O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Kard. Gianfranco Ravasi odpowiada na pytania ...


Kard. Gianfranco Ravasi odpowiada na pytania
Kraków, 12 listopada 2017

  

W niedzielę, 12 listopada 2017 r., w ostatnim dniu Dni Duchowości Biblijnej pt. „Stary Testament czytany w świetle Ewangelii” prowadzący weekendową część tego wydarzenia [„Księga Izajasza – Ewangelia Starego Testamentu” – 10-12 listopada 2017] kard. Gianfranco Ravasi odpowiadał na pytania uczestników dotyczące Biblii.

  

Najpierw włoski biblista z ósmego rozdziału księgi Nehemiasza wydobył pięć czasowników – czytać – wyjaśnić – zrozumieć – nawrócić się – świętować z bliźnim dając –, które mogą dla chrześcijanina stanowić swego rodzaju przewodnik, by zrozumieć Ewangelię i nią żyć. Wskazał też na relację dnia świątecznego, niedzieli, i pozostałych dni tygodnia.

  

Poniżej - mały „przewodnik” po tematach podjętych w konferencji.

  

Lektura Biblii z myślą o „nowej jakości życia”

  • „Nowa Jakość Życia” (00:00);

  

Trzy główne tematy:

  • „Pierwsza kwestia dotyczy mesjanizmu…” (16:00);
  • „Druga kwestia dotyczy chrystologii i odkupienia…” (33:00);
  • „Trzecia kwestia dotyczy relacji polityki i wiary…” (53:10).

  

Inne tematy:

  • „Jak zrównoważyć zaangażowanie w uczynki miłosierdzia 
    względem własnej rodziny i względem innych?” (1:09:55);
  • „Czy także tłumaczenia Biblii są natchnione?” (1:14:00);
  • „Kwestia poligenizmu” (1:16:16).
KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl