O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2019

 

 

 

===   ===   === 

Możliwość nadsyłania zgłoszeń: 
na spotkania organizowane w I. półroczu 2019 - od 3 września 2018,
na spotkania organizowane w II. półroczu 2019 - od 2 stycznia 2019.

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, na które już ktoś został przyjęty, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje).

===  ===  ===

>>> SPOTKANIA    I KWARTALE 2018 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA  II KWARTALE 2018 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA III KWARTALE 2018 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA  IV KWARTALE 2018 ROKU - ARCHIWUM <<<.

===  ===  ===

>>> SPOTKANIA  I KWARTALE 2019 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA  II KWARTALE 2019 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA  III KWARTALE 2019 ROKU - ARCHIWUM <<<.

  

  

  

  

SIERPIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
7-15 sierpnia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
19-27 sierpnia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
BRAK MIEJSC [aktualizacja: 10-08-2019]

  

sierpień / WRZESIEŃ

  

Wsłuchaj się w Życie!
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
30 sierpnia - 1 września 2019
Cóż, takie jest życie! – kwitujemy krótko trudne sprawy, których wyjaśnić nie jesteśmy w stanie. A co jeśli życie wcale nie jest takie, jakie jest? Może rację mają ci, którzy twierdzą, że życie jest takie, jak się je interpretuje, a prościej, jest takie, jak się je opowiada. Dlatego warto się wsłuchać w to „nasze życie”, bo być może nie jest jedyną i nie tą najlepszą wersją, którą warto opowiadać. Prawdziwe życie przecież jest gdzie indziej – mawia filozof. „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20) – tajemniczo dodaje św. Paweł. W trakcie sesji wsłuchamy się w samych siebie, w naszą osobistą historię, by odkryć w niej Życie. Kto wie, może zaczniemy inaczej opowiadać o życiu?
PROWADZI: Stanisław Morgalla SJ
- psycholog, kierownik duchowy, wykładowca w Instytucie Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.
możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca [aktualizacja: 1-08-2019]

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-II, IV i Pogłębienie: Bóg Życia czy bożek pustki?
1 i 2 Księga Machabejska)
4-12 września 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Piotr Szyrszeń SDS [P]

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – inauguracja i sesja I
16-20 września 2019

  

Rekolekcje dla salwatorianów
23-27 września 2019
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

Porażka, która prowadzi do zwycięstwa
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
27-29 września 2019
Co dobrego może być w doświadczeniu porażki? Jak sobie radzić z przegraną i rozczarowaniem? Na te i podobne pytania będziemy starali się znaleźć odpowiedź, rozważając historię życia Józefa Egipskiego.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta, lider psychodramy i bibliodramy, kapelan hospicjum, kierownik duchowy, rekolekcjonista; Anna Łoboda - nauczyciel, pedagog, katecheta, trener dramy, asystent psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy, lider bibliodramy.
Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

  

PAŹDZIERNIK

  

Asceza i dyscyplina – droga piękna
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
4-6 października 2019
Asceza i dyscyplina dzisiaj? Wydają się należeć do czasów zaprzeszłych. A jednak w życiu posiadają wartość zawsze aktualną. Pomagają kształtować dojrzałe człowieczeństwo i solidną osobowość. Przypominają o tym, że na duchowej drodze do doskonałości potrzebne są konkretne reguły i prawa, których nie można lekceważyć. Nie są celem samym w sobie, ale drogą do autentycznej wolności i pełnego pasji rozwoju. Nie mają nic wspólnego z moralizmem, lecz proponują zasady życia, które nadają właściwy kierunek w codziennym, dojrzałym postępowaniu.
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC - kapłan zakonny, ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy, rekolekcjonista.
możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca [aktualizacja: 21-06-2019]

  

Rekolekcje Lectio Divina
dla Międzynarodowej Szkoły Wychowawców Salwatoriańskich
[angielski, hiszpański] oraz innych osób [angielski, hiszpański, włoski]

9-17 października 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
The spiritual retreat Lectio Divina 9-17 October 2019
ENGLISH
[the application form]
El retiro espiritual Lectio Divina 9-17 octubre 2019
ESPAÑOL
[formulario de solicitud]
Il ritiro di Lectio Divina 9-17 ottobre 2019
la prima tappa - Vangelo di Marco
ITALIANO
[scheda di iscrizione]

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja II
21-25 października 2019

  

LISTOPAD

  

Dziesięć przykazań Bożych
DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
8-11 listopada 2019
Stworzeni i obdarzeni wolnością zostaliśmy zaproszeni do komunii z Bogiem. Wolność daje nam także dramatyczną możliwość odrzucenia dialogu z Bogiem. Biblia uczy, że tym właśnie jest grzech: niesłuchaniem Jego słowa, zamknięciem się na Boga. Uczestnicy XVI Dni Duchowości Biblijnej będą zaproszeni do zgłębiania pierwszych słów Boga w ogrodzie Eden, przymierza zawartego z Noem i Patriarchami i rozważenia na nowo Dekalogu: dziesięciu słów Boga, które strzegą naszej wolności i komunii z Dawcą życia.
PROWADZĄ: ks. Waldemar Chrostowski - kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie; ks. Dariusz Dziadosz - wykładowca Starego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu; Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy i rekolekcjonista.
możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca [aktualizacja: 21-06-2019]

  

Jak radzić sobie z gniewem?
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
15-17 listopada 2019
Celem sesji jest pomoc w radzeniu sobie z gniewem, złością i negatywnymi emocjami. Rozważania skupią się wokół uświadomienia sobie (w świetle słowa Bożego, psychologii i pedagogiki), czym gniew jest i czy zawsze musi być on toksyczny? Oprócz pochylenia się nad biblijnymi tekstami będzie można wypracować własny sposób pokonywania w sobie i w innych złości oraz negatywnych interakcji emocjonalnych. Konferencje zostaną zogniskowane wokół szeroko pojętej pomocy człowiekowi w kształtowaniu postawy łagodności.
PROWADZI: bp Janusz Mastalski - biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, familiolog, rekolekcjonista, kierownik duchowy, wykładowca pedagogiki na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie; rektor WSD Archidiecezji Krakowskiej (2017-), biskupem pomocniczym mianowany - 3 XII 2018, sakrę biskupią przyjął 5 I 2019.

  

Budzenie się nowej wiosny w Kościele.
Sesja dla prowadzących i towarzyszących w rekolekcjach ld
SZKOŁA LECTIO DIVINA
20-22 listopada 2019
Kościół potrzebuje duchowych przewodników, świadków nowej jakości życia opartej na przeżywaniu codzienności w rytmie Słowa. Potrzebujemy powrotu do wiernego praktykowania lectio divina, która może obudzić w Kościele nową duchową wiosnę (Benedykt XVI). Od blisko dwudziestu lat CFD realizuje projekt ewangelizacyjny: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy życia chrześcijańskiego”, który przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem oraz animatorów grup biblijnych. Sesja przeznaczona jest dla księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, którzy mają za sobą doświadczenie rekolekcji lectio divina według programu formacyjnego CFD.
PROWADZĄ: Innocenzo Gargano OSB Cam. - kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina; Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

  

listopad / GRUDZIEŃ

  

Na głębinach Słowa:
Bóg obietnicy.
Lectio divina z Abrahamem
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
29 listopada - 1 grudnia 2019
Czy Bóg dotrzyma swoich obietnic? Dlaczego każe mi wyjść z „ziemi moich gwarancji” (Rdz 12)? Dlaczego zwleka z wypełnieniem tego, co obiecał (Rdz 15)? Dlaczego mam Mu ofiarować „Izaaka mojego serca” (Rdz 22)? Pójdziemy drogą pytań Abrahama, by razem z nim przeżyć próbę wiary, gdy nadchodzi noc zwątpienia, aby przekonać się, że Bóg zawsze spełnia swoje obietnice, choć nie zawsze według naszych oczekiwań. Lectio divina z Abrahamem pomoże nam przeczytać osobistą historię w świetle Słowa i uczyć się powierzania się Bogu - Miłośnikowi życia.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość udziału już tylko jako osoba dochodząca [aktualizacja: 10-03-2019]

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
4-12 grudnia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2019-2021 – sesja III
16-20 grudnia 2019

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2019 - 5 stycznia 2020
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

KONTAKT ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl