
9-11 sierpnia 2017
>>>.

---------------------------------------------------------------------

 NAGRANIA I TEKSTY HOMILII
wygłoszonych w czasie rekolekcji
- CZĘŚĆ DRUGA -
6-8 sierpnia 2017

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia 2017 r.
Dn 7, 9-10.13-14; Ps 97, 1-2.5-6.9; 2 P 1, 16-19; Mt 17, 1-9

(...) Jezus wyprowadził trzech swoich uczniów na górę wysoką. Niektórzy mówią, że to Hermon – góra mająca 2800 m wysokości; inni, że to Tabor. Jedna i druga góra wymieniona jest w jednym z wersetów psalmu 89. Ale znów, nie o geografię chodzi i nie o nasze obliczenia. Jezus, jak pięknie komentuje ojciec Gargano, ‘obarczył się’ swoimi uczniami, jakby „poniósł ich na swoich barkach’ na górę wysoką. Poniósł tych, którzy już nie mieli siły iść dalej za Nim. Bo sześć dni wcześniej – szkoda, że lekcjonarz tego wersetu nie przywołuje – wydarzyło się inne, mówię przez analogię, ‘przemienienie’. I uczniowie, którzy z taką pasją szli za Jezusem, którzy widzieli już w Nim Syna Człowieczego, o którym prorokuje Daniel, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, którzy widzieli w Nim Syna Bożego, jak powie Piotr w Cezarei Filipowej, nagle widzą, że ten Jezus jakby ‘się przemienia’ wobec nich i staje się niepodobny do ich marzeń, do ich oczekiwań i ich pragnień. Słyszą, że będzie odrzucony, sponiewierany, pobity, zabity, ukrzyżowany. Tak bardzo zdruzgotani tymi słowami, że ma się wrażenie, iż nie słyszą ostatnich słów, że ‘trzeciego dnia zmartwychwstanie’, że zobaczą Jego piękno, Bosko-ludzkie piękno. Poniósł ich na plecach’, bo nie mieli już siły, by iść dalej za Jezusem, który tak się ‘przemienił’ wobec nich. Nie tylko nie mieli siły, ale nie chcieli. Piotr wołał wtedy (kilka wersetów wcześniej): ‘Niech Cię Bóg broni! To nigdy nie przyjdzie na Ciebie!’. ‘Poniósł ich na plecach’ także z ich oporem, tak jak i nas ‘nosi na plecach’ w naszej modlitwie przez oblicze swojego Ojca, ‘na górę wysoką’, byśmy mogli przeżyć to doświadczenie Boga, które jest owocem Jego spotkania z nami, a nie naszego spotkania z naszymi myślami.

Różnie intepretuje się tych dwóch świadków, którzy uczestniczą w przemienieni Jezusa na górze wysokiej. Jest tam Mojżesz i jest Eliasz (...)

Krzysztof Wons SDS

---------------------------------------------------------------------

...

---------------------------------------------------------------------

...

---------------------------------------------------------------------

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl