O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Powrót do życia. Słowo Boże i uzdrowienie serca 6-8 X 2017 - ...


Powrót do życia.
Słowo Boże i uzdrowienie serca

SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
6-8 października 2017

 

W duchu i przyjaźni dedykuję
ks. Krzysztofowi Grzywoczowi
- Krzysztof Wons SDS

 

W dniach 6-8 października 2017 r. trwa sesja „Powrót do życia. Słowo Boże i uzdrowienie serca”. Prowadzi ją Krzysztof Wons SDS - dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Spotkanie jest dedykowane zaginionemu ks. Krzysztofowi Grzywoczowi, który w tym terminie miał prowadzić spotkanie w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego pt. „Uczucia kochane”.


mozaika-foto - Copyright by Centro Aletti

Staraniem Centrum Formacji Duchowej i Wydawnictwa Salwator ukazała się publikacja „W duchu i przyjaźni”, w której zebrano teksty sześciu z siedmiu sesji formacyjnych, które ks. Krzysztof Grzywocz prowadził w latach 2000-2014 w salwatoriańskim domu formacyjnym w Krakowie. Były one wcześniej publikowane w „Zeszytach Formacji Duchowej”. Księga pamiątkowa zawiera również tekst najnowszego numeru tego kwartalnika, pt. „W duchu i przyjaźni”, który autor przestał do redakcji w przeddzień wyjścia w wyprawę, w czasie której zaginął. 


ZESZYTY
FORMACJI
DUCHOWEJStaraniem Studio Katolik ukazał się również komplet nagrań wszystkich siedmiu spotkań weekendowych w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego, które ks. Krzysztof Grzywocz prowadził w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

 

=== === === === ===

 

Przed jedenastu laty odbyła się w krakowskim CFD sesja „Uzdrawianie serca. Towarzyszenie w modlitwie Słowem Bożym”, prowadzona przez ks. Krzysztofa Wonsa SDS. Konferencje zostały wydane w formie nagrań, ale również drukiem: w „Zeszytach Formacji Duchowej” (37/2007) i w formie książkowej: „Powrót do życia. Słuchanie Słowa - towarzyszenie duchowe - uzdrowienie serca” (Kraków 2012).

  

Te treści dostępne są również w przekładzie francuskim i hiszpańskim („Le retour à la vie. Écoute de la Parole – Accompagnement spirituel – Guérison du cœur” – Les Éditions des Béatitudes, 2013; „Sanar el corazón. Escucha de la Palabra y acompañamiento espiritual” – Narcea, Madrid 2016), a w formie nagrań również w języku chorwackim („Ozdravljenje srca po molitvi Božjom Riječju” – 2017).

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl