O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Między lękiem a ufnością 16-18 kwietnia 2010 ...


Między lękiem a ufnością
Szkoła Duchowości Ojca Jordana
16-18 kwietnia 2010

- zapowiedź -

Franciszek Maria od Krzyża Jordan, założyciel i mistrz duchowy salwatorianów i salwatorianek, człowiek o pasjonującej historii i przepięknej duszy, którego do końca palił ogień głosiciela Słowa i pragnienie, by wszyscy poznali Zbawiciela świata. Jest osobowością, która nie przestaje zapalać innych: niezależnie od pochodzenia, powołania, stanu życia. Szkoła Duchowości Ojca Jordana daje okazję czerpania z bogactwa duchowości, która zdumiewa swoją aktualnością i pomaga odnaleźć własne miejsce w Kościele i świecie.

Misja i lęk idą często w parze. Nasze charyzmaty mogą z różnych przyczyn słabnąć, zwłaszcza gdy ulegamy lękom. Ale też lęk możemy przekroczyć, gdy oprzemy się na Słowie powołującego nas Boga, któremu na imię „Jestem, który Jestem”. Ojcu rodziny salwatoriańskiej - Franciszkowi Marii od Krzyża - nie obce było doświadczenie lęku. Pytanie, jak przezwyciężać lęk, by nie zatracił życia i powołania?, stanowiło integralną część ludzkiego i duchowego dojrzewania Jordana: Franciszek Maria od Krzyża Jordan znalazł odpowiedź: bezgraniczne zaufanie Bogu. Odkrywamy w nim człowieka, który w Bogu złożył całą swą nadzieję i ufność.

Sylwetka Franciszka Marii od Krzyża Jordana klęczącego w kaplicy Domu Macierzystego i w Bazylice św. Piotra to obraz, który mocno zapisał się w umysłach i sercach współbraci jemu współczesnych. Trwając przed Bogiem w Sakramencie Ołtarza założyciel salwatorianów i salwatorianek odkrywał jedynego prawdziwego Boga jako miłującego Ojca oraz Pana nieba i ziemi, obecnego wśród nas po wszystkie dni aż do skończenia świata, kształtując w sobie fundament bezgranicznego Jemu zaufania.

Temat "Między lękiem a ufnością" podejmiemy wychodząc od ewangelicznego tekstu Mt 28, 16-20 oraz mając w pamięci obraz o. Franciszka  przez długie godziny adorującego Najświętszy Sakrament. Spotkanie odbywa się w klimacie pełnego milczenia i osobistej modlitwy. Prowadzącym jest ks. Piotr Szyrszeń SDS, duszpasterz CFD w Krakowie. Konferencje zostaną utrwalone w formie nagrań CD.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl