O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj? 3-5 marca 20 ...


Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?
SESJA FORMACYJNO-MODLITEWNA DLA REKTORÓW,
OJCÓW DUCHOWNYCH I INNYCH WYCHOWAWCÓW SEMINARYJNYCH

3-5 marca 2020

 

W dniach 3-5 marca 2020 r. w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie odbędzie się sesja formacyjno-modlitewna dla rektorów, ojców duchownych i innych wychowawców seminaryjnych „Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?”.

Rozpoczęcie: 3 marca o godz. 10.30; zakończenie: 5 marca ok godz. 13.15.

Każdy z dni tej sesji będzie mieć własną specyfikę, tematykę i dynamikę. Punktem wyjścia w planowanej refleksji jest świadomość tego, że celem formacji jest kształtowanie w wychowanku wewnętrznego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Nie wystarczy zewnętrzna poprawność zachowań i postaw. Konieczna jest praca nad wewnętrznym światem wychowanka, nad wewnętrznymi mechanizmami, także nad tymi, których nie jest świadomy zarówno na poziomie zmysłów, doznań, emocji, jak i uczuć, pragnień, namiętności. Towarzyszenie wychowankowi ma prowadzić od edukacji do formacji. W edukacji chodzi o uświadomienie własnych zasobów i niespójności, a także wychowanie do czujności i do rozeznawania. Formacja ma prowadzić do wewnętrznego ukształtowania w wychowanku usposobienia i uczuć Dobrego Pasterza. Chodzi więc o wychowanie integralne, które docierać będzie do wszystkich zasobów i ran osoby, do wszystkich sfer jej osobowości, bez pominięcia żadnego z jej obszarów.

Spotkanie poprowadzą:
- Amedeo Cencini FdCC (dzień pierwszy); Krzysztof Wons SDS (dzień drugi);
- bp Damian Bryl, Krzysztof Wons SDS, ks. Tomasz Trzaskawka,
Wojciech Mleczko CR i Grzegorz Prus OSPPE (dzień trzeci).

=== === ===


Amedeo Cencini FdCC (5 X 2019), Krzysztof Wons SDS (9 XI 2019)


na zdjęciu: bp Damian Bryl (13 XII 2016)Amedeo Cencini FdCC współpracuje z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie od 2003 r. Regularnie, przynajmniej raz w dwuletniej edycji, spotyka się z uczestnikami Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (Szkoły Formatorek Zakonnych). Prowadził kilka spotkań w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego: „Towarzyszenie duchowe w rozeznawaniu powołania życiowego” (6-8 VI 2003), „Słowo Boże i formacja” (27-29 V 2005), „Kryteria dla rozeznawania powołania” (5-7 X 2007); „Życie w rytmie Słowa” (5-7 XI 2010), „Zmysły i wrażliwość duchowa” (4-6 X 2013); „Zranienia miejscem wzrastania” (14-16 XI 2014), „Cielesność i duchowość” (20-22 II 2015), „Kryzys - godzina Boga” (4-6 XI 2016), „Radość - sól życia chrześcijańskiego” (5-7 X 2018), a poprowadzi: „Asceza i dyscyplina - droga piękna” (4-6 X 2019). W ramach Szkoły Lectio Divina „Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Ewangelia według św. Mateusza” (11-13 XI 2015) podjął temat: „Miecz obosieczny: wymiar ludzki i duchowy w modlitwie Słowem”. Prowadził też sesję rekolekcyjną dla duchownych i osób konsekrowanych: „Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania” (25-27 I 2017).


 

Polecamy publikacje A. Cencini FdCC
wydane przez Wydawnictwo Salwator

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl