O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  PROGRAM Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na rok 2018< ...


 

Możliwość nadsyłania zgłoszeń: 
na spotkania organizowane w pierwszym półroczu 2018 r. - od 4 września 2017 r.,
 
na spotkania organizowane w drugim półroczu 2018 r. - od 1 stycznia 2018 r.

  

Zapraszamy do skorzystania materiałów „Nowa Jakość Życia”

NowaJakoscZycia.pl

  

STYCZEŃ

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2017 - 5 stycznia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Rekolekcje Lectio Divina
dla Szkoły Wychowawców WSD
9-17 stycznia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy.

  

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
19-21 stycznia 2018
Sesja przeznaczona dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy Słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy Słowem Bożym w codzienności. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej w świetle Słowa Bożego.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
23-31 stycznia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy.

  

  

LUTY

  

Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament
REKOLEKCJE DLA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH
2-4 lutego 2018
Duch Święty obficie rozdaje charyzmaty i zapewnia harmonię pomiędzy różnymi darami hierarchicznymi, udzielanymi poprzez sakramentalną łaskę święceń, a darami charyzmatycznymi, rozdzielanymi według Jego uznania. Jest nie tylko dawcą darów, ale także sprawcą jedności między charyzmatem a urzędem i źródłem harmonii w osobie, która przyjmuje Jego dary. Jego dary prowadzą do wewnętrznej spójności osoby i wspólnoty. Sesja rekolekcyjna o relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi. Rozważania będą proponowane w świetle Słowa Bożego i nauki Kościoła.
PROWADZI: abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie:
lectio divina z Maryją do wybranych fragmentów z Ewangelii)
7-15 lutego 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-III, P] i współpracownicy
oraz Joachim Stencel SDS
[Pogłębienie]

  

Kapituła Prowincjalna
Polskiej Prowincji Salwatorianów
19-22 lutego 2018
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Spotkanie Wolontariatu
Misyjnego „Salvator”
26-28 lutego 2018
ZOB. WWW.WMS.SDS.PL.

  

  

MARZEC

  

Świat ludzkich myśli i uczuć.
Aktualność przesłania Ewagriusza z Pontu i innych ojców pustyni
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
2-4 marca 2018
Celem sesji jest pomoc w uporządkowaniu swego życia poprzez większą świadomość własnych myśli i emocji oraz ich kształtowanie i kontrolę. Rozważania skupią się wokół czterech pytań: Jaki wpływ mają myśli i uczucia na życie duchowe i modlitwę? Co praktycznie znaczy przemieniać swój umysł w oparciu o Słowo Boże? Jakie istnieją relacje między myślami a uczuciami? Jak kształtować i kontrolować własne myśli i emocje?
PROWADZĄ: Józef Augustyn SJ - rekolekcjonista, kierownik duchowy, pisarz, autor licznych publikacji poświęconych formacji ludzkiej i duchowej; Piotr Słabek - magister teologii, redaktor naczelny Wydawnictwa M, mąż i ojciec czworga dzieci.

  

Spotkanie z Jezusem przy studni
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
6-8 marca 2018
Spotkanie i rozmowa z Jezusem stały się dla Samarytanki początkiem nowego sposobu patrzenia na własne życie, otworzyły jej nowe perspektywy. Jezus pragnie wejść w jej zranione życie i zaspokoić obecne w niej doskwierające pragnienie miłości. Dzieli się z nią swoim pragnieniem i objawia to, kim jest. Bibliodrama da okazję, by doświadczyć możliwości spojrzenia na siebie w nowy sposób, przyjrzeć się swoim pragnieniom, wsłuchać się w pragnienie Boga i „w duchu i prawdzie” pozwolić, by Jezus pomógł nam poznać to, kim dla nas jest.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, wykładowca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychodramatysta, psychoterapeuta; Małgorzata Zasępa – lekarz psychiatra, wykładowca, bibliodramatystka, psychodramatystka.
Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł.; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – sesja V
12-16 marca 2018

  

Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
23-25 marca 2018
Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle Słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę Słowem Bożym i kontemplację Miłosiernego Ojca uczymy się patrzeć na siebie oczami Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

  

  

KWIECIEŃ

  

Kurs jurysdykcyjny
i dni formacyjne dla salwatorianów
3-7 kwietnia 2018
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Krzyk do Boga ze środka grobu.
„Nie dopuścisz, bym pozostał w grobie”.
Księga Psalmów
SZKOŁA BIBLIJNA
13-15 kwietnia 2018
Sesja będzie wprowadzeniem w świat duszy psalmisty, próbą zrozumienia ludzi, których nie omijały najcięższe doświadczenia życia. Jak je przeżywali? W jaki sposób znajdowali światło? Jak mocowali się z Bogiem, który niekiedy wydawał się nieobecny, a nawet przeszkadzający? Analiza wybranych psalmów pozwoli zapewne zrozumieć chociaż w jakimś stopniu nasze dusze i nasze groby.
PROWADZI: ks. Wojciech Węgrzyniak - wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, rekolekcjonista.

  

Panie, naucz nas modlić się!
SZKOŁA DUCHOWOŚCI OJCA JORDANA
20-22 kwietnia 2018
Słowo Boga codziennie nas karmi i leczy. Powołuje i posyła. Oczyszcza od nieuporządkowanych przywiązań. Umacnia do walki o dobro wszystkich, a nawet jednego człowieka. Kształtuje w nas uczniów posłusznych Bogu aż do śmierci, zdolnych obumierać, by dawać życie innym. Sesja w roku setnej rocznicy śmierci ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów, idąc po śladach biblijnych, które zostawił w dzienniku duchowym, będzie okazją, by uczyć się modlitwy, która kształtuje życie.
PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS
- duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

  

  

kwiecień / MAJ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
25 kwietnia - 3 maja 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – sesja VI i zakończenie I roku
14-18 maja 2018

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie:
Ewangelia tłumaczona życiem. Lectio divina z Bratem Albertem)
21-29 maja 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Krzysztof Wons SDS
[Pogłębienie]

  

  

CZERWIEC

  

Życie ludzkie jako eucharystyczna egzystencja
SZKOŁA WIARY
1-3 czerwca 2018
To, co ofiarujemy w czasie Eucharystii: chleb i wino, naszą pracę i świat, staje się w Chrystusie Jego życiem. Wszystko, co dajemy w Eucharystii, zostaje nam oddane jako pokarm służący Jego życiu w nas. Chrystus stał się pożywieniem, abyśmy mogli żyć życiem niezniszczalnym. Od dnia chrztu św. mamy w sobie życie niezniszczalne, dlatego potrzebujemy niezniszczalnego pokarmu, którym jest On sam. Sesja przebiegać będzie w klimacie pustyni i medytacji z możliwością indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.
PROWADZI: Marko Ivan Rupnik SJ - dyrektor Centro Aletti w Rzymie, teolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, twórca mozaik oraz ekipa Centro Aletti.
Uwaga! Ze względu na koszty organizacyjne przyjęcie na sesję dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II /O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 120 zł.; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 40 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

  

Rekolekcje dla Rodziców
i Rodzin Salwatorianów
7-10 czerwca 2018
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
20-28 czerwca 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy.

  

  

czerwiec / LIPIEC

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie: W szkole biblijnych bohaterów.
Lectio divina do wybranych fragmentów Starego Testamentu)
30 czerwca - 8 lipca 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Ryszard Stankiewicz SDS
[Pogłębienie]
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

  

SIERPIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
2-10 sierpnia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
13-21 sierpnia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

Spotkania z Jezusem na górze
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
24-26 sierpnia 2018
Góry w Ewangeliach skrywają wielkie tajemnice Jezusa. Uczestnicy sesji będą prowadzeni w świetle Słowa do spotkań z Jezusem w górach. Miejscem spotkań i modlitwy Słowem będą: Góra Wyboru, Góra Nauczania, Góra Przemienienia, Góra Nocnej Modlitwy i Duchowej Agonii, Góra Ukrzyżowania, Góra Wniebowstąpienia. Zaproponowana zostanie lectio divina do wybranych fragmentów Ewangelii.
PROWADZI: Joachim Stencel SDS
- duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

  

sierpień / WRZESIEŃ

  

Wielkie pytania Kościoła.
Pierwszy List do Koryntian
SZKOŁA BIBLIJNA
31 sierpnia - 2 września 2018
Kościół potrzebuje dobrych i wymagających pytań o własne życie wierne Ewangelii. Takie pytania stawia Pierwszy List do Koryntian. Każde z nich otwiera przed nami ważne rozdziały z życia Kościoła: odważne pytanie o jedność, gdy pojawiają się rozłamy; nieukrywane pytanie o grzech, który sieje zgorszenie w Kościele i świecie; pytanie o nauczanie Kościoła w sprawach relacji małżeńskich, dziewictwa, praktyk religijnych, a zwłaszcza uczestnictwa w Eucharystii; wreszcie pytanie o chrześcijańską naukę o zmartwychwstaniu.
PROWADZI: abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
5-13 września 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – rozpoczęcie II roku i sesja VII
17-21 września 2018

  

Rekolekcje dla Salwatorianów
24-28 września 2018
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

  

PAŹDZIERNIK

  

„Czym jest człowiek?” (Ps 8, 5)
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
1-3 października 2018
Jakże często jako pierwsza odpowiedź pojawia się poczucie nicości, zarówno w porównaniu z bezmiarem niebios, jak i zwłaszcza w obliczu majestatu Stwórcy. Jakże Bóg może „pamiętać” i „zajmować się” człowiekiem, stworzeniem tak kruchym i znikomym? Jakże Bóg może „pamiętać” i „zajmować się” mną – stworzeniem tak kruchym i znikomym? Czy to możliwe, że również mnie „uczynił niewiele mniejszym od aniołów”, obdarzył tak zadziwiającą godnością? W czasie sesji metoda bibliodramy będzie pomocą w rozważaniu ogromnych tajemnic Boga Stwórcy miłującego „syna człowieczego”.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, wykładowca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychodramatysta, psychoterapeuta; Małgorzata Zasępa – lekarz psychiatra, wykładowca, bibliodramatystka, psychodramatystka.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

Radość – sól życia chrześcijańskiego
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
5-7 października 2018
Chrześcijaństwo smutne i opresyjne obce jest przesłaniu Ewangelii. Uczestnicy sesji będą prowadzeni do odkrycia na nowo autentycznego wymiaru radości, która jest solą życia człowieka wierzącego. W świetle Słowa Bożego i refleksji psychopedagogicznej ukazana będzie istota radości. Radość nie jest sprawą taniego, chwilowego dobrego samopoczucia, ale sprawą treści, dojrzałości i wewnętrznej solidności osoby, sprawą doświadczenia i mądrości życiowej, dzięki której chrześcijanie, ludzie radości, uśmiechu i dobrego humoru, stają się apostołami optymizmu, który płynie z pewności nadziei.
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC - wychowawca, psychoterapeuta, kierownik duchowy, znany i ceniony włoski formator.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
10-18 października 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – sesja VIII
22-26 października 2018

  

  

LISTOPAD

  

Dojrzałość w relacjach
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
2-4 listopada 2018
Brak relacji z drugim człowiekiem jest często główną przyczyną trudności, a niekiedy i zaburzeń. Nie chodzi o jakiekolwiek relacje. Ludzkie relacje wymagają dojrzałości. Dojrzałe życie rozwija się dzięki dojrzałym relacjom. Sesja poświęcona jest próbie zdefiniowania dojrzałości tak psychicznej, jak i religijnej człowieka, spojrzeniu na komunikację i na możliwości płynące z ludzkiego charakteru.
PROWADZI: Mateusz Roman Hinc OFMCap - psycholog, psychoterapeuta, wykładowca psychologii, zaangażowany głównie w psychoterapię osób duchownych.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

Dzieje Apostolskie. Księga o nadziei Kościoła
DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
8-11 listopada 2018
Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, chociaż nie były pozbawione słabości i prób w wierze, emanowały życiem. Pozostawiły przesłanie nadziei: niezależnie od wszelkich pozorów zwycięstwa zła nad dobrem zwycięstwo Chrystusa już się dokonało i jest definitywne. Zmartwychwstały jest obecny i działa w naszej historii. Przesłanie pierwszego Kościoła jest nam potrzebne zwłaszcza dzisiaj, gdy „tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei” (św. Jan Paweł II ). Sesja o nadziei w Kościele z propozycją konferencji, konwersacji i lectio divina do wybranych stronic Dziejów Apostolskich.
PROWADZĄ: Innocenzo Gargano OSB Cam. – kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina; ks. Waldemar Chrostowski – kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie; Danuta Piekarz – wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

Sesja dla prowadzących rekolekcje lectio divina i kierowników duchowych
SZKOŁA LECTIO DIVINA
14-16 listopada 2018
Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Sesja przeznaczona jest dla księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, którzy wcześniej uczestniczyli w tychże rekolekcjach.
PROWADZĄ: abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista; Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – sesja IX
19-23 listopada 2018

  

  

listopad / GRUDZIEŃ

  

Na głębinach Słowa:
Jezus i przyjaciele z Betanii. Lectio divina z Marią, Martą i Łazarzem
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
30 listopada - 2 grudnia 2018
Wszyscy ewangeliści opowiadają o zażyłej więzi Jezusa z rodzeństwem z Betanii. Syn Boży, najpiękniejszy z synów ludzkich, pielęgnował głębokie przyjaźnie z Marią, Martą i Łazarzem. Betania była Jego umiłowaną oazą spotkań z przyjaciółmi. Podczas sesji zostanie zaproponowana lectio divina do wybranych stronic Ewangelii o przyjaźni świętowanej przy stole, przeżywanej w czasie choroby, w dniach bólu po stracie ukochanej osoby, w godzinie pożegnania, krzyża i o brzasku nowej wiosny życia.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy I-II, IV i Pogłębienie:
List św. Pawła Apostoła do Tytusa)
5-13 grudnia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Piotr Szyrszeń SDS
[Pogłębienie]
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2018 - 5 stycznia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 1 stycznia 2018 r.

  

  

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl