O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  PROGRAM Centrum Formacji Duchowej w Krakowie na rok 2019< ...


 

Możliwość nadsyłania zgłoszeń: 
na spotkania organizowane w I. półroczu 2019 - od 3 września 2018,
na spotkania organizowane w II. półroczu 2019 - od 2 stycznia 2019.

  

Zapraszamy do skorzystania materiałów „Nowa Jakość Życia”

  

STYCZEŃ

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2018 - 5 stycznia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Rekolekcje Lectio Divina
dla Szkoły Wychowawców WSD
9-17 stycznia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy.

  

O przebaczeniu
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
18-20 stycznia 2019
Każdy z nas doświadcza krzywdy i cierpi z jej powodu. Jednocześnie każdy z nas bywa tym, który sprawia ból innym, stając się sprawcą cierpienia. Proces przebaczenia jest drogą do wolności dla tego, który doświadcza zranienia, i dla tego, który jest jego sprawcą. Uwalnia zarówno od poczucia krzywdy, jak i poczucia winy. Egzystencjalne doświadczenie krzywdy i przebaczenia należy do najbardziej podstawowych przeżyć ludzkich. Na warsztatach podjęte zostaną ważne pytania: Jak przebaczać? Jak przebaczyć bliźniemu, sobie samemu, Bogu? Co będzie, jeśli nie przebaczę? „Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej” (kard. Stefan Wyszyński).
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista; Katarzyna Kamińska - nauczyciel akademicki, muzyk, lider bibliodramy; doskonali swoje umiejętności prowadzenia warsztatów także w Polskim Instytucie Psychodramy.
Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2018 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Jak żyć słowem Bożym na co dzień?
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
25-27 stycznia 2019
Sesja przeznaczona jest dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy słowem Bożym w codzienności. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej w świetle słowa Bożego.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2018 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

  

LUTY

  

„Dla mnie żyć to Chrystus” (Flp 1, 21).
Wrócić do pierwotnej miłości
REKOLEKCJE DLA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH
1-3 lutego 2019
Rekolekcje z żywym świadkiem wiary, który wzrastał w młodym Kościele Afryki i który nosi w sobie zapał pierwotnego Kościoła. Na każdym etapie życia, także wtedy, gdy swoją wierność powołaniu mógł przypłacić ofiarą z życia, zawsze mówił Bogu „tak”. Odważny głosiciel Słowa, wezwany z malutkiej gwinejskiej wioski do Watykanu, jest dzisiaj jednym z najbliższych współpracowników papieża Franciszka. Będzie pomagał uczestnikom rekolekcji powrócić do pierwotnej miłości i ponowić swoje oddanie Chrystusowi.
PROWADZI: kard. Robert Sarah
- prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, biblista.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2018 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
6-14 lutego 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2018 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Kapituła Prowincjalna
Polskiej Prowincji Salwatorianów
18-22 lutego 2019
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Spotkanie Wolontariatu
Misyjnego „Salvator”
22-24 lutego 2019
ZOB. WWW.WMS.SDS.PL.

  

  

MARZEC

  

Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą?
Droga z Janem Chrzcicielem
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
1-3 marca 2019
Zapamiętano go jako „chrzciciela”. Wierny Bogu i wrażliwy na człowieka. Spełnił powierzoną mu przez Boga misję, rozpoznając Mesjasza w „zwykłym” człowieku z Nazaretu i broniąc prawdy o małżeństwie aż po męczeństwo. „Trzeba, by On wzrastał” – mówił o Jezusie i był gotowy usunąć się w cień, by rozwijali się również ci, którzy przychodzili do niego. Sesja będzie okazją, by podążając drogą proroka znad Jordanu, przyjrzeć się swojemu obrazowi Boga, pragnieniom i oporom, decyzjom codziennym i na całe życie.
PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS
- duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2018 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Wprowadzenie w Wielki Post
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
6-8 marca 2019
Trzydniowe rekolekcje na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Pierwsze godziny i dni tego szczególnego okresu, przeżyte na pustyni, w pełnej ciszy, na medytacji słowa Bożego z liturgii wielkopostnej, mogą stać się duchową inspiracją do hojnego wejścia w czterdziestodniowe przygotowanie do Wielkiej Nocy. Rekolekcje potrwają od Środy Popielcowej do piątku.
PROWADZI: Joachim Stencel SDS
- duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2018 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – sesja XI
11-15 marca 2019

  

Spotkanie Jezusa z Samarytanką (J 4, 4-42).
Spotkanie z pragnieniem
SZKOŁA BIBLIJNA
22-24 marca 2019
Spotkanie Jezusa z kobietą z Samarii odkrywa przed nami prawdę o Jezusie, który wychodzi na spotkanie człowieka. W tym spotkaniu stykają się ze sobą dwa pragnienia: Boga i człowieka. Rozciągają się one następnie na różne sfery życia, które wyrażają się w tematach wody żywej, małżeństwa i kultu. Wiara, która rodzi się przy spotkaniu z Jezusem, prowadzi do głoszenia Go tak, by każdy z nas mógł również, w świetle Słowa, skonfrontować się ze swoim pragnieniem.
PROWADZI: s. Judyta Pudełko PDDM
- wykładowca Pisma św. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2018 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

  

marzec / KWIECIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
27 marca - 4 kwietnia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2018 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
12-14 kwietnia 2019
Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację miłosiernego Ojca uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2018 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Kurs jurysdykcyjny
i dni formacyjne dla salwatorianów
23-27 kwietnia 2019
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

 

  

kwiecień / MAJ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie: lectio divina z królem Salomonem.
1 Księga Królewska i 2 Księga Kronik)
30 kwietnia - 8 maja 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-III] i współpracownicy
oraz Ryszard Stankiewicz SDS [P]
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2018 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – sesja XII i uroczyste zakończenie
13-17 maja 2019

  

Cała piękna.
Lectio divina z Maryją
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
24-26 maja 2019
Tylko Biblia może nam odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy, że Maryja jest cała piękna… i skąd pochodzi Jej piękno. Gdy czytamy Pismo Święte, stopniowo odsłania się przed nami piękno Maryi, podobnie jak odsłania się ikona w trakcie jej pisania. W odkrywaniu Jej piękna pójdziemy drogą umiłowaną przez Maryję. Tradycja nazwała ją lectio divina. Maryja odkryła tę drogę jako pierwsza i pokazała ją Kościołowi. Kościół widzi w Niej najpiękniejszą ikonę lectio divina napisaną przez Ducha Świętego rękami ewangelistów. W maryjnym miesiącu maju uczestnicy sesji zostaną zaproszeni do pójścia drogą miłosnego słuchania Słowa, które uczyniło Maryję całą piękną.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2018 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

  

maj / CZERWIEC

  

„Wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny…”.
Księga Jonasza
SZKOŁA BIBLIJNA
31 maja - 2 czerwca 2019
Jonasz, choć posłuchał Boga, idzie do Niniwy, „bo musi”. Nie jest przekonany, czy to, co robi, jest słuszne. Idzie wewnętrznie zbuntowany. Dlaczego Bóg przebacza łajdakom? Jonasz jest rozgniewany na Niniwitów... i na Boga. Bóg uczy go cierpliwie nowego patrzenia na świat, na ludzi i na siebie. Jest łagodny i miłosierny i może zbudować nowe życie nawet „na popiele”. Sprawił, że miasto grzechu zamieniło się w miasto nawrócenia i przebaczenia. Bóg marzy, że uda Mu się zmienić także moje serce, jak zmienił Niniwę.
PROWADZI: abp Grzegorz Ryś
- metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2018 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Rekolekcje dla rodziców
i rodzin salwatorianów
6-9 czerwca 2019
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
18-26 czerwca 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 3 IX 2018 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

  

czerwiec / LIPIEC

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie: lectio divina ze św. Piotrem. Ewangelie)
29 czerwca - 7 lipca 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Krzysztof Wons SDS [P]
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

   

  

SIERPIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
7-15 sierpnia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
19-27 sierpnia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

   

  

sierpień / WRZESIEŃ

  

Wsłuchaj się w Życie!
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
30 sierpnia - 1 września 2019
Cóż, takie jest życie! – kwitujemy krótko trudne sprawy, których wyjaśnić nie jesteśmy w stanie. A co jeśli życie wcale nie jest takie, jakie jest? Może rację mają ci, którzy twierdzą, że życie jest takie, jak się je interpretuje, a prościej, jest takie, jak się je opowiada. Dlatego warto się wsłuchać w to „nasze życie”, bo być może nie jest jedyną i nie tą najlepszą wersją, którą warto opowiadać. Prawdziwe życie przecież jest gdzie indziej – mawia filozof. „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20) – tajemniczo dodaje św. Paweł. W trakcie sesji wsłuchamy się w samych siebie, w naszą osobistą historię, by odkryć w niej Życie. Kto wie, może zaczniemy inaczej opowiadać o życiu?
PROWADZI: Stanisław Morgalla SJ
- psycholog, kierownik duchowy, wykładowca w Instytucie Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie: Bóg Życia czy bożek pustki?
1 i 2 Księga Machabejska)
4-12 września 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Piotr Szyrszeń SDS [P]
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – inauguracja i sesja I
16-20 września 2019

  

Rekolekcje dla salwatorianów
23-27 września 2019
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Porażka, która prowadzi do zwycięstwa
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
27-29 września 2019
Co dobrego może być w doświadczeniu porażki? Jak sobie radzić z przegraną i rozczarowaniem? Na te i podobne pytania będziemy starali się znaleźć odpowiedź, rozważając historię życia Józefa Egipskiego.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista; Anna Łoboda - nauczyciel, pedagog, katecheta, trener dramy, asystent psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy, lider bibliodramy.
Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

   

  

PAŹDZIERNIK

  

Asceza i dyscyplina – droga piękna
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
4-6 października 2019
Asceza i dyscyplina dzisiaj? Wydają się należeć do czasów zaprzeszłych. A jednak w życiu posiadają wartość zawsze aktualną. Pomagają kształtować dojrzałe człowieczeństwo i solidną osobowość. Przypominają o tym, że na duchowej drodze do doskonałości potrzebne są konkretne reguły i prawa, których nie można lekceważyć. Nie są celem samym w sobie, ale drogą do autentycznej wolności i pełnego pasji rozwoju. Nie mają nic wspólnego z moralizmem, lecz proponują zasady życia, które nadają właściwy kierunek w codziennym, dojrzałym postępowaniu.
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC - kapłan zakonny, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Rekolekcje Lectio Divina
dla Międzynarodowej Szkoły Wychowawców Salwatoriańskich

(etap I - lectio divina z Ewangelią wg św. Marka - w języku włoskim,
etap - lectio divina ze św. Piotrem. Ewangelie
- w językach angielskim i hiszpańskim)

9-17 października 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja II
21-25 października 2019

  

   

  

LISTOPAD

  

Dziesięć przykazań Bożych
DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
8-11 listopada 2019
Stworzeni i obdarzeni wolnością zostaliśmy zaproszeni do komunii z Bogiem. Wolność daje nam także dramatyczną możliwość odrzucenia dialogu z Bogiem. Biblia uczy, że tym właśnie jest grzech: niesłuchaniem Jego słowa, zamknięciem się na Boga. Uczestnicy XVI Dni Duchowości Biblijnej będą zaproszeni do zgłębiania pierwszych słów Boga w ogrodzie Eden, przymierza zawartego z Noem i Patriarchami i rozważenia na nowo Dekalogu: dziesięciu słów Boga, które strzegą naszej wolności i komunii z Dawcą życia.
PROWADZĄ: ks. Waldemar Chrostowski - kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie; ks. Wojciech Węgrzyniak - wykładowca Starego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, pisarz-kaznodzieja, rekolekcjonista; Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Jak radzić sobie z gniewem?
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
15-17 listopada 2019
Celem sesji jest pomoc w radzeniu sobie z gniewem, złością i negatywnymi emocjami. Rozważania skupią się wokół uświadomienia sobie (w świetle słowa Bożego, psychologii i pedagogiki), czym gniew jest i czy zawsze musi być on toksyczny? Oprócz pochylenia się nad biblijnymi tekstami będzie można wypracować własny sposób pokonywania w sobie i w innych złości oraz negatywnych interakcji emocjonalnych. Konferencje zostaną zogniskowane wokół szeroko pojętej pomocy człowiekowi w kształtowaniu postawy łagodności.
PROWADZI: ks. Janusz Mastalski - kapłan archidiecezji krakowskiej, familiolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, wykładowca pedagogiki na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Budzenie się nowej wiosny w Kościele.
Sesja dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach ld
SZKOŁA LECTIO DIVINA
20-22 listopada 2019
Kościół potrzebuje duchowych przewodników, świadków nowej jakości życia opartej na przeżywaniu codzienności w rytmie Słowa. Potrzebujemy powrotu do wiernego praktykowania lectio divina, która może obudzić w Kościele nową duchową wiosnę (Benedykt XVI). Od blisko dwudziestu lat CFD realizuje projekt ewangelizacyjny: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy życia chrześcijańskiego”, który przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem oraz animatorów grup biblijnych. Sesja przeznaczona jest dla księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, którzy mają za sobą doświadczenie rekolekcji lectio divina według programu formacyjnego CFD.
PROWADZĄ: Innocenzo Gargano OSB Cam. - kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina; Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

   

  

listopad / GRUDZIEŃ

  

Na głębinach Słowa:
Bóg obietnicy.
Lectio divina z Abrahamem
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
29 listopada - 1 grudnia 2019
Czy Bóg dotrzyma swoich obietnic? Dlaczego każe mi wyjść z „ziemi moich gwarancji” (Rdz 12)? Dlaczego zwleka z wypełnieniem tego, co obiecał (Rdz 15)? Dlaczego mam Mu ofiarować „Izaaka mojego serca” (Rdz 22)? Pójdziemy drogą pytań Abrahama, by razem z nim przeżyć próbę wiary, gdy nadchodzi noc zwątpienia, aby przekonać się, że Bóg zawsze spełnia swoje obietnice, choć nie zawsze według naszych oczekiwań. Lectio divina z Abrahamem pomoże nam przeczytać osobistą historię w świetle Słowa i uczyć się powierzania się Bogu - Miłośnikowi życia.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
4-12 grudnia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja III
16-20 grudnia 2019

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2019 - 5 stycznia 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość zgłoszeń – od 2 I 2019 – zob. PROGRAM BIEŻĄCY

  

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl