O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Szkoła Lectio Divina we Lwowie - relacja ...


Szkoła Lectio Divina we Lwowie
dla posługujących w rekolekcjach ld
i zainteresowanych lectio divina
7 listopada 2017

- RELACJA -

 

W dniach 6-7 listopada 2017 r. przebywał w Lwowie ks. Krzysztof Wons SDS, propagator lectio divina, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, prowadząc dni skupienia.

W poniedziałek, 6 listopada, odbył się dzień skupienia prowadzony w dynamice lectio divina w grekokatolickim seminarium pw. Ducha Świętego w Lwowie. Uczestnicy słuchając słowa Bożego kontemplowali ikonę Matki Bożej. W spotkaniu uczestniczyło niemal dwieście osób, księży i osób konsekrowanych, obu obrządków.

Tu znajdziesz RELACJĘ i ZDJĘCIA ze spotkania 6 listopada oraz NAGRANIA.

 


na zdjęciu (od lewej): M. Przywara SSpS, bp E. Kawa OFMConv, K. Wons SDS i D. Gawryjołek SSpS

We wtorek, 7 listopada, w kurii metropolitalnej obrządku łacińskiego odbyło się spotkanie wszystkich, którzy na Ukrainie w jakiś sposób propagują lectio divina, żyjąc nim jako stylem swojego życia. W spotkaniu wzięli też udział metropolita lwowski obrządku łacińskiego arcybiskup Mieczysław Mokrzycki oraz biskup pomocniczy tej archidiecezji Edward Kawa OFMConv.

W konferencjach Krzysztof Wons SDS zwrócił uwagę na to, czym jest lectio divina, na etapy życia chrześcijańskiego w rytmie lectio divina, tak jak zostały one przedstawione we czterech Ewangeliach: św. Marka, św. Mateusza, św. Łukasza i św. Jana, a następnie na pogłębienie życia duchowego w świetle Słowa Bożego.

Uczestnicy spotkania z różnych miast Ukrainy, wywodzący się z obu obrządków: rzymsko- i grekokatolickiego, dzielili się tym, jak starają się żyć lectio divina w działalności misyjnej, prowadząc rekolekcje czy dni skupienia. Dzielili się swoimi pytaniami i problemami, szukając odpowiedzi, jak mogą pomagać sobie nawzajem.

 

opracowano na podstawie relacji o. Олега Саламона
- www archidiecezji lwowskiej - www.rkc.lviv.ua -
zdjęcia: о. Олександр Кусий

 

Lectio divina - publikacje po ukraińsku

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl