O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum
Formacji
Duchowej

Salwatorianie Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2018

 

 

 

Dla nas, salwatorianów i salwatorianek, Rok Pański 2018 jest szczególnym.
8 września 2018 r. przypadnie 100-lecie śmierci czcigodnego sługi Bożego
Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela Rodziny Salwatoriańskiej.

 

Odnośniki do spotkań, które odbyły się w ubiegłym roku - poniżej:

>>> SPOTKANIA W I KWARTALE  2017 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA W II KWARTALE 2017 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA W III KWARTALE 2017 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA W IV KWARTALE 2017 ROKU - ARCHIWUM <<<.

 

===   ===   === 

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, na które już ktoś został przyjęty, prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji. Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny (dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje).

===  ===  ===

  

>>> SPOTKANIA I KWARTALE 2018 ROKU - ARCHIWUM <<<.

>>> SPOTKANIA II KWARTALE 2018 ROKU - ARCHIWUM <<<.

 

czerwiec / LIPIEC

 

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-III i Pogłębienie: W szkole biblijnych bohaterów.
Lectio divina do wybranych fragmentów Starego Testamentu)
30 czerwca - 8 lipca 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-III] i współpracownicy
oraz Ryszard Stankiewicz SDS
[Pogłębienie]
- info i homilie cz. 1 >>>. - homilie cz. 2 >>>. - homilie cz. 3 >>>.

 

  

SIERPIEŃ

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
2-10 sierpnia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy
BRAK MIEJSC - nie prowadzimy tzw. listy rezerwowej
o możliwość uczestnictwa można dopytywać po 25 lipca

 

 

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
13-21 sierpnia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

Spotkania z Jezusem na górze
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
24-26 sierpnia 2018
Góry w Ewangeliach skrywają wielkie tajemnice Jezusa. Uczestnicy sesji będą prowadzeni w świetle Słowa do spotkań z Jezusem w górach. Miejscem spotkań i modlitwy Słowem będą: Góra Wyboru, Góra Nauczania, Góra Przemienienia, Góra Nocnej Modlitwy i Duchowej Agonii, Góra Ukrzyżowania, Góra Wniebowstąpienia. Zaproponowana zostanie lectio divina do wybranych fragmentów Ewangelii.
PROWADZI: Joachim Stencel SDS
- duszpasterz CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista.

  

  

sierpień / WRZESIEŃ

  

Wielkie pytania Kościoła.
Pierwszy List do Koryntian
SZKOŁA BIBLIJNA
31 sierpnia - 2 września 2018
Kościół potrzebuje dobrych i wymagających pytań o własne życie wierne Ewangelii. Takie pytania stawia Pierwszy List do Koryntian. Każde z nich otwiera przed nami ważne rozdziały z życia Kościoła: odważne pytanie o jedność, gdy pojawiają się rozłamy; nieukrywane pytanie o grzech, który sieje zgorszenie w Kościele i świecie; pytanie o nauczanie Kościoła w sprawach relacji małżeńskich, dziewictwa, praktyk religijnych, a zwłaszcza uczestnictwa w Eucharystii; wreszcie pytanie o chrześcijańską naukę o zmartwychwstaniu.
PROWADZI: abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista.
LISTA ZAMKNIETA

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy: I-IV)
5-13 września 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

 


katecheza biblijna - III Kongres Młodych Osób Konsekrowanych, 14 IX 2018

  

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – rozpoczęcie II roku i sesja VII
17-21 września 2018

  

Rekolekcje dla Salwatorianów
24-28 września 2018
ZOB. WWW.SDS.PL.

  

  

PAŹDZIERNIK

  

„Czym jest człowiek?” (Ps 8, 5)
BIBLIODRAMA – WARSZTATY
1-3 października 2018
Jakże często jako pierwsza odpowiedź pojawia się poczucie nicości, zarówno w porównaniu z bezmiarem niebios, jak i zwłaszcza w obliczu majestatu Stwórcy. Jakże Bóg może „pamiętać” i „zajmować się” człowiekiem, stworzeniem tak kruchym i znikomym? Jakże Bóg może „pamiętać” i „zajmować się” mną – stworzeniem tak kruchym i znikomym? Czy to możliwe, że również mnie „uczynił niewiele mniejszym od aniołów”, obdarzył tak zadziwiającą godnością? W czasie sesji metoda bibliodramy będzie pomocą w rozważaniu ogromnych tajemnic Boga Stwórcy miłującego „syna człowieczego”.
PROWADZĄ: ks. Tomasz Knop - teolog duchowości, wykładowca, kierownik duchowy, rekolekcjonista, bibliodramatysta, psychodramatysta, psychoterapeuta; Małgorzata Zasępa – lekarz psychiatra, wykładowca, bibliodramatystka, psychodramatystka.
Uwaga! Przyjęcie na sesje warsztatowe dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów – zadatek 100 zł.; osoby niekorzystające z posiłków i noclegów – zadatek 50 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.

 


„Pokochałem cię wieczną miłością” – 1-5 X 2018 Krzysztof Wons SDS
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

  

Radość – sól życia chrześcijańskiego
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
5-7 października 2018
Chrześcijaństwo smutne i opresyjne obce jest przesłaniu Ewangelii. Uczestnicy sesji będą prowadzeni do odkrycia na nowo autentycznego wymiaru radości, która jest solą życia człowieka wierzącego. W świetle Słowa Bożego i refleksji psychopedagogicznej ukazana będzie istota radości. Radość nie jest sprawą taniego, chwilowego dobrego samopoczucia, ale sprawą treści, dojrzałości i wewnętrznej solidności osoby, sprawą doświadczenia i mądrości życiowej, dzięki której chrześcijanie, ludzie radości, uśmiechu i dobrego humoru, stają się apostołami optymizmu, który płynie z pewności nadziei.
PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC - wychowawca, psychoterapeuta, kierownik duchowy, znany i ceniony włoski formator.

możliwość uczestnictwa już tylko jako osoba dochodząca
[aktualizacja:02-07-2018]

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
10-18 października 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

 

 

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – sesja VIII
22-26 października 2018

  

  

LISTOPAD

  

Dojrzałość w relacjach
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
2-4 listopada 2018
Brak relacji z drugim człowiekiem jest często główną przyczyną trudności, a niekiedy i zaburzeń. Nie chodzi o jakiekolwiek relacje. Ludzkie relacje wymagają dojrzałości. Dojrzałe życie rozwija się dzięki dojrzałym relacjom. Sesja poświęcona jest próbie zdefiniowania dojrzałości tak psychicznej, jak i religijnej człowieka, spojrzeniu na komunikację i na możliwości płynące z ludzkiego charakteru.
PROWADZI: Mateusz Roman Hinc OFMCap - psycholog, psychoterapeuta, wykładowca psychologii, zaangażowany głównie w psychoterapię osób duchownych.

możliwość uczestnictwa już tylko jako osoba dochodząca

  

Dzieje Apostolskie. Księga o nadziei Kościoła
DNI DUCHOWOŚCI BIBLIJNEJ
8-11 listopada 2018
Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, chociaż nie były pozbawione słabości i prób w wierze, emanowały życiem. Pozostawiły przesłanie nadziei: niezależnie od wszelkich pozorów zwycięstwa zła nad dobrem zwycięstwo Chrystusa już się dokonało i jest definitywne. Zmartwychwstały jest obecny i działa w naszej historii. Przesłanie pierwszego Kościoła jest nam potrzebne zwłaszcza dzisiaj, gdy „tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei” (św. Jan Paweł II ). Sesja o nadziei w Kościele z propozycją konferencji, konwersacji i lectio divina do wybranych stronic Dziejów Apostolskich.
PROWADZĄ: Innocenzo Gargano OSB Cam. – kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina; ks. Waldemar Chrostowski – kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie; Danuta Piekarz – wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

  

Sesja dla prowadzących rekolekcje lectio divina i kierowników duchowych
SZKOŁA LECTIO DIVINA
14-16 listopada 2018
Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Sesja przeznaczona jest dla księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, którzy wcześniej uczestniczyli w tychże rekolekcjach.
PROWADZĄ: abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, rekolekcjonista; Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.

 

 

Szkoła Wychowawców WSD
edycja 2017-2019 – sesja IX
19-23 listopada 2018

  

  

listopad / GRUDZIEŃ

  

Na głębinach Słowa:
Jezus i przyjaciele z Betanii. Lectio divina z Marią, Martą i Łazarzem
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
30 listopada - 2 grudnia 2018
Wszyscy ewangeliści opowiadają o zażyłej więzi Jezusa z rodzeństwem z Betanii. Syn Boży, najpiękniejszy z synów ludzkich, pielęgnował głębokie przyjaźnie z Marią, Martą i Łazarzem. Betania była Jego umiłowaną oazą spotkań z przyjaciółmi. Podczas sesji zostanie zaproponowana lectio divina do wybranych stronic Ewangelii o przyjaźni świętowanej przy stole, przeżywanej w czasie choroby, w dniach bólu po stracie ukochanej osoby, w godzinie pożegnania, krzyża i o brzasku nowej wiosny życia.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD,
kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość udziału już tylko jako OSOBA DOCHODZĄCA
- o możliwość pełnego udziału można pytać po 10 listopada 2018 r. -

  

Rekolekcje Lectio Divina
(etapy I-II, IV i Pogłębienie:
List św. Pawła Apostoła do Tytusa)
5-13 grudnia 2018
PROWADZĄ: duszpasterze CFD [I-II, IV] i współpracownicy
oraz Piotr Szyrszeń SDS
[Pogłębienie]

  

Ćwiczenia Ignacjańskie
(tygodnie: I-IV)
28 grudnia 2018 - 5 stycznia 2019
PROWADZĄ: duszpasterze CFD i współpracownicy

  

  

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl