O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Po prostu lectio divina - IV Niedziela Adwentu - 24 XII 2017< ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

IV Niedziela Adwentu (rok B)
24 grudnia 2017

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Bracia: Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen”.

(Rz 16, 25-27)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Apostoł Paweł wzywa uczniów z rzymskiej wspólnoty i nas do oddania czci i chwały Bogu, którego określa, że jest jedynie mądrym, do oddania chwały przez Jezusa Chrystusa. Ta Boża mądrość dała się poznać poprzez głoszoną przez Pawła Ewangelię, Dobrą Nowinę o Osobie Jezusa Chrystusa. Po drugie, zawarta w pismach prorockich wypełniła się, kiedy narody, w tym Rzymianie, otworzyły jej swoje granice i serca oraz okazały w wierze posłuszeństwo Bogu. Paweł jest głęboko przekonany, że Pan ma moc, aby umocnić i utwierdzić w sercach uczniów dzieło zaszczepionej wiary.

Czy mój głos jest wśród głosów oddających chwałę Panu Bogu? Czy oddaję chwałę Panu Bogu tylko od wielkiego święta, czy staram się to czynić jak najczęściej? Czy tej chwały z mojej strony nie zabraknie także w święta Bożego Narodzenia? Czy i ja w Bogu odnajduję źródło mądrości? Czy z tego źródła korzystam? Czy tą mądrością kieruję się w życiu? Czy doświadczyłem tego, że kiedy ją pomijam, to bardzo szybko wpadam w sidła głupoty i bezmyślności? Czy może uważam, że to ja jestem jedynie mądry? Czy coraz lepiej znam Ewangelię Bożą i jej głównego bohatera, Jezusa Chrystusa? Czy ta wiedza przekłada się w praktyce na moje codzienne życie, szczególnie na moją relację z Panem Jezusem? Czy Boże posłannictwo przyjmuję z wiarą? Czy pogłębiając wiarę, jednocześnie pogłębiam moją postawę posłuszeństwa wobec Pana Boga? Czy i ja jestem przekonany, że Pan ma moc, aby utwierdzać i umacniać mnie w życiu wypływającym z wiary w Ewangelię?

Pomodlę się o owocne i głębokie przeżycie czasu Świąt Bożego Narodzenia dla siebie, najbliższych, całego Kościoła. Moją modlitwą szczególnie ogarnę ludzi bezdomnych, samotnych, opuszczonych, chorych, uwikłanych w różne nałogi i zniewolenia. W modlitwie będę pamiętał też o osobach, które w te świąteczne dni muszą pracować czy też pełnić służbę. Będę pamiętał, aby w te święta w modlitwie, kolędowaniu, w spotkaniach przy stole z bliskimi oddać chwałę i cześć Bożemu Dziecięciu.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem,
moim Bogiem, opoką mego zbawienia”.
Na wieki zachowam dla niego łaskę
i trwałe będzie moje z nim przymierze...
(Ps 89, 27.29)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Na wieki będę sławił łaski Pana!

 

   

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    
   
 

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Błogosławionych, pogodnych, rodzinnych,
radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Obfitości darów Bożej Dzieciny na każdy dzień,
a szczególnie nieustannie rozwijającej się i wzrastającej
otwartości na słowo Boże
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym, 2018 Roku

życzy ks. Ryszard SDS i redakcja portalu Katolik

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Centrum Formacji Duchowej poleca:

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2018

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl