O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – XXI Niedziela Zwykła (A) R ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

XXI Niedziela Zwykła (rok A)
23 sierpnia 2020

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

„Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem”.

(Mt 16, 13-20 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Dać, powierzyć komuś klucze od domu, to uznać tego kogoś wręcz za domownika, okazać mu ogromne zaufanie, być przekonanym, że będzie on strzegł bezpieczeństwa domu, że nie wpuści do środka nikogo niepowołanego, że będzie troszczył się o jakość życia tych, którzy mają zamiar w tym domu zamieszkać i to już na zawsze. Takim zaufaniem obdarzył apostoła Piotra Pan Jezus, powierzając mu klucze królestwa niebieskiego. Pan Jezus podkreślił też, że decyzje podjęte przez Piotra na ziemi będą skutkowały w niebie, to co zostanie rozwiązane na ziemi, rozwiązane będzie i w niebie, co na ziemi zostanie związane i w niebie będzie cieszyło się tym samym. Papież, to następca Piotra apostoła. Dziś to papież Franciszek, wcześniej Benedykt XVI, św. Jan Paweł II. Każdy papież potrzebuje mojego modlitewnego wsparcia, aby podejmował dobre i mądre decyzje, spełniające też standardy obowiązujące w niebie, aby dzierżąc klucze królestwa niebieskiego, nie wpuścił tam ludzi, którzy z tym królestwem tu na ziemi nie mieli wiele wspólnego czy też jawnie z nim walczyli.

Czy wspieram papieża, następcę Piotra apostoła w jego wysiłkach, w jego pasterzowaniu. Wspieram życiem zgodnym z Ewangelią, dobrym życiem. Czy modlę się za niego? Czy staram się zapoznawać z treścią papieskich dokumentów? Czy bronię papieża i jego urząd przed fałszywymi oskarżeniami, nieuzasadnioną krytyką? Czy pozytywnie reaguję na papieskie apele o wsparcie różnych dzieł, których celem jest pomoc potrzebującym, poszkodowanym, zepchniętym na margines? Czy za zło, które pojawia się w Kościele nie oskarżam tylko papieża, zapominając, że sam jestem grzesznikiem?

Pomodlę się o dobrą pogodę dla odpoczywających, o pokój na świecie, o ustanie pandemii, zdrowie dla chorych, w intencjach papieża Franciszka, oto, że nim dostąpię łaski wejścia do królestwa niebieskiego, wytrwale będę je umacniał tu na ziemi, także w swoim sercu.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej dusz…
(Ps 138, 2-3)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego!

 

Udającym się na wakacje i urlopy,
życzę miłego, udanego wypoczynku.

Odpoczywając nie zapomnijcie o Bożym słowie.
Od jego lektury, modlitwy nim
nie róbcie sobie nawet krótkich wakacji.

ks. Ryszard SDS
  

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Polecamy!

 

Zapraszamy do lektury i prenumeraty „Zeszytów Formacji Duchowej”!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2020

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl