O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Duchowa lektura Biblii - 17-19 listopada 2020 - zapowiedź i p ...


Duchowa lektura Biblii.
Jak przemodlić Słowo?

[AUDIO-KONFERENCJE]
17-19 listopada 2020

 

Drodzy Przyjaciele Domu Słowa!

Trwająca pandemia i związane z nią obostrzenia nie pozwalają nam przyjąć Was w naszym domu na kolejną sesję, która miała być poświęcona tematowi: Lectio. Duchowa lektura Pisma świętego. Z tych samych powodów nie może być z nami Brat Lorenzo Saraceno, kameduła z Pustelni św. Jerzego w Rocca di Garda (Włochy), który miał poprowadzić tę sesję.

Nie chcemy jednak rezygnować ze spotkania z Wami i przygotowaliśmy na dni 17-19 listopada cykl audio-konferencji: Duchowa lektura Biblii. Jak przemodlić Słowo? Będzie to sesja kierowana do wszystkich, którzy chcą poznać z bliska podstawowe tajniki duchowego czytania Biblii.

Istnieje w tradycji Kościoła szczególna praktyka czytania Biblii i modlenia się słowem Bożym. Proponuje ona drogę duchowego wzrastania w codzienności. Jest to droga bardzo prosta i możliwa dla wszystkich: czytaj – rozważaj – módl się – kontempluj – wprowadzaj w życie to, czym nasyciło cię słowo Boże.

Sesja, która dawno temu odbyła się w naszym domu, zawiera treści, z którymi wielu się nie spotkało. Mogą one pomóc w pogłębionym czytaniu Biblii i rozkochaniu się jeszcze bardziej w słowie Bożym. Ostatnia konferencja poświęcona będzie towarzyszeniu duchowemu na drodze lectio divina. Poprowadzi ją o. Innocenzo Gargano OSBCam.

Jak zawsze zapraszamy, aby słuchanie konferencji połączyć z przedłużoną modlitwą osobistą, aby nie było to jedynie intelektualne poznawanie i przyswajanie treści, ale, aby te dni, w miarę Waszych możliwości zamieniły się w dni modlitwy słowem Bożym, także pośród codziennych zajęć. Dlatego proponujemy Wam na te dni konkretny program. Zaplanowane dni modlitwy Słowem, mogą także stać się okazją do duchowego łączenia się między nami. Program podany jest poniżej.

Razem z Wami bolejemy nad tym, że nie jest nam dane przeżywać te dni modlitwy u nas, w Domu Słowa. Przyjmujemy to doświadczenie z pokorą, ale i z nadzieją, że w niedługim czasie znowu będziemy mogli cieszyć się Waszą obecnością w naszym Domu Słowa. Póki co korzystajmy obficie z tego czasu, który jest nam dany przeżywać obecnie. Powierzamy Was Bogu i życzymy coraz głębszej zażyłości ze Słowem Bożym. Wpierajmy się nawzajem modlitwą.

Prosimy Was o wsparcie materialne, dzięki któremu możemy kontynuować naszą działalność! Dziękujemy za każdy datek, który będzie wspomagał nasz Dom Słowa w tych trudnych dla nas wszystkich miesiącach.

ks. Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD
wraz z duszpasterzami i siostrami

 

DUCHOWA LEKTURA BIBLII. JAK PRZEMODLIĆ SŁOWO? - WSZYSTKIE MATERIAŁY -
[www.cfd.sds.pl/?d=spis,,duchowa-lektura-biblii-jak-przemodlic-slowo]

 

PROGRAM SESJI

prowadzi: Krzysztof Wons SDS

 

WTOREK, 17 LISTOPADA

16.15 – EUCHARYSTIA z homilią
           
[transmisja z kaplicy CFD]

17.30 - Konferencja I: Lectio divina – droga do zjednoczenia z Jezusem

- Modlitwa osobista

19.30 - Konferencja II: Lectio: czytanie Słowa z wiarą i miłością

ROZPOCZYNA SIĘ CZAS PEŁNEGO MILCZENIA

- Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem*
  
[transmisja z kaplicy CFD do godz. 21.30]

 

ŚRODA, 18 LISTOPADA

07.30 - Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem*
           
[transmisja z kaplicy CFD do godz. 08.15]

09.15 - Konferencja III: Meditatio: nasycanie umysłu i serca Słowem

- Modlitwa osobista

11.15 - Konferencja IV: Oratio: modlitwa Słowem w sercu

- Modlitwa osobista

14.30 - Konferencja V: Contemplatio: miłosne trwanie w Słowie

- Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem*
  
[transmisja z kaplicy CFD do godz. 17.00]

17.15 – EUCHARYSTIA z homilią
           
[transmisja z kaplicy CFD]

19.30 - Konferencja VI: „Słuchajcie” – lectio divina do Mk 4, 1-20

- Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem*
  
[transmisja z kaplicy CFD do godz. 21.30]

 

CZWARTEK, 19 LISTOPADA

07.30 - Modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem*
           
[transmisja z kaplicy CFD do godz. 08.15]

KOŃCZY SIĘ CZAS PEŁNEGO MILCZENIA

10.00 – Konferencja VII: Towarzyszenie duchowe na drodze lectio divina
           (Innocenzo Gargano OSBCam)

11.30 – EUCHARYSTIA z homilią*
           
[transmisja z kaplicy CFD]

 

* Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu, jeśli istnieje taka możliwość!
Zapraszamy do skorzystania z rozmów z kierownikiem duchowym
wg grafiku w: Rozmównica wsparcia duchowego!

www.cfd.sds.pl/rozmownica-wsparcia-duchowego

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl