O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Ks. Wons: Pomóż najpierw sobie, pijąc ze źródła Słowa Bożego! ...


Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych
Diecezjalnych i Zakonnych im. św. Jana Pawła II
(edycja 2017-2019)

Pomóż najpierw sobie, pijąc ze źródła Słowa Bożego!
Słowo wprowadzenia w dwuletnie zajęcia Szkoły

 


Krzysztof Wons SDS, dyrektor Szkoły Wychowawców
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych

 

Ekscelencjo, drogi Księże Arcybiskupie Grzegorzu,
drogi Księże Prowincjale Piotrze, Przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów,
kochani Wychowawcy i Uczestnicy VIII edycji Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych,

od ołtarza Jezusa Chrystusa, uczestnicząc w Jego Najświętszej Ofierze, rozpoczęliśmy drogę dwuletniej formacji Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2017-2019. Nie ma w życiu ucznia Jezusa ważniejszej godziny formacyjnej niż Eucharystia. Eucharystia, jak uczy J. Ratzinger w książce „Duch liturgii”, przemienia najtajniejsze głębie naszego jestestwa. Rozpoczęliśmy więc wspólną podróż formacyjną w godzinie, w której codziennie uczymy się rozpoznawać i ciągle zgłębiać naszą najtajniejszą tożsamość.

To już ósma edycja tej Szkoły w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Drogę, którą rozpoczynamy, przeszło już przed nami ok. 500 absolwentów, formatorów diecezjalnych i zakonnych.

Obecną edycję inaugurujemy w roku bogatym w wydarzenia maryjne, zwłaszcza w Kościele w Polsce: w stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie, w trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i w 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Należy także przypomnieć, że trwa w Polsce Rok św. Brata Alberta.

Ósmy cykl Szkoły rozpoczyna 80 uczestników: 33 księży diecezjalnych, 46 prezbiterów zakonnych i 1 brat zakonny. Pochodzą z różnych środowisk kościelnych i ośrodków formacji z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Chorwacji: rektorzy, prefekci, ojcowie duchowni, mistrzowie nowicjatów i postulatu. Wśród uczestników są współbracia Kościoła Greckokatolickiego.

W ciągu dwóch lat od września 2017 roku do maja 2019 roku odbędzie się dziesięć pięciodniowych sesji formacyjnych oraz dwie serie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem duchowym. Prowadzącymi zajęcia będą profesorowie, wykładowcy i wychowawcy znawcy z zakresu teologii, psychologii, psychopedagogiki, z różnych ośrodków naukowych i środowisk formacji seminaryjnej i zakonnej w Polsce i zagranicą. W ramach każdej sesji zaangażowanych będzie od 13 do 15 osób prowadzących zajęcia, w tym 11 wychowawców stałych (prowadzący warsztaty i rozmowy indywidualne formacyjne) oraz zaproszeni wykładowcy. Planowanych jest łącznie 120 godzin wykładów, konwersatoriów i konferencji, 120 godzin zegarowych pracy warsztatowej oraz regularne indywidualne rozmowy formacyjne. Dni zajęć organizowane będą w klimacie modlitwy Słowem Bożym, z codzienną Mszą św. koncelebrowaną. Dzień będziemy rozpoczynali i kończyli osobistą lectio divina przed Najświętszy Sakramentem.

 

Ekscelencjo, drodzy wychowawcy, uczestnicy Szkoły
i gospodarze tego miejsca,

8 grudnia 2016 roku ogłoszony został dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa: „Dar powołania do kapłaństwa”. Jest on nową wersją podstawowych zasad formacji kapłańskiej („Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”), która zastępuje poprzednią, wydaną w roku 1970, a uzupełnioną w roku 1985. Dokument czerpie m. in. z posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Pastores dabo vobis z 1992 r., która jest podstawowym „podręcznikiem” formacyjnym w naszej Szkole. To właśnie w tejże adhortacji św. Jan Paweł II położył nam na sercu formację do kapłaństwa, która ma być integralna: ma łączyć wymiar ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski. Możemy z satysfakcją powiedzieć, że już od wielu lat staramy się realizować to, na co uwrażliwiał św. Jan Paweł II, Patron naszej Szkoły, a także nowe Ratio fundamentalis, które zwraca m.in. uwagę na potrzebę równowagi umysłowej i dojrzałości uczuciowej.

Podczas poprzedniej edycji Szkoły był z nami na inauguracji abp Jorge Carlos Patrón Wong, sekretarz do spraw seminariów duchownych Kongregacji ds. Duchowieństwa. W swoim wystąpieniu Arcybiskup Sekretarz Kongregacji podkreślił konieczność przygotowania nowych formatorów i ich ciągłej formacji. „Doświadczenie tej Szkoły jest dobrym przykładem. – powiedział - Potrzebujemy szkół takich, jak ta (…) jako początku formacji permanentnej wśród formatorów”.

Zamysł i metodologia dwuletniej formacji w Szkole Wychowawców można streścić w dwóch prostych stwierdzeniach: „Jeśli chcesz się przygotować do pomagania innym, pozwól najpierw pomóc sobie. Na tyle na ile pomożesz sobie na tyle pomożesz innym”. W mocnym „wywiadzie - rzece” zatytułowanym „Bóg albo nic. Rozmowa o wierze” (Warszawa 2015), który w krótkim czasie doczekał się tłumaczenia na kilkanaście języków, kardynał Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów pytany o swoją drogę do kapłaństwa powiedział: „Prawdziwe seminarium musi być szkołą do ‘potoku Kerit’ (1 Krl 17, 1-6), do źródła Słowa Bożego, miejsca, gdzie człowiek nauczy się budować prawdziwe życie wewnętrzne” (s. 160). „Seminarzysta jest w pierwszej kolejności dziełem księży, którzy mu towarzyszyli. Bóg dał mi możność polegania na pasterzach, którzy naprawdę przywarli do Chrystusa” (s. 71). A nieco dalej dodał: „Formacja intelektualna, teologiczna, filozoficzna, egzegetyczna i dyplomy – to wszystko oczywiście jest ważne, ale skarb nie kryje się w wiedzy. Prawdziwym skarbem jest nasza przyjaźń z Bogiem” (s. 161).

Ta Szkoła jest najpierw po to, aby wrócić do źródła, do osobistego spotkania z Bogiem na wszystkim poziomach swojego jestestwa. „Ksiądz, który głęboko przyswoił swoje życie kapłańskiej – to także myśl kard. Saraha – będzie starał się swoje spotkanie z Bogiem przekazywać w sposób zrozumiały”. Dlatego całość zajęć będzie bazowała na tej właśnie tezie pedagogicznej: od formacji własnej do formacji innych. To nie narzędzia i programy formacji decydują ostatecznie o jakości formacji lecz osoba formatora. Jaki poziom dojrzałości formatora, taki w konsekwencji poziom programów i narzędzi.

Jak wspomniałem wyżej, św. Jana Paweł II, Patron naszej Szkoły, w „Pastores dabo vobis” mocny akcent położył na formację integralną. Przyjmujemy ją jako kluczowe wezwanie w zajęciach Szkoły. Proponowana formacja będzie dotyczyć nie tylko sfery intelektualnej, albo tylko ludzkiej, czy tylko duchowej.

Potrzebna jest nam formacja całej osoby (!), która obejmie całość jej istoty, wszystkie aspekty tożsamości, jej czyny i intencje, czyli taka, która będzie docierała głęboko do wnętrza, ogarniała całą osobę, we wszystkich jej wymiarach i sferach (por. PDV 43). Taką spójność w formacji może zapewnić jedynie Słowo Boże. Stąd wszystkie zajęcia proponowane w Szkole Wychowawców, cała refleksja teologiczna, i antropologiczna, ćwiczenia warsztatowe, rozmowy indywidualne i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem przeniknięte będą zgłębianiem Słowa Bożego, czerpiąc z wiekowej tradycji lectio divina. Tradycja Kościoła przekonuje, że im bardziej wzrastamy w lectio divina, tym bardziej wzrastamy wewnętrznie, w myśl sentencji św. Grzegorza Wielkiego: „Divina eloquia cum legente crescunt” (Słowa Boże wzrastają wraz z tym, który je czyta).

 

W duchu tego przekonania i w imię tej racji formacyjnej poprosiliśmy księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia o poprowadzenie wykładu, którym rozpoczniemy naszą wspólną podróż formacyjną, a który zwróci naszą uwagę na konieczność nieustannego wracania do kerygmatu, który wytryska z Biblii: Temat przedłożenia brzmi: „Powrót do doświadczenia kerygmatu w formacji seminaryjnej”. Ekscelencjo, prosimy o inauguracyjny wykład.

 

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl