O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – III Niedziela Wielkiego Postu ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

III Niedziela Wielkiego Postu (rok C)
24 marca 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was». Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.”.

(Wj 3,1-8a.13-15 – pierwsze czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Kiedy Mojżesz zbliżył się, aby przyjrzeć się krzewowi, który płonął a się nie spalał, usłyszał Pana Boga, który wołał go po imieniu: „Mojżeszu, Mojżeszu”. Cóż na te słowa odpowiedział wywołany niejako do tablicy, Mojżesz: „Oto jestem”. Kilka chwil później, kiedy sam Mojżesz prosił Pana Boga, aby wyjawił mu swe imię, cóż usłyszał: „Jestem, Który Jestem”. Idąc za tą wskazówką moglibyśmy powiedzieć: Mojżesz jest, Ty jesteś, ja jestem, bliźni jest, świat jest, bo On Jest. Trzeba nam zadbać, aby być mądrze, pięknie, owocnie, dobrze.

Mojżesz, kiedy wkroczył na terytorium Pana Boga, został poproszony, aby zdjąć sandały, bo to święte terytorium, ziemia święta. Trzeba nam pamiętać, że każda przestrzeń spotkania z Bogiem jest święta. My wprawdzie wchodząc do kościoła nie zdejmujemy butów, jak czynią to wyznawcy islamu wchodząc do meczetu, to nikt nas nie zwalnia z godnego, pełnego szacunku zachowania jak i posiadania godnego stroju. Oczywiście godny strój to nie wszystko. Pięknie i godnie przygotuj swe serce. Godnie się zachowuj, bo nie tylko święta jest przestrzeń spotkania, Święty jest Ten, z którym się spotykasz.

Mojżesz otrzymał zadanie od tego, który Jest, aby pójść i oznajmić rodakom, że czas niewoli, upokorzenia dobiega końca. Czas opuścić Egipt i wyruszyć w drogę do krainy mlekiem i miodem płynącej, żyznej i przestronnej. Jak wiemy to się dokonało. W naszych czasach też nie brakuje Bożych wysłanników, którzy jak Mojżesz obwieszczają nam, że czas niewoli trzeba zakończyć. I co słyszą? „ My się nigdzie nie ruszamy. Nam się w Egipcie podoba. Niewola jest znośna a miejscami nawet atrakcyjna i ciekawa”. Innymi słowy. „My nie zamierzamy zerwać z grzechem. Nam grzech się podoba. Niewola grzechu jest znośna a miejscami atrakcyjna i ciekawa”. Co na to Pan Bóg? Nie rezygnuje. Nie poddaje się. Nie załamuje. On kocha i wzywa nas do nawrócenia. Podejmij to wezwanie.

Pomodlę się o Boże wsparcie dla rekolekcjonistów i spowiedników, którzy pomimo naszych oporów, niechęci, duchowego lenistwa, chcą nas przekonać do porzucenia krainy grzechu i powrotu do krainy Bożego miłosierdzia. Może dorzucę do modlitwy jakieś drobne, ale konkretne umartwienie w ich intencji. Pomodlę się o owocne przeżycie własnych rekolekcji.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela…
(Ps 27, 7-8)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia !

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

  

Polecamy materiały „Nowa Jakość Życia” na rok liturgiczny C – 2018/2019

  

 

Zachęcamy do skorzystania z nagrań!


 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!


ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2019

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl