O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Miłość, wolność, dyscyplina myśli i uczuć 28 II - 1 III 2020 ...


Miłość, wolność, dyscyplina myśli i uczuć
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
28 lutego - 1 marca 2020

 

W dniach 28 lutego - 1 marca 2020 roku odbyła się sesja „Miłość, wolność, dyscyplina myśli i uczuć”. Spotkanie w ramach Szkoły Kierownictwa Duchowego prowadził strong>Józef Augustyn SJ - rekolekcjonista, kierownik duchowy, pisarz, autor licznych publikacji poświęconych formacji ludzkiej i duchowej [więcej].

info o sesji >>>.

---------------------------------------------------------------------

 NAGRANIA HOMILII
wygłoszonych w czasie sesji rekolekcyjnej

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – piątek po Popielcu, 28 lutego 2020
Iz 58, 1-9a; Ps 51, 3-6b.18-19; Mt 9, 14-15

NAGRANIE HOMILII Z 28 LUTEGO 2020
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

W piątek po Popielcu i na progu Wielkiego Postu, który dla nas już się rozpoczął, pojawia się pytanie o post. Kościół z pewnością w sposób zamierzony wybrał tę stronicę z Ewangelii wg św. Mateusza, abyśmy razem z uczniami Jan i faryzeuszami zapytali o post. Sama nazwa tego okresu, nazwa tych czterdziestu dni, które przygotowują do Wielkiej Nocy, - Wielki Post -, wskazuje nam, że w tym okresie chodzi o post. Jest to pytanie o rozumienie postu, o sens postu. Bo chociaż ten czas nazywany jest Wielkim Postem, to w jego centrum tak naprawdę nie stoi post. Ewangelia mówi nam właśnie o tym, kto jest w centrum nie tylko tego okresu, nie tylko tych czterdziestu dni, ale kto ma być zawsze w centrum naszego życia. I mówi nam, dlaczego w pewnym momencie tak ważny może być dla nas post. Dzisiejsza – w piątek po Popielcu – lektura Ewangelii rozpoczyna się od nawiązania do pewnego wydarzenia: „Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali:…”. Ale jeśli otworzycie Ewangelię, - warto kierować się nie tylko Lekcjonarzem, który ma swoje prawidła i chce nam pomagać w lectio continua -, to tam zobaczymy, że po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków, a przed tym pytaniem, mają miejsce dwa ważne wydarzenia, które dla mnie, osobiście, są mocno związane z tym pytaniem (…)

Krzysztof Wons SDS

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – sobota po Popielcu, 29 lutego 2020
Iz 58, 9b-14; Ps 86, 1b-2. 3-4. 5-6; Łk 5, 27-32

NAGRANIE HOMILII Z 29 LUTEGO 2020
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Drodzy kapłani! Drodzy bracia i siostry! (…) Cały dzień byliśmy u Stołu Słowa, teraz jesteśmy u Stołu Chleba, u Stołu Ciała. Chciejmy prosić o to, by dotknęła nas właśnie ta tajemnica – tajemnica Eucharystii; byśmy przeczuli sens Eucharystii. Eucharystia to nie jest Msza święta, to nie jest Komunia święta, to nie jest adoracja. Mówiliśmy wczoraj o tym, że to są znaki, znaki Eucharystii! Eucharystia to Jezus Chrystus, który umiera i zmartwychwstaje za nas! I Eucharystia to głębokie pragnienie udziału w Ofierze Jezusa. Dlatego Eucharystia była możliwa tam, gdzie nie było Mszy świętej, gdzie nie było Komunii świętej przez całe lata. Jak ludzie tęsknili, - katolicy czy prawosławni -, jak tęsknili za znakami eucharystycznymi gdzieś w łagrach, w Związku Radzieckim. Pamiętam wspomnienie pewnej kobiety, która mówiła: „Tak chcieliśmy zobaczyć jakiś znak, choćby wieżę kościelną! (…)”.

Józef Augustyn SJ

---------------------------------------------------------------------

………
homilia – I Niedziela Wielkiego Postu (rok A), 1 marca 2020
Rdz 2, 7-9; 3, 1-7; Ps 51, 3-4. 5-6b. 12-13. 14. 17; Rz 5, 12-19; Mt 4, 1-11

NAGRANIE HOMILII Z 1 MARCA 2020
[KLIKNIJ, BY ODSŁUCHAĆ]

Drodzy kapłani! Drodzy bracia i siostry! „A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. I wtedy przystąpił kusiciel do Niego…” (Mt 4, 2-3a). To nie jest przypadek, że kusiciel przystąpił do Jezusa, kiedy Jezus po długim poście doświadczył krańcowego głodu. Jezus dotarł do granicy ludzkich możliwości. Jak pokazuje doświadczenie, może nie wielu, ale nielicznych jednostek, czterdziestodniowy post jest możliwy, ale człowiek dochodzi do granic. Intensywna modlitwa i post, kiedy Jezus dochodzi do granic, staje się miejscem kuszenia. Identycznie jest w naszym życiu: miejscem kuszenia jest to, co jest ludzkie; to, co jest naszą potrzebą; to, bez czego nie moglibyśmy żyć. Grzech to jest zawsze branie sobie samemu przemocą – wbrew Bogu, wbrew słowu Bożemu, na rozkaz szatana – tego, co Bóg nam daje zgodnie ze swoim słowem. Bóg nie odziera nas z tego, co ludzkie. Bóg nam daje: całe nasze życie i cała nasza egzystencja jest darem Boga. Bóg nam daje, Bóg nas karmi, ale zgodnie ze swoim porządkiem. (…)

Józef Augustyn SJ

---------------------------------------------------------------------

Polecamy!

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl