O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Ćwiczenia Ignacjańskie 22-30 czerwca 2020 - zapowiedź


Ćwiczenia Ignacjańskie
22-30 czerwca 2020
(tygodnie: I-IV)

 

PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-IV].

 

=== === ===

=== === ===

 

„Ćwiczenia ignacjańskie”. Przymiotnik „ignacjańskie” odsyła do życia i posługi św. Ignacego z Loyoli (ur. 1491 - zm. 1556), który na bazie osobistych przeżyć i zmagań duchowych, uzupełnionych doświadczeniem towarzyszenia innym na ścieżkach życia duchowego, spisał książeczkę pt. „Ćwiczenia duchowne”, które w 1548 r. zostały zatwierdzone przez papieża Pawła III i po raz pierwszy wydane drukiem. W 1922 r. św. Ignacy z Loyoli został przez papieża Piusa XI ogłoszony patronem wszystkich ćwiczeń duchownych.

„Przedziwna książeczka ćwiczeń”, jak uczył papież Pius XI w encyklice „Mens nostra” z 20 grudnia 1929 r., „mała objętością, lecz pełna niebieskiej mądrości, (…) zajaśniała jako niewyczerpane źródło wybitnej i gruntownej zarazem pobożności i jako bardzo skuteczny bodziec i doświadczony przewodnik, celem osiągnięcia zmiany obyczajów i dojścia do szczytu doskonałości”.

Rzeczownik „ćwiczenia” w określeniu „ćwiczenia duchowne” wskazuje na aktywność „ćwiczącego się”, czyli odprawiającego rekolekcje. Dający ćwiczenia, czasem nazywany również „dającym punkta”, podaje teksty biblijne czy myśli do rozważań, które odprawiający ćwiczenia ma osobiście rozważyći przemodlić, przeżyć i przetrawić. Program dnia obejmuje: dwa wprowadzenia do modlitwy, cztery medytacje (godzinne), konferencję tematyczną zwaną też „konsideracją” (rozważanie), Eucharystię z homilią, codzienny rachunek sumienia.

 

=== === ===

 

WARUNKI DOBREGO ODPRAWIENIA
ĆWICZEŃ IGNACJAŃSKICH

  • Pierwszym warunkiem jest szczere pragnienie przeżycia "Ćwiczeń" z pobudek religijnych.
  • Drugi warunek stanowi osobiste przekonanie i dobrowolnie podjęta decyzja uczestnictwa w "Ćwiczeniach".
  • Wejście w rekolekcje ułatwia pewne, przynajmniej zaczątkowe, doświadczenie modlitwy myślnej zdobyte samodzielnie, bądź np. przez uczestnictwo w jakimś ruchu religijnym.
  • Dobre odprawienie "Ćwiczeń" jest uzależnione od zdolności rekolektanta do obserwowania swoich duchowych doświadczeń, a także umiejętności analizowania i wypowiadania swoich uczuć, wewnętrznych konfliktów i trudności, szczególnie zaś tych, które budziłyby jakieś obawy i lęki.
  • Koniecznym warunkiem jest także postawa otwartości przed kierownikiem duchowym oraz akceptacja dzielenia z nim wewnętrznych przeżyć.
  • Istotny warunek owocnego odprawienia rekolekcji stanowi także wewnętrzne skupienie i zachowanie całkowitego milczenia.
  • Warunkiem uczestniczenia w rekolekcjach jest również pełny udział od godziny rozpoczęcia do godziny zakończenia. Należy więc tak zorganizować sobie czas, aby dotrzeć na rekolekcje pierwszego dnia przed godz. 15.00 i planować wyjazd ostatniego dnia po godz. 13.30.
  • Przyjęcie na Ćwiczenia Ignacjańskie odbywa się tylko po wcześniejszym nadesłaniu wypełnionego kwestionariusza. Każdy z uczestników jest przyjmowany indywidualnie i otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje.
ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl