O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  „Dla mnie żyć to Chrystus” (Flp 1, 21). Wrócić do ...


„Dla mnie żyć to Chrystus” (Flp 1, 21).
Wrócić do pierwotnej miłości

REKOLEKCJE DLA DUCHOWNYCH
I OSÓB KONSEKROWANYCH

1-3 lutego 2019

- LINKI DO TEKSTÓW I NAGRAŃ -

 

W dniach 1-3 lutego 2019 r. odbyła się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie sesja rekolekcyjna dla duchownych i osób konsekrowanych „‘Dla mnie żyć to Chrystus’ (Flp 1, 21). Wrócić do pierwotnej miłości”. Spotkanie prowadził kard. Robert Sarah - prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, biblista.

 

- ZAPOWIEDŹ REKOLEKCJI - - NAGRANIA -

 

Jezus Chrystus, nasze najwyższe dobro, nasze WSZYSTKO
homilia – piątek 3. tygodnia okresu zwykłego (rok I), 1 lutego 2019
Hbr 10, 32-39; Ps 37, 3-6.23-24.39-40; Mk 4, 26-34

Gesù Cristo, il nostro bene supremo, il nostro TUTTO
l’omelia - venerdì della III settimana del tempo ordinario, 1 febbraio 2019
Eb 10, 32-39; Sal 36 (37), 3-6.23-24.39-40; Mc 4, 26-34

 

Dzień Życia Konsekrowanego z kard. Robertem Sarahem
Centrum Formacji Duchowej - Kraków, 2 lutego 2019 - info

 

Nie ma nikogo…, do kogo to światło nie mogłoby dotrzeć
homilia - święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2019
Hbr 2, 14-18; Ps 24, 7-8. 9-10; Łk 2, 22-40

Non c’è nessuno… che questa luce non può raggiungere
l’omelia - Presentazione del Signore (festa), 2 febbraio 2019
Eb 2, 14-18; Sal 23 (24), 7-8. 9-10; Lc 2, 22-40

 

Kościół nie może milczeć! Dopóki będzie głosić wiernie…
homilia - IV niedziela zwykła (rok C), 3 lutego 2019
Jr 1, 4-5. 17-19; Ps 71 (70), 1-4a.5-6b. 15ab.17; 1 Kor 12, 31 - 13, 13; Łk 4, 21-30

La Chiesa non deve tacere! Finchè proclamerà con fedeltà…
l’omelia - IV domenica del tempo ordinario (anno C), 3 febbraio 2019
Ger 1, 4-5.17-19; Sal 70 (71), 1-4a.5-6b. 15ab.17; 1Cor 12,31 - 13,13; Lc 4, 21-30

 

 

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl