O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Ks. Karol Kulczycki SDS biskupem diecezji Port Pirie w Austra ...


Ks. Karol Kulczycki SDS
wiceprowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów
biskupem diecezji Port Pirie w Australii

  

Ks. Karol Kulczycki SDS, wiceprowincjał Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (Salwatorianie), 1 sierpnia 2020 roku został przez papieża Franciszka mianowany biskupem diecezji Port Pirie w Australii.

Biskup nominat urodził się w 1966 w Górze w archidiecezji wrocławskiej. W 1987 r. wstąpił do nowicjatu salwatorianów. Pierwszą profesję zakonną założył w dniu 8 września 1988 r. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, w dniu 28 maja 1994 roku w Trzebini otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach kapłańskich, był zaangażowany w Salwatoriańskim Ośrodku Powołań. W 1997 roku rozpoczął pracę w Regionie Australijskim Polskiej Prowincji, posługując w różnych parafiach powierzonych opiece duszpasterskiej naszego zgromadzenia zakonnego, a także jako kapelan szkolny. W 2009 roku został wybrany na urząd przełożonego Regionu Australijskiego, a w 2018 roku - wikariuszem prowincjalnym Polskiej Prowincji. Był również członkiem Międzynarodowego Zespołu Powołaniowego SDS i Zespołu ds. Komunikacji.

Prosimy o modlitwę w intencji biskupa nominata Karola Kulczyckigo SDS!

„Ta modlitwa posłuszeństwa, zaufania Bogu miała wielkie znaczenie. Moje doświadczenie Australii to przede wszystkim misja i posługa w jej zachodniej części. Pracowałem tam 21 lat i przez ten czas miałem okazję poznać prawie wszystkie diecezje. Dzięki różnym funkcjom, które tam pełniłem miałem możliwość posługiwania w wielu miejscach, zarówno na wsi, jak i w mieście, w szkołach, parafiach. Południowej Australii, gdzie leży diecezja Port Pirie, za dobrze nie znam. Stąd będzie to dla mnie wielkie wyzwanie. Uważam jednak, że zaufanie Panu Bogu i przede wszystkim ta modlitwa, która mi towarzyszy już od młodości, aby wysłuchać Bożego wezwania, kiedy będzie mi dane i nigdy nie oglądać się wstecz. Także przykład Matki Najświętszej, kiedy odpowiedziała na wezwanie Anioła: «tak», wielkich rzeczy może Bóg dokonać, jeżeli odpowie się pozytywnie na Jego wezwanie. Tak się akurat złożyło, że kiedy dotarł do mnie ten głos modlitwy i zobaczyłem przykład Maryi, to miało dla mnie wielkie znaczenie i było dla mnie pomocą. A przyjmując tę nominację to cały czas mi towarzyszą wielkie emocje, wszystko w sercu się trzęsie, na myśl o tym wezwaniu. Myślę jednak, że jeżeli Bóg tak chce, to trzeba wypełnić Jego wolę” [cyt. za niedziela.pl]

 

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl