O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Medytacja z ikoną 4-6 listopada 2011 ...


Medytacja z ikoną
4-6 listopada 2011

Zainteresowanie ikoną przeżywa w duchowości chrześcijańskiej prawdziwy renesans. Ikona jest dziełem sztuki o wielkich walorach artystycznych, lecz jeszcze większe jest jej bogactwo duchowe. Przemawia głębokimi treściami biblijnymi i teologicznymi. W swojej istocie jest przede wszystkim dziełem modlitewnym. Nie można oddzielić jej od kontemplacji i liturgii. Rodzi się z modlitwy i dla modlitwy.

W dniach 4-6 listopada 2011 r. odbyłą się sesja formacyjna o ikonie: "Medytacja z ikoną". Spotkanie prowadził ks. Michał Janocha - ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, historyk sztuki, wykładowca na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytecie Warszawskim.

Uczestnicy sesji odkrywali duchową głębię ikon przedstawiających tajemnicę Wcielenia: ikonę św. Trójcy (Andrieja Rublowa), ikonę Mandylionu, ikonę Bożego Narodzenia; ikonę Hodegetrii, ikonę Przemienienia Pańskiego i ikonę Zmartwychwstania (Zstąpienia do Otchłani). W sesji uczestniczyło 77 osób, które mogły skorzystać z sakramentu pokuty i indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym. Spotkanie odbywało się w klimacie pustyni, ciszy i medytacji.

Polecamy nagrania konferencji:

Zob. wywiad z ks. M. Janochą:

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl