O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Stary Testament czytany w świetle Ewangelii (MP3) - kard. Gia ...


Okładka etui na płytySzkoła Biblijna

  

Stary Testament
czytany
w świetle Ewangelii
(MP3)

     

kard. Gianfranco Ravasi
i
ks. Waldemar Chrostowski,
s. Judyta Pudełko PDDM

  

Nierzadko mamy kłopot z rozumieniem Starego Testamentu. Dlaczego Bóg jest w nim „taki surowy”, „inny” od Boga Ewangelii? Wiele stronic Starego Testamentu nie wydaje się dobrą nowiną o Bogu. Konieczne jest czytanie Starego w świetle Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelii. Sesja składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter konferencji i „biblijnej debaty”, druga przeżywana jest na pustyni, w klimacie pełnej ciszy i modlitwy. Całość sesji przeniknięta będzie Bożym czytaniem (lectio divina) różnych stronic starotestamentalnych i nowo­testa­mentalnych, zwłaszcza Księgi Proroka Izajasza, nazywanego „ewangelistą” Starego Testamentu.

  

Tematy konferencji:

Część I:
MESJAŃSKI DYNAMIZM KSIĘGI RODZAJU

KS. WALDEMAR CHROSTOWSKI

1. Rdz 1, 1-28
2. Rdz 18, 1-21

Część II:
„ROK ŁASKI OD PANA” – JEZUS CZYTA PROROKA IZAJASZA

S. JUDYTA PUDEŁKO PDDM

3.  „Jezus otwiera Pisma”( Łk 4,16-30).
4. „Jubileusz – powrót do domu Ojca” (Łk 4,16-30).
5. Konferencja: „Pytania-odpowiedzi”.

Część III:
KSIĘGA IZAJASZA – EWANGELIA STAREGO TESTAMENTU

KARD. GIANFRANCO RAVASI

6. Paradoksalne powołanie do Słowa
    (Iz 6,1-13; 61,1-3; 49,1-6; 42,1-3; 55,8-11).

7. Sąd i zbawienie na placu miasta, w Jerozolimie i Babilonii.
    a) (Iz 5,8-25; 14,4-21)
    b) (Iz 2,2-5; 19, 23-25; 56,1-7; 45,1-7)

8. Pierwsza nawa prorockiej świątyni: wiara 
    (Iz 7,1-16; 1,10-20).

9. Druga nawa prorockiej świątyni: nadzieja mesjańska
    (Iz 9,1-6; 11,1-9).

10. Trzecia nawa prorockiej świątyni: miłość
      (Iz 54,1-10; 61,10-62,5; 5,1-7; 58,1-12).

11. Męka i zmartwychwstanie
      (Iz 52,13-53,12; 25,6-10; 26,14-19).

 

 

Prowadzący:

 
  • kard. Gianfranco Ravasi >>>.
    - przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, biblista;
  • ks. Waldemar Chrostowski >>>.
    - kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, laureat Nagrody Ratzingera;
  • s. Judyta Pudełko PDDM >>>.
    - wykładowca Pisma św. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina.

 

 

Nagrania konferencji dokonano w czasie XIV Dni Duchowości Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (9-12 listopada 2017). Z języka włoskiego tłumaczyła Danuta Piekarz.

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl