O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji     PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2018

 

 

 

Dla nas, salwatorianów i salwatorianek, Rok Pański 2018 jest szczególnym.
8 września 2018 r. przypadnie 100-lecie śmierci czcigodnego sługi Bożego
Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela Rodziny Salwatoriańskiej.

 

Odnośniki do spotkań, które odbyły się w bieżącym roku:

>>> SPOTKANIA I KWARTALE 2018 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA II KWARTALE 2018 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA III KWARTALE 2018 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA IV KWARTALE 2018 ROKU - ARCHIWUM <<<.

 

===   ===   === 

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, na które już ktoś został przyjęty, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje).

===  ===  ===

  

  

 

LISTOPAD

  

Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina.
Pogłębienie: Lectio divina z Szymonem Piotrem
SZKOŁA LECTIO DIVINA
14-16 listopada 2018
PROWADZĄ: abp Grzegorz Ryś, Krzysztof Wons SDS
- zapowiedź >>>. - relacja >>>. - nagrania >>>.

 

 

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – sesja IX
19-23 listopada 2018
- info>>>.

  

listopad / GRUDZIEŃ

  

Na głębinach Słowa:
Jezus i przyjaciele z Betanii. Lectio divina z Marią, Martą i Łazarzem
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
30 listopada - 2 grudnia 2018
Wszyscy ewangeliści opowiadają o zażyłej więzi Jezusa z rodzeństwem z Betanii. Syn Boży, najpiękniejszy z synów ludzkich, pielęgnował głębokie przyjaźnie z Marią, Martą i Łazarzem. Betania była Jego umiłowaną oazą spotkań z przyjaciółmi. Podczas sesji zostanie zaproponowana lectio divina do wybranych stronic Ewangelii o przyjaźni świętowanej przy stole, przeżywanej w czasie choroby, w dniach bólu po stracie ukochanej osoby, w godzinie pożegnania, krzyża i o brzasku nowej wiosny życia.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość udziału już tylko jako OSOBA DOCHODZĄCA
- o możliwość pełnego udziału można pytać po 15 listopada 2018 -

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy I-II, IV i Pogłębienie:
List św. Pawła Apostoła do Tytusa)
5-13 grudnia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Piotr Szyrszeń SDS
[Pogłębienie]

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2018 - 5 stycznia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

 

Możliwość nadsyłania zgłoszeń: 
na spotkania organizowane w I. półroczu 2019 - od 3 września 2018,
na spotkania organizowane w II. półroczu 2019 - od 2 stycznia 2019.

  

Zapraszamy do skorzystania materiałów „Nowa Jakość Życia”

  

STYCZEŃ

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2018 - 5 stycznia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Rekolekcje Lectio Divina
dla Szkoły Wychowawców WSD
9-17 stycznia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy.

  

O przebaczeniu
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
18-20 stycznia 2019
Każdy z nas doświadcza krzywdy i cierpi z jej powodu. Jednocześnie każdy z nas bywa tym, który sprawia ból innym, stając się sprawcą cierpienia. Proces przebaczenia jest drogą do wolności dla tego, który doświadcza zranienia, i dla tego, który jest jego sprawcą. Uwalnia zarówno od poczucia krzywdy, jak i poczucia winy. Egzystencjalne doświadczenie krzywdy i przebaczenia należy do najbardziej podstawowych przeżyć ludzkich. Na warsztatach podjęte zostaną ważne pytania: Jak przebaczać? Jak przebaczyć bliźniemu, sobie samemu, Bogu? Co będzie, jeśli nie przebaczę? „Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej” (kard. Stefan Wyszyński).
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista; Katarzyna Kamińska - nauczyciel akademicki, muzyk, lider bibliodramy; doskonali swoje umiejętności prowadzenia warsztatów także w Polskim Instytucie Psychodramy.
Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 3 września 2018 r.

  

Jak żyć słowem Bożym na co dzień?
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
25-27 stycznia 2019
Sesja przeznaczona jest dla osób, które pragną pogłębić praktykę osobistej modlitwy słowem Bożym. Uczestnicy będą wprowadzeni w metodę modlitwy słowem Bożym w codzienności. Zostanie zaproponowana konkretna forma ćwiczeń na cały rok do indywidualnej pracy duchowej w świetle słowa Bożego.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 3 września 2018 r.

  

  

LUTY

  

„Dla mnie żyć to Chrystus” (Flp 1, 21).
Wrócić do pierwotnej miłości
REKOLEKCJE DLA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH
1-3 lutego 2019
Rekolekcje z żywym świadkiem wiary, który wzrastał w młodym Kościele Afryki i który nosi w sobie zapał pierwotnego Kościoła. Na każdym etapie życia, także wtedy, gdy swoją wierność powołaniu mógł przypłacić ofiarą z życia, zawsze mówił Bogu „tak”. Odważny głosiciel Słowa, wezwany z malutkiej gwinejskiej wioski do Watykanu, jest dzisiaj jednym z najbliższych współpracowników papieża Franciszka. Będzie pomagał uczestnikom rekolekcji powrócić do pierwotnej miłości i ponowić swoje oddanie Chrystusowi.
PROWADZI: kard. Robert Sarah
- prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, biblista.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 3 września 2018 r.

BRAK MIEJSC [aktualizacja: 12-11-2018]

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
6-14 lutego 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 3 września 2018 r.

  

Kapituła Prowincjalna
Polskiej Prowincji Salwatorianów
18-22 lutego 2019
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Spotkanie Wolontariatu
Misyjnego „Salvator”
22-24 lutego 2019
ZOB. WWW.WMS.SDS.PL.

  

  

MARZEC

  

Jak rozeznać i wypełnić wolę Bożą?
Droga z Janem Chrzcicielem
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
1-3 marca 2019
Zapamiętano go jako „chrzciciela”. Wierny Bogu i wrażliwy na człowieka. Spełnił powierzoną mu przez Boga misję, rozpoznając Mesjasza w „zwykłym” człowieku z Nazaretu i broniąc prawdy o małżeństwie aż po męczeństwo. „Trzeba, by On wzrastał” – mówił o Jezusie i był gotowy usunąć się w cień, by rozwijali się również ci, którzy przychodzili do niego. Sesja będzie okazją, by podążając drogą proroka znad Jordanu, przyjrzeć się swojemu obrazowi Boga, pragnieniom i oporom, decyzjom codziennym i na całe życie.
PROWADZI: Piotr Szyrszeń SDS
- duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 3 września 2018 r.

  

Wprowadzenie w Wielki Post
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
6-8 marca 2019
Trzydniowe rekolekcje na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Pierwsze godziny i dni tego szczególnego okresu, przeżyte na pustyni, w pełnej ciszy, na medytacji słowa Bożego z liturgii wielkopostnej, mogą stać się duchową inspiracją do hojnego wejścia w czterdziestodniowe przygotowanie do Wielkiej Nocy. Rekolekcje potrwają od Środy Popielcowej do piątku.
PROWADZI: Joachim Stencel SDS
- duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 3 września 2018 r.

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – sesja XI
11-15 marca 2019

  

Spotkanie Jezusa z Samarytanką (J 4, 4-42).
Spotkanie z pragnieniem
SZKOŁA BIBLIJNA
22-24 marca 2019
Spotkanie Jezusa z kobietą z Samarii odkrywa przed nami prawdę o Jezusie, który wychodzi na spotkanie człowieka. W tym spotkaniu stykają się ze sobą dwa pragnienia: Boga i człowieka. Rozciągają się one następnie na różne sfery życia, które wyrażają się w tematach wody żywej, małżeństwa i kultu. Wiara, która rodzi się przy spotkaniu z Jezusem, prowadzi do głoszenia Go tak, by każdy z nas mógł również, w świetle Słowa, skonfrontować się ze swoim pragnieniem.
PROWADZI: s. Judyta Pudełko PDDM
- wykładowca Pisma św. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, propagatorka praktyki lectio divina.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 3 września 2018 r.

  

  

marzec / KWIECIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
27 marca - 4 kwietnia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 3 września 2018 r.

  

Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
12-14 kwietnia 2019
Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację miłosiernego Ojca uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 3 września 2018 r.

  

Kurs jurysdykcyjny
i dni formacyjne dla salwatorianów
23-27 kwietnia 2019
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

 

  

kwiecień / MAJ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie: lectio divina z królem Salomonem.
1 Księga Królewska i 2 Księga Kronik)
30 kwietnia - 8 maja 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-III] i współpracownicy
oraz Ryszard Stankiewicz SDS [P]
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 3 września 2018 r.

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – sesja XII i uroczyste zakończenie
13-17 maja 2019

  

Cała piękna.
Lectio divina z Maryją
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
24-26 maja 2019
Tylko Biblia może nam odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy, że Maryja jest cała piękna… i skąd pochodzi Jej piękno. Gdy czytamy Pismo Święte, stopniowo odsłania się przed nami piękno Maryi, podobnie jak odsłania się ikona w trakcie jej pisania. W odkrywaniu Jej piękna pójdziemy drogą umiłowaną przez Maryję. Tradycja nazwała ją lectio divina. Maryja odkryła tę drogę jako pierwsza i pokazała ją Kościołowi. Kościół widzi w Niej najpiękniejszą ikonę lectio divina napisaną przez Ducha Świętego rękami ewangelistów. W maryjnym miesiącu maju uczestnicy sesji zostaną zaproszeni do pójścia drogą miłosnego słuchania Słowa, które uczyniło Maryję całą piękną.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 3 września 2018 r.

  

  

maj / CZERWIEC

  

„Wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny…”.
Księga Jonasza
SZKOŁA BIBLIJNA
31 maja - 2 czerwca 2019
Jonasz, choć posłuchał Boga, idzie do Niniwy, „bo musi”. Nie jest przekonany, czy to, co robi, jest słuszne. Idzie wewnętrznie zbuntowany. Dlaczego Bóg przebacza łajdakom? Jonasz jest rozgniewany na Niniwitów... i na Boga. Bóg uczy go cierpliwie nowego patrzenia na świat, na ludzi i na siebie. Jest łagodny i miłosierny i może zbudować nowe życie nawet „na popiele”. Sprawił, że miasto grzechu zamieniło się w miasto nawrócenia i przebaczenia. Bóg marzy, że uda Mu się zmienić także moje serce, jak zmienił Niniwę.
PROWADZI: abp Grzegorz Ryś
- metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 3 września 2018 r.

BRAK MIEJSC [aktualizacja: 07-11-2018]

  

Rekolekcje dla rodziców
i rodzin salwatorianów
6-9 czerwca 2019
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
18-26 czerwca 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
możliwość przesyłania zgłoszeń – od 3 września 2018 r.

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl