O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – XXXII Niedziela Zwykła (C) &# ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XXXII Niedziela Zwykła (rok C)
10 listopada 2019 r.

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Bracia. Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej”.

(2 Tes 2, 16 - 3, 5 – drugie czytanie)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Wśród wielu darów jaki możemy ofiarować drugiemu lub drugim jest dar modlitwy, duchowego wsparcia tej osoby czy osób, dzieł przez nie prowadzonych przed Bogiem. O taki dar, takie wsparcie prosi Tesaloniczan Paweł Apostoł, ufając, że dzięki temu jego posługa głoszenia słowa będzie skuteczna a słowo Boże będzie obejmowało nowe przestrzenie a nade wszystko ludzkie serca.

Czy jestem człowiekiem modlitwy? Czy systematycznie się modlę? Czy inni mogą liczyć na moją modlitwę, moje modlitewne wsparcie? Czy modlitwa jest częstym prezentem, darem, który ofiaruję innym? Czy sam, w trudnych chwilach życia, o dar modlitwy proszę innych? Czy okazuję Panu Bogu wdzięczność za ludzi, którzy się za mnie modlą i tych, którzy to robią systematycznie i tych, którzy czynią to sporadycznie?

Podejmując się jakiegoś zadania, misji w ramach głoszenia Ewangelii trzeba liczyć się z tym, że na swojej drodze możemy spotkać, jak pisze apostoł Paweł, „ludzi przewrotnych i złych”, ludzi z brakiem wiary w sercu. Oni mogą utrudniać głoszenie Bożego słowa, uciekając się do wrogich działań, nawet do prześladowań.

Czy jestem tego świadom? Czy pomimo tego nie cofam się przed głoszeniem Ewangelii, życiem według jej zasad, dawaniem świadectwa Ewangelii? Czy moją odpowiedzią na ewentualne prześladowania ze strony ludzi przewrotnych i złych jest modlitwa za nich? Czy modląc się za innych, proszę dla nich między innymi o dar wiary? Czy sam ten dar umacniam w sercu, rozwijam go, pogłębiam? Czy zdaję sobie sprawę, że bez wiary nie sposób głosić Ewangelii ani jej przyjąć do serca?

Dziś pomodlę się szczególnie gorąco za tych, którzy mnie o modlitwę prosili lub którym ją obiecałem i za tych, którzy prześladują głosicieli Bożych prawd o łaskę nawrócenia.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych…
(Ps 17, 1)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga!

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2020

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl