O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Rozmowy o wierze i Biblii: „Ewangelizacja od dołu” ...


Rozmowy o wierze i Biblii: „Ewangelizacja od dołu”
czwartek, 18 czerwca 2020, godz. 18.00-22.00 [gratis]

 

We czwartek, 18 czerwca 2020 r., film „Ewangelizacja od dołu”,
na stałe dostępny na platformie www.katoflix.com,
w godzinach 18.00-22.00 zostanie udostępniony gratis
.


film „Ewangelizacja od dołu” na platformie: www.katoflix.com

„Kerygmat jest czymś pierwszym (…) zawsze pierwszy, zawsze fundamentalny, zawsze podstawowy. Myśmy to zostawili (…) Nie mówimy o tym, co to znaczy, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał (…) Orędzie chrześcijańskie redukujemy do przepowiadania moralności, ale właśnie takiej: masz zrobić to, to, to. Tego nie wolno, nie wolno, nie wolno. Nie ma ani pytania o to, dlaczego, ani nie ma pytania skąd wziąć do tego siły. Jeśli się nie głosi ludziom Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, wyzwala nas od grzechu, to mówienie o moralności, jest czymś kompletnie bez sensu. To jest właśnie, jakby budować dach, nie postawiwszy niczego wcześniej. Nie ma fundamentu, ani ścian, nic nie ma, a my się bawimy w gonty na dachu” (fragment rozmowy).

Abp Grzegorz Ryś - kapłan archidiecezji krakowskiej, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii związany z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2007-2011 był rektorem WSD archidiecezji krakowskiej, a w latach 2010-2011 przewodniczącym konferencji rektorów seminariów duchownych w Polsce. W 2011 r. mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Przewodniczy zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa KEP i sekretariatowi ds. Nowej Ewangelizacji w archidiecezji krakowskiej. We wrześniu 2017 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą łódzkim.

W naszym domu abp Grzegorz Ryś kilkakrotnie podejmował wykłady w ramach Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Prowadził kilka sesji w ramach Szkoły Biblijnej: „Błogosławiona między niewiastami. Księga Judyty” (3-5 X 2014), „Siedem Listów do Kościołów. Księga Apokalipsy” (17-19 IV 2015), „Hiob - Księga nadziei” (30 IX - 2 X 2016), „Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary. 2 List do Tymoteusza” (1-3 IX 2017, „Wielkie pytania Kościoła. Pierwszy List do Koryntian” (31 VIII - 2 IX 2018), „‘Wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny…’. Księga Jonasza” (31 V - 2 VI 2019). W ramach Szkoły Lectio Divina bp Grzegorz Ryś przewodniczył spotkaniu dla prowadzących rekolekcje lectio divina i kierowników duchowych (16-18 XI 2016), a w nurcie formacji duchownych i osób konsekrowanych rekolekcje „Dzieje Apostolskie. Rzecz o Kościele” (14-16 II 2020).

 

Wybrane publikacje – owoce spotkań w CFD w Krakowie!

0  
 
  

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl