O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Szkoła Wychowawców WSD 2017-2019 - zapowiedź inauguracji< ...


Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych
Diecezjalnych i Zakonnych im. św. Jana Pawła II
(edycja 2017-2019)

- ZAPOWIEDŹ INAUGURACJI -

 

W poniedziałek, 25 września 2017 r. rozpoczną się zajęcia kolejnej edycji dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (2017-2019) organizowanej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa.


zdjęcie z inauguracji II roku Szkoły Wychowawców WSD
Diecezjalnych i Zakonnych 2013-2015, 15 września 2014

Eucharystii rozpoczynającej kolejną edycję Szkoły będzie przewodniczyć i homilię wygłosi abp Grzegorz Ryś. Nowo mianowany arcybiskup metropolita łódzki i przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP wygłosi również wykład inauguracyjny: „Powrót do doświadczenia kerygmatu w formacji seminaryjnej”.

W inauguracji zajęć weźmie udział ks. Piotr Filas SDS – przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów, który również skieruje słowo do uczestników. W poniedziałkowy wieczór ks. Krzysztof Wons SDS – dyrektor Szkoły Wychowawców WSD przedstawi cel, charakter i dynamikę Szkoły, akcentując dynamikę lectio divina w formacji.

Osiemdziesięciu duchownych rozpoczynających formację reprezentuje środowiska diecezjalne i zakonne z Polski, ale również z krajów ościennych: Białorusi, Słowacji i Ukrainy, a nawet Chorwacji; są wśród nich także kapłani greckokatoliccy.

W Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie przeprowadzono dotąd siedem edycji Szkoły Wychowawców Seminaryjnych: 2001-2002, 2004-2005, 2007-2009, 2009-2011, 2011-2013, 2013-2015 i 2015-2017 (więcej informacji w zakładce „Szkoła Wychowawców WSD” w dziale „nurty formacji”).

Prosimy o modlitwę w intencji prowadzących i uczestników
rozpoczynającej się dwuletniej edycji Szkoły Wychowawców!

 

PRZYPOMINAMY I POLECAMY

 

 

 

 

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl