O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Pokuta i przebaczenie. Księga Joela 21-23 lutego 2020 - info< ...


Pokuta i przebaczenie.
Czytanie Księgi Joela przed Wielkim Postem

SZKOŁA BIBLIJNA
21-23 lutego 2020

 

W dniach 21-23 lutego 2020 roku odbyła się sesja „Pokuta i przebaczenie. Czytanie Księgi Joela przed Wielkim Postem”. Spotkanie w ramach Szkoły Biblijnej prowadził ks. Wojciech Węgrzyniak - wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista.

homilie >>>. nagrania konferencji >>>.

Wielki Post rozpoczyna się od czytania z Księgi Joela: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament” (Jl 2, 12). Celem sesji biblijnej była lektura całej Księgi Joela, tak by uchwycić zasadnicze elementy grzechu, pokuty, przebaczenia i nawrócenia. Ponadto sesja ta była próbą odpowiedzi na pytanie o związek katastrof globalnych i indywidualnych z grzechem.

Sesje Szkoły Biblijnej przeżywane są w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej. Uczestnicy są wprowadzani w teologiczne bogactwo i medytację wybranej księgi biblijnej w kontekście własnej historii życia. Mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym.

=== === ===

 

W Centrum Formacji Duchowej w Krakowie gościliśmy ks. Wojciecha Węgrzyniaka w czasie XIII Dni Duchowości Biblijnej „Prorocy - mężni świadkowie Boga. Jeremiasz i Amos” (10-13 XI 2016); wygłosił wtedy konferencje: „Amos - strażnik Słowa i sprawiedliwości społecznej” (11 XI). W dniach 13-15 kwietnia 2018 r. w ramach Szkoły Biblijnej prowadził sesję „Krzyk do Boga ze środka grobu. Księga Psalmów”. Treści z tego spotkania ukazały się drukiem w „Zeszytach Formacji Duchowej”.

 

Polecamy konferencje z rekolekcji wygłoszonych przez ks. Wociecha Węgrzyniaka w parafii św. Jana Kantego w Krakowie, os. Widok (10-14 marca 2018).

>>> „Po co i jak czytać Pismo Święte?” >>>.

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl