O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  Po prostu lectio divina – Niedziela Świętej Rodziny  ...


Propozycja modlitwy Słowem Bożym
w dynamice lectio divina

 

 

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (rok B)
27 grudnia 2020

 

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

«Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim»

(Łk 2, 22-40 – Ewangelia)

 

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rodzice po narodzeniu dziecka bardzo często zadają sobie pytania: Kim będzie ich pociecha? Na kogo wyrośnie? Jakie będą jego życiowe losy? Te pytania i im podobne zapewne wypełniały serca Maryi i Józefa w odniesieniu do ich Syna, Jezusa. Pewne odpowiedzi na nie usłyszeli w proroczych słowach starca Symeona. Według niego przyszłoś Dziecięcia nie zapowiadała się na niczym niezmąconą sielankę, lekko, łatwo i przyjemnie. Życie Jezusa dla wielu miało być jak światło pośród ciemności, światłem, które pozwoli odnaleźć drogę do wiary i porzucić raz na zawsze pogańskie życie. Dla Izraela powodem do chwały i dumy (nie mylić z pychą). Nie zabraknie tych, którzy dzięki Jezusowi w życiu się pozbierają, powstaną, aby godnie żyć, ale będą i tacy, którzy podążą w odwrotnych kierunku upadku i życia bez godności, stając się wobec Jezusa znakiem sprzeciwu. Każdy, kto tak jak Maryja zwiąże swe życie z Jezusem musi się liczyć z tym, że jego serce dosięgnie nie jeden cios, zadany niekoniecznie mieczem, przez Jezusowych przeciwników.

Czy w świetle nauki Pana Jezusa odnalazłem drogę wiary i jej się trzymam? Czy pomaga mi to z dnia na dzień coraz bardziej rozstawać się z tym co pogańskie? Czy żyjąc wiarą, zdaję sobie sprawę, że i moje życie będzie naznaczone różnymi trudnościami, że i mnie dosięgnie może nie jeden cios ze strony przeciwników Jezusa i Jego Ewangelii? Czy moją odpowiedzią na prześladowania jest jeszcze większa wierność Panu i modlitwa za prześladowców? Czy w wierze przyjmuję moje życiowe radości jak i trudności i dzięki temu radości nie przewracają mi w głowie a trudności nie załamują? Czy kiedy upadnę, to wołam do Pana, aby mi pomógł się podnieść i dalej podążać drogą wiary? Krocząc nią uważam, aby nie narażać się bezmyślnie na upadki? Czy jestem znakiem sprzeciwu, ale nie wobec Jezusa lecz tego co zafałszowuje Jego życie i nauczanie, oddala ludzi od Boga, na Niego zamyka, przeciwstawia Go człowiekowi?

Dobremu Bogu w modlitwie powierzę wszystkie rodziny, szczególnie te, które borykają się z przeróżnymi problemami i trudnościami. Uwzględniając pandemiczne ograniczenia, uczynię coś dla mojej rodziny: może wspólny, uroczysty obiad, wspólne kolędowanie itp. Dalej modlę się o ustanie pandemii, zdrowie dla chorych, siły dla im posługujących, życie wieczne dla zmarłych.

 

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”. Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie…
(Ps 128, 1-2)

 

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Błogosławiony, kto się boi Pana!

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Obfitości darów Bożej Dzieciny
na czas błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i cały 2021 rok,
Wszystkim rozmiłowanym w słowie Bożym
i tym, którzy na słowo Boże powoli
i coraz bardziej otwierają swoje życie i serce

życzy
ks. Ryszard SDS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

  opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej
autor książek:
    

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Poznaj lepiej metodę modlitwy Słowem Bożym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Polecamy!

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2021

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl