O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   









  Bł. Maria od Apostołów o ks. Jordanie: „Zrobił na mnie ...


Bł. Maria od Apostołów o ks. Jordanie:
„Zrobił na mnie wrażenie pokornego,
prawdziwego, gorliwego apostoła”

 

W przypadające 5 września liturgiczne wspomnienie (dla salwatorianów i salwatorianek: święto) bł. Marii od Apostołów, dzień po ogłoszeniu miejsca i daty beatyfikacji o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióśtr Boskiego Zbawiciela, przypominamy notatkę, którą współzałożycielka Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, zrobiła w swoim dzienniku po swoim pierwszym osobistym z nim spotkaniu:

„4 lipca po długiej wymianie korespondencji przybył tutaj z Rzymu Założyciel Apostolskiego Towarzystwa Nauczania, (…). Większa radość nie mogła mnie spotkać! – on zrobił na mnie wrażenie pokornego, prawdziwego, gorliwego apostoła – pozostał 3 dni… moim najlepszym, jedynym życzeniem jest należeć do tego Towarzystwa coraz mocniej aż do śmierci. Kochany Boże, Tobie niech będą wieczne dzięki!” - zapisała w 1882 roku Teresa von Wüllenweber w swoim dzienniku.

---------------------------------------------------------------------

BEATYFIKACJA O. FRANCISZKA JORDANA
odbędzie się w Rzymie, 15 maja 2021

[ABY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INFORMACJĘ - KLIKNIJ TUTAJ]

---------------------------------------------------------------------

UZNANIE CUDU ZA WSTAWIENNICTWEM OJCA JORDANA
założyciela zgromadzeń salwatorianów i salwatorianiek

[ABY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INFORMACJĘ - KLIKNIJ TUTAJ]

---------------------------------------------------------------------

Przeżywać życie jako misję. Droga powołania Franciszka Jordana
artykuł Miltona Zonty SDS, przełożonego generalnego salwatorianów

„‘Tym, co liczy się w życiu, nie jest punkt wyjścia, ale droga. Idąc i siejąc, w końcu będziesz miał coś do zebrania’. Ten wiersz jest dla mnie najlepszą ilustracją przedstawiającą drogę powołania i apostolstwa O. Franciszka Jordana, naszego duchowego ojca i założyciela” – pisze ks. Milton Zonta SDS, przełożony generalny salwatorianów, i dodaje: „Wielka oryginalność historii jego powołania przejawia się nie tyle w jego działaniu zewnętrznym, to znaczy w założeniu dzieła apostolskiego, ile zasadniczo w jego ‘wewnętrznym świecie’, ujawniając, że to właśnie tam, w tajnikach duszy, dokonuje się to, co najważniejsze i decydujące dla przyszłości każdej osoby”.

[ABY PRZECZYTAĆ CAŁY ARTYKUŁ - KLIKNIJ TUTAJ]

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl