O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Prymas Polski: Formacja – jak towarzyszyć? ...


Formacja – jak towarzyszyć?
Abp Wojciech Polak do wychowawców seminaryjnych

 

„W całym towarzyszeniu i rozeznawaniu uwaga powinna być skupiona na więzi młodego człowieka z Osobą Jezusa”– mówił abp Wojciech Polak do wychowawców seminaryjnych uczestniczących w sesji formacyjnej w Krakowie.


Kraków, 4 marca 2020 - abp Wojciech Polak przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię;
wśród koncelebransów był bp Damian Bryl, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej

Prymas Polski przewodniczył Mszy św. na zakończenie drugiego dnia trzydniowej sesji formacyjnej odbywającej się w dniach 3-5 marca w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Spotkaniu towarzyszy pytanie „Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?”, na które odpowiadając, abp Polak wielokrotnie odwoływał się do nowego Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, które w sposób wyraźny wskazuje na potrzebę budowania i umacniania więzi zarówno formowanych, jak i formatorów z Chrystusem.

„Dojrzewanie osoby powołanej do prezbiteratu oznacza najpierw codzienne trwanie w osobowej i intymnej więzi z Chrystusem w eklezjalnej wspólnocie (…) budowanie osobowej więzi seminarzysty z Jezusem Chrystusem przez poznawanie Go, podążanie za Nim, przyjmowanie Jego stylu myślenia i wartościowania, wchodzenie w tajemnice i dynamikę królestwa Bożego oraz stawianie się misjonarzem Ewangelii. Jeśli więc jako wychowawcy sami jako pierwsi zrozumiemy tę zasadniczą perspektywę, jeśli ją pojmiemy i zaakceptujemy, jeśli wejdziemy w nią sami bez lęku i obaw oraz ją po prostu przyjmiemy, wówczas zdolni będziemy rozeznawać, w jaki sposób towarzyszyć dziś w formacji seminaryjnej” – zaznaczył metropolita gnieźnieński.


pełny tekst homilii wygłoszonej przez abpa Wojciecha Polaka [www.prymaspolski.pl]

„Nowy dokument o formacji w Polsce – kontynuował prymas – przypomina nam, że formatorzy seminaryjni powołani są do postępowania drogą wiary, czyli do ciągłego otwierania się na działanie Boga w życiu osobistym i wspólnotowym. Wskazując przy tym, pośród szeregu innych aspektów, na posiadanie pewnego wyczucia i zmysłu pedagogicznego, a także na samą znajomość – jak czytamy w Ratio – intencji, celów i treści projektu formacyjnego, by móc wiernie go realizować, podkreśla się jednak, jako zasadnicze i zobowiązujące, że formator ma być człowiekiem modlitwy, nauczycielem z silnym zmysłem wiary, głębokim życiem duchowym, wyczuciem duszpasterskim i wykształceniem, czyli człowiekiem zdolnym do zaoferowania formacji integralnej” – wskazał abp Polak podsumowując, że towarzyszenie w formacji seminaryjnej jest owocem osobistego trwania wychowawców w miłości Chrystusa i zarazem ich miłości do tych, którym towarzyszą.

ŹRÓDŁO WIADOMOŚCI: www.prymaspolski.pl

ZDJĘCIA: www.cfd.sds.pl

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl