O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Pogłębienie: Lect ...


SZKOŁA LECTIO DIVINA
dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach

Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina.
Lectio divina z Szymonem Piotrem

14-16 listopada 2018

- RELACJA -

 

W dniach 14-16 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Było okazją do refleksji nad nurtem rekolekcji zapoczątkowanych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów, a opartych na intuicji kard. Carlo Marii Martiniego postrzegającego cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego.


abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, głosił homilie i konferencje, 14-15 listopada 2018

Tegoroczne spotkanie prowadzili abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki [więcej] oraz Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD w Krakowie [więcej]. Sesja była okazją do refleksji nad etapem rekolekcji lectio divina, zwanym „pogłębieniem”, a punktem wyjścia w modlitwie słowem Bożym były teksty biblijne o Szymonie Piotrze. Arcybiskup z Łodzi wybrał sześć tekstów z Ewangelii i Dziejów Apostolskich (Łk 5, 1-11; Mt 14, 22-33; Mt 16, 13-23; J 21, 1-19; Dz 1, 15-26; Dz 10, 34-43). Komentując je odwoływał się również do doświadczeń z Synodu Biskupów 2018.


prowadzący sesję w ramach Szkoły Lectio Divina 2018, 14 listopada 2018

 

Krzysztof Wons SDS w swej konferencji poruszył kwestie związane z propozycją dla rekolektantów, którzy uczestniczyli w czterech etapach rekolekcji lectio divina w oparciu o cztery Ewangelie. Charakteryzując etap zwany „pogłębieniem” odwołał się do intuicji św. Ignacego Loyoli dotyczącej medytacji powtórkowych oraz praktyki „ruminatio” (przeżuwania słowa) proponowanej przez ojców pustyni. Zauważył, że choć z powtarzaniem może wiązać się niebezpieczeństwo powierzchowności czy wręcz spłycania treści, owocem mądrego z wiarą i miłością powtarzania może być ich pogłębianie. „Czy tekst wielokrotnie czytany i medytowany pogłębia cię? Czy w tym, co przekazujesz prowadząc rekolekcje jesteś świeży?” – to wybrane pytania pomocne w rozeznawaniu owoców powtórnego rozważania tekstu biblijnego.


Krzysztof Wons SDS mówił o etapie rekolekcji,lectio divina, zwanym „pogłębieniem”

Dyrektor CFD w Krakowie przypomniał, że propozycją dla przeżycia etapu „pogłębienia” mogą być nie tylko treści nowe, inne od dotychczas rozważanych. Pożytecznym i owocnym dla rekolektanta – po rozeznaniu z osobą towarzyszącą w ćwiczeniach rekolekcyjnych – może być powrót do treści któregoś z czterech etapów rekolekcji (z Ewangelią wg św. Marka, Mateusza, Łukasza czy Jana), który wcześniej przeżyli. Odnosząc się do wyboru tematyki etapu „pogłębienia”, wspierając świadectwami [Co ja mogę mieć wspólnego z pierwszym papieżem?, Stał się moim przewodnikiem na drodze wiary i apostolstwa. Mój brat, Piotr], zwrócił uwagę na łatwość, z jaką uczestnicy rekolekcji utożsamiają się z historią jakiejś osoby (proroka, apostoła, …). „Każdy z nas ma w Biblii swojego bliźniaka” – mówił.

 


abp Grzegorz Ryś odpowiadał również na pytania uczestników, 15 listopada 2018

W sesji organizowanej dla księży, konsekrowanych oraz świeckich, którzy już uczestniczyli już we wspomnianych rekolekcjach, wzięło udział prawie 70 osób, głównie z Polski, ale również z krajów ościennych (grupa sióstr zakonnych ze Słowacji, osoby z Czech, Niemiec, Ukrainy). Warto przypomnieć, że niedawno, 6 listopada 2018 r., w podobnym spotkaniu we Lwowie nt. towarzyszenia w rekolekcjach z Ewangelią wg św. Marka uczestniczyło 35 osób, głównie sióstr zakonnych i kapłanów, obrządków rzymsko- i grekokatolickiego z Ukrainy [więcej].

 

    

W ubiegłych latach sesje w ramach Szkoły Lectio Divina prowadzili/współprowadzili: Krzysztof Wons SDS (2013-2017), Innocenzo Gargano OSBCam (2014) [więcej], Amedeo Cencini FdCC (2015) [więcej], bp Grzegorz Ryś (2013, 2016) i s. Judyta Pudełko PDDM (2017) [więcej]. Treści z tych spotkań są dostępne w formie nagrań; zostały także opublikowane w „Przewodniku po rekolekcjach lectio divina” (nr 1-5).

    

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl