O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Stary Testament czytany w świetle Ewangelii 9-12 XI 2017 - cz ...


Dni Duchowości Biblijnej
Stary Testament czytany w świetle Ewangelii

SZKOŁA BIBLIJNA
9-12 listopada 2017

- CZĘŚĆ PIERWSZA -

zapowiedź >>>.

 

W dniach 9-12 listopada 2017 roku trwają Dni Duchowości Biblijnej. Tegoroczne spotkanie jest poświęcone tematowi „Stary Testament czytany w świetle Ewangelii”.

  

Prowadzącymi tegoroczne spotkanie są: ks. Waldemar Chrostowski - kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, laureat Nagrody Ratzingera (czwartek, 9 listopada); s. Judyta Pudełko PDDM - wykładowca Pisma św. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina (piątek, 10 listopada – przed południem) oraz kard. Gianfranco Ravasi - przewodniczący Papieskiej Rady Kultury (10-12 listopada).

Nierzadko mamy kłopot z rozumieniem Starego Testamentu. Dlaczego Bóg jest w nim „taki surowy”, „inny” od Boga Ewangelii? Wiele stronic Starego Testamentu nie wydaje się dobrą nowiną o Bogu. Konieczne jest czytanie Starego w świetle Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelii. Dlatego tegoroczne Dni Duchowości Bibljnej są okazją do lektury wybranych stronic starotestamentalnych i nowotestamentalnych, zwłaszcza Księgi Proroka Izajasza, nazywanego „ewangelistą” Starego Testamentu.

=== === === === ===

W czwartek, 9 listopada, gościliśmy ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Biblista z Warszawy podjął temat: „Mesjański dynamizm Księgi Rodzaju”.

Ks. prof. Chrostowski prowadził kilka spotkań w naszym domu. Odnośniki do wybranych nagrań/publikacji będących ich owocem znajdziesz tutaj.

W czasie wieczornej Eucharystii – tym razem celebrowaliśmy ją o godz. 19.45 – homilię wygłosił ks. Krzysztof Wons SDS [święto pocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej: Ez 47, 1-2.8-9.12; Ps 46, 2-3.5-6.8-9; J 2, 13-22].

NAGRANIE HOMILII Z 9 LISTOPADA 2017
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

=== === === === ===

W piątek, 10 listopada, przed południem, wykłady prowadziła s. dr Judyta Pudełko zatytułowanych „‘Rok łaski od Pana’ – Jezus czyta Proroka Izajasza” zaproponowała refleksję nad fragmentem Ewangelii wg św. Łukasza - Łk 4, 16-21. Wystąpienie podzieliła na dwie części (pierwsza – „Jezus otwiera Pisma” i druga – „Jubileusz - powrót do domu Ojca”), po których odpowiadała na pytania uczestników spotkania

S. Judytę Pudełko PDDM gościmy w krakowskim CFD po raz pierwszy, ale już wkrótce spotkamy się z nią ponownie w czasie sesji dla prowadzących rekolekcje lectio divina i kierowników duchowych (15-17 listopada 2017).

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl