O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  śp. o. Marie Jacques de Belsunce ...


śp. o. Marie Jacques de Belsunce

 

- zmarł 29 grudnia 2017 r.

Requiem aeternam dona ei, Domine,
et lux perpetua luceat ei !

 

O. Marie Jacques de Belsunce należał do Wspólnoty św. Jana. W ostatnich latach życia był przełożonym klasztoru św. Marii Magdaleny w Brukseli. Był filozofem, przez wiele lat mistrzem nowicjatu, kierownikiem duchowym i rekolekcjonistą.

W naszym domu - Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie - prowadził sesje modlitewne i biblijne: „Droga do wewnętrznej ciszy, medytacji i adoracji” (1-3 V 2000); „Rekolekcje ze św. Janem, umiłowanym uczniem Jezusa” (16-18 XI 2001) oraz „Księga Apokalipsy. Siedem proroctw” (15-17 IV 2005).

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl