O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Po prostu lectio divina - Niedziela Chrztu Pańskiego – ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

Niedziela Chrztu Pańskiego (rok B)
7 stycznia 2018

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»”.

(Mk 1, 7-11– Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Jezus Chrystus jest mocniejszy nie tylko od Jana Chrzciciela. On mocniejszy jest od nas wszystkich, od każdego i każdej z nas. Ta jednak Jego moc nie jest przeciw nam. Nie jest wyrazem przemocy, ale pomocy, wsparcia, ostatecznie zbawienia. Ona jest dla nas, dla naszego dobra, doczesnego i wiecznego. On jest mocniejszy i tylko On może pokonać nasz grzech. On udziela nam swej mocy, abyśmy mogli przezwyciężać wszelkie trudności w drodze do Domu Ojca Niebieskiego. On jest też mocniejszy od naszego wroga, przeciwnika, złego ducha. Od momentu chrztu świętego mamy udział w tej Jego mocy, tą mocą zostaliśmy napełnieni i nie po to, aby tylko zwyciężać nasze słabości, pokusy złego, ale też, aby kochać. Bez Jego mocy zapasy naszej miłości bardzo szybko się wyczerpują, łatwo nam przejść od miłości do nienawiści. Bez Jego mocy trudno sobie wyobrazić choćby naszą miłość nieprzyjaciół.

Jezus Chrystus, któremu ani Jan Chrzciciel, ani Ty, ani ja nie jesteśmy godni rozwiązać rzemyka u Jego sandałów przewyższa nas godnością. Także ona jest dla nas. Pan, który przewyższa nas godnością zabiega, wspiera nas w zmaganiach o naszą godność, godność Bożych dzieci. Ciągle nam o niej przypomina, do życia w imię tej godności zachęca i nas umacnia. A kiedy poprzez grzech tracimy Boże upodobanie, kalamy swoją godność, w miłosierdziu swoim gotowy jest nam ją przywrócić, w nas ją odnowić.

Czy otwieram się na Bożą moc? Czy o nią proszę? Z niej w moich życiowych zmaganiach korzystam? Czy pamiętam, że Boża moc zachęca mnie nie do przemocy wobec innych, ale pomocy innym? Czy zdaję sobie sprawę, że aby kochać prawdziwie, do końca potrzebuję Bożej mocy? Czy szanuję w sobie godność Bożego dziecka? Czy pamięć o godności Pana Jezusa w tym mi skutecznie pomaga? Czy pamiętam, że mój udział w Bożej mocy i godności rozpoczął się z chwilą chrztu świętego?

W modlitwie podziękuję za łaskę chrztu świętego. Poproszę o otwarcie na dary, które wówczas otrzymałem w tym na dar Bożej mocy, dar godności Bożego dziecka.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa...
(Ps 29, 3-4)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan ześle pokój swojemu ludowi!

 

 

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    
 

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy publikacje prof. Bruny Costacurty!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2018

 

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl