O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Pokuta i przebaczenie. Księga Joela 21-23 lutego 2020 - homil ...


Pokuta i przebaczenie.
Czytanie Księgi Joela przed Wielkim Postem

SZKOŁA BIBLIJNA
21-23 lutego 2020

 

W dniach 21-23 lutego 2020 roku trwa sesja „Pokuta i przebaczenie. Czytanie Księgi Joela przed Wielkim Postem”. Spotkanie w ramach Szkoły Biblijnej prowadzi ks. Wojciech Węgrzyniak - wykładowca Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pisarz, kaznodzieja, rekolekcjonista.

info o sesji >>>. nagrania konferencji >>>.

---------------------------------------------------------------------

 NAGRANIA HOMILII
które w czasie sesji rekolekcyjnej
wygłosił ks. Wojciech Węgrzyniak

---------------------------------------------------------------------

Jaki z tego będzie pożytek?
homilia – piątek 6. tygodnia okresu zwykłego (rok II), 21 lutego 2020
Jk 2, 14-24. 26; Ps 112, 1b-2. 3-4. 5-6; Mk 8, 34 - 9, 1

NAGRANIE HOMILII Z 21 LUTEGO 2020
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Pierwsze słowo, które Bóg do nas kieruje to jest pytanie: „Jaki z tego pożytek, bracia moi…?”. „Bracia moi, siostry moje” – mówi do nas jak ojciec, jak brat. Wie, że jesteśmy w domu, że jesteśmy w rodzinie. Stawia pytanie. O co pyta? Pyta o pożytek: „Jaki z tego pożytek?”. Przyzwyczailiśmy do słowa „bezinteresowność”, a Jakub nie pisze o bezinteresowności, ale o pożytku. Pamiętamy tę scenę, kiedy Piotr pyta Jezusa: „Co z tego będzie? Jaki z tego będzie pożytek? Co będziemy mieli z tego, żeśmy poszli za Tobą, że zostawiliśmy pola, domy, dzieci, że opuściliśmy wszystko?”. A Jezus mówi: „Kto dla Mnie opuszcza dom, dzieci, żonę, pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy” (zob. Mt 19, 27-30; Mk 10, 28-31). Jezus nie mówi: „Piotrze, kiepski z ciebie uczeń, nie myślisz kategoriami Nowego Testamentu. Powinieneś być bardziej bezinteresowny! Co z ciebie za wolontariusz?”, ale mówi: „Piotrze, otrzymasz sto razy więcej niż zostawiłeś!”. To się opłaca! Nawet najlepszy bank, nawet najlepsza giełda tego ci nie da (…)

---------------------------------------------------------------------

Słowo Boże siłą, która przeniesie cię na brzeg nadziei
homilia – święto katedry św. Piotra Apostoła, 22 lutego 2020
1 P 5, 1-4; Ps 23, 1-6; Mt 16, 13-19

NAGRANIE HOMILII Z 22 LUTEGO 2020
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Czasem przychodzi taka myśl-pokusa, że po co my wszystko tłumaczymy, skoro to jest tak banalnie proste. Życie jest mega-proste; trudne, ale proste. Miłuj Boga i bliźniego! Dziękuję, do widzenia! Wracamy i miłujemy, i… Tak samo dzisiejsze czytania. Każde z nich mówi o jednej najprostszej sprawie. [Pierwsze czytanie:]: Pan Bóg jest najważniejszy. Kiedy rządzisz ludem, rób to po Bożemu! [Psalm:] Kiedy ci jest w życiu ciężko, pamiętaj, że chociażbyś szedł ciemną doliną, Pan jest z tobą! [Ewangelia:] I oczywiście, uważaj Jezusa za Mesjasza! Wiedz w Kogo wierzysz, a wtedy będziesz Opoką! Amen. Dziękuję. Do widzenia.

Ale, że coś trzeba robić przed śmiercią, coś trzeba robić przed końcem rekolekcji, coś trzeba robić przed końcem homilii, to powiedzmy sobie po dwie myśli z każdego czytania. W pierwszym czytaniu zauważmy, że bardzo ważną rzeczą jest dobre, życzliwe nastawienie do wszystkiego. (…)

---------------------------------------------------------------------

Co sprawia, że z małego stajesz się wielkim?
homilia – 7. Niedziela Zwykła (rok A), 23 lutego 2020
Kpł 19, 1-2. 17-18; Ps 103, 1b-2. 3-4. 8. 10. 12-13; 1 Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48

NAGRANIE HOMILII Z 23 LUTEGO 2020
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Pierwsze czytanie jest dla nas jednym z bardzo mocnych argumentów za tym, żeby nie narzekać na Stary Testament i nie mówić „To jest Stary Testament!”. Jeśli ktoś powie: „Nie czytam Starego Testamentu! Co?! Byłeś na sesji o Starym Testamencie?”, to warto mu przytoczyć to czytanie i powiedzieć: „Czy naprawdę uważasz, że to jest Stary Testament? To w jakim ty jesteś ‘Testamencie’?”. „Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. (…), nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego…” (Kpł 19, 17-18). To jest Stary Testament, ale proszę zobaczyć, jakie mamy tu mocne wezwanie… Do czego? Do miłości bliźniego. Bóg jest Miłością. To jest świętość: miłość jest świętością! „Bądźcie świętymi!”, czyli: „Kochajcie siebie nawzajem!”. Ale z tego pierwszego czytania chciałbym zwrócić uwagę na przepiękne polskie wyrażenie, bo to jest polskie wyrażenie: „żywić nienawiść”, „żywić urazę”. Co znaczy „żywić”? Czy „żywić” znaczy „karmić”? Jeśli ją żywię, to znaczy, że robię wszystko, żeby ona żyła. Żywię kwiaty, podlewając je, a one żyją. Czy kwiatki nie podlewane mogą umrzeć? Mogą. Czy człowiek nie żywiony może umrzeć? Może. Czy bestia nie karmiona może zdechnąć, odejść? Może. Jeśli ją żywisz, będzie żyła. Nie „żyw” nienawiści! Nie „żyw” urazy! W jaki sposób „żywię” nienawiść? (…)

---------------------------------------------------------------------

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl