O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  „Dla mnie żyć to Chrystus” (Flp 1, 21). Wrócić do ...


„Dla mnie żyć to Chrystus” (Flp 1, 21).
Wrócić do pierwotnej miłości

REKOLEKCJE DLA DUCHOWNYCH
I OSÓB KONSEKROWANYCH

1-3 lutego 2019

- ZAPOWIEDŹ -

 

W dniach 1-3 lutego 2019 r. odbędzie się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie sesja rekolekcyjna dla duchownych i osób konsekrowanych „‘Dla mnie żyć to Chrystus’ (Flp 1, 21). Wrócić do pierwotnej miłości”, którą poprowadzi kard. Robert Sarah - prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, biblista.

 

 

Rekolekcje z żywym świadkiem wiary, który wzrastał w młodym Kościele Afryki i który nosi w sobie zapał pierwotnego Kościoła. Na każdym etapie życia, także wtedy, gdy swoją wierność powołaniu mógł przypłacić ofiarą z życia, zawsze mówił Bogu „tak”. Odważny głosiciel Słowa, wezwany z malutkiej gwinejskiej wioski do Watykanu, jest dzisiaj jednym z najbliższych współpracowników papieża Franciszka. Będzie pomagał uczestnikom rekolekcji powrócić do pierwotnej miłości i ponowić swoje oddanie Chrystusowi.

 

=== === === === ===

 

Spotkania rekolekcyjne dla księży i osób zakonnych odbywały się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie już w poprzednich latach. Prowadzili je abp Grzegorz Ryś (2018), Amedeo Cencini FdCC (2017), Innocenzo Gargano OSBCam (2016), Raniero Cantalamessa OFMCap. (2015), Giovanni Dal Piaz OSBCam (2012), abp Bruno Forte (2010), Krzysztof Wons SDS (2003). Spotkania te wpisywały się w nurt życia Kościoła, np. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (2016), Rok Życia Konsekrowanego (2015) czy Rok Kapłański (2010), a stopniowo stawały się też odpowiedzią na prośby wyrażane przez ich uczestników.

  
  

=== === ===

W czasie rekolekcji „Jedność działania Ducha. Charyzmat i sakrament” od 2 do 4 lutego 2018 r. abp Grzegorz Ryś zaproponował duchownym i osobom konsekrowanym m.in.  lekturę listu Kongregacji Nauki Wiary „Iuvenescit Ecclesia”.

homilie z sesji „Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania”

na zdjęciu: abp Grzegorz Ryś (2 II 2018)

=== === ===

W dniach od 25 do 27 stycznia 2017 r. odbyła się sesja rekolekcyjna dla księży i osób konsekrowanych „Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania”, którą prowadził Amedeo Cencini FdCC - ceniony włoski formator..

homilie z sesji „Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania”

na zdjęciu: Amedeo Cencini FdCC (25 I 2017)

=== === ===

W Roku Miłosierdzia rekolekcje „Miłosierni jak Ojciec” prowadził Innocenzo Gargano OSBCam (27-29 I 2016). Wprowadził do przemodlenia własnego powołania i misji w świetle perykop o Bożym miłosierdziu, wskazanych w bulli Misericordiae Vultus.

homilie z sesji „Miłosierni jak Ojciec”

na zdjęciu: Innocenzo Gargano OSBCam i Danuta Piekarz (27 I 2016)

=== === ===

W Roku Życia Konsekrowanego był wśród nas Raniero Cantalamessa OFMCap Kaznodzieja Domu Papieskiego prowadził spotkanie „Śluby przeżywane według Ducha” (31 V - 2 VI 2015).

homilie z sesji „Śluby przeżywane według Ducha”

na zdjęciu: Raniero Cantalamessa OFMCap. (31 V 2015)

=== === ===

Giovanni Dal Piaz OSBCam, przeor kamedułów z Pustelni św. Jerzego w Rocca di Garda (Włochy), prowadził sesję dla przełożonych męskich i żeńskich instytutów zakonnych, zarządów lokalnych i odpowiedzialnych za formację „Odnowa odnowy. W jakim kierunku podążać?” (15-17 V 2012).

homilie z sesji „Odnowa odnowy. W jakim kierunku podążać?”

na zdjęciu: Giovanni Dal Piaz OSBCam I Danuata Piekarz (15 V 2012)

=== === ===

Z okazji Roku Kapłańskiego rekolekcje „Podążając za Tobą…” (29-31 I 2010) dla ponad stu kapłanów diecezjalnych i zakonnych prowadził abp Bruno Forte, metropolita Chieti-Vasto we Włoszech. Zaproponował ich uczestnikom drogę lectio divina, którą przeżył wspólnie z Janem Pawłem II podczas rekolekcji wiekopostnych w roku 2004.

homilie z rekolekcji „Podążając za Tobą…”

na zdjęciu: abp Bruno Forte (29 I 2010)

=== === ===

Polecamy również materiały z sesji „Rozwój i zamieranie wspólnoty zakonnej. Kryteria rozeznawania”, którą prowadził Krzysztof Wons SDS.

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl