O CFD ARCHIWUM PROGRAM DOM W TRZEBINI Do medytacji   

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA  Ćwiczenia Ignacjańskie 28 grudnia 2011 - 5 stycznia 2012< ...


Ćwiczenia Ignacjańskie
28 grudnia 2011 - 5 stycznia 2012

 

W dniach od 28 grudnia 2011 do 5 stycznia 2012 r. przeżywaliśmy Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego Loyoli. W rekolekcjach uczestniczyło 86 osób. Rekolektanci, adekwatnie do stopnia zaawansowania na drodze ćwiczeń ignacjańskich, uczestniczyli w jednym z czterech "tygodni". Towarzyszyło im dziesięcioro kierowników duchowych. Dziękujemy za dar modlitwy w intencji uczestników ćwiczeń, prowadzących i kierowników duchowych!
 

---------------------------------------------------------------------

HOMILIE
wygłoszone w czasie rekolekcji

Nawrócić Heroda, który jest w nas
homilia w dzień rozpoczęcia rekolekcji – święto Młodzianków Męczenników, 28 grudnia 2011
1J 1, 5-2, 2; Mt 2, 13-18


Bóg nakazał Józefowi, aby uchodził do Egiptu i w ten sposób ocalił życie Jezusa, swoje i Maryi. Rekolekcje, na które przybyliśmy są czasem ocalenia w pierwszej kolejności nie naszego życia, lecz Bożego życia w nas. A co z naszym życiem? Pan Jezus naucza: „Każdy kto straci swe życie z Mego powodu, ten je zachowa”. Tą zasadą kierujmy się w czasie naszych duchowych rekolekcyjnych praktyk. Traćmy życie dla Jezusa.

Józef uciekał ze Świętą Rodziną przed gniewem Heroda. My przybyliśmy na rekolekcje uciekając, chroniąc się przed różnymi Herodami i ich gniewem, przebiegłością, manipulacją, przemocą. Uciekamy przed Herodami, którzy na co dzień próbują dopaść i zniszczyć Boże życie w nas, zamieniając nas w życiowe marionetki, religijne dziwolągi, ludzi bez twarzy, bez własnego zdania.

Jednak już tu, na rekolekcjach, może się okazać, że największe niebezpieczeństwo grozi Jezusowi i Jego życiu w nas, z naszej strony. To my sami jesteśmy dla Jezusa tym okrutnym królem Herodem, a dokładnie nasze lenistwo czy też duchowe niedbalstwo, nasze kompromisy z tym światem, nasze nie do końca ewangeliczne życie czy wybory, nasza religijna powierzchowność, płycizna itp. Tego Heroda, który jest w nas, w czasie rekolekcji pragniemy nie tyle zabić czy też unicestwić, bo musielibyśmy zabić, unicestwić samych siebie; ale pragniemy go nawrócić, sprawić, aby w Narodzonym Dziecięciu odnalazł swego Boga i Pana, oddając Mu pokłon, a ostatecznie oddając Mu swe życie.

Herod, który zmusił Jezusa i Jego rodzinę do przymusowej emigracji, nie zdawał sobie sprawy, że w ten sposób wypełnia Boże proroctwo: „Z Egiptu wezwałem mego syna”. Gdyby nie on, to zapewne Józef i Maryja nigdy by się do Egiptu nie wybrali. Herod uczynił to nieświadomie. My pragniemy nasze rekolekcje przeżyć z pełnym zaangażowaniem, pełną świadomością umysłu i serca wypełniając kolejne punkty rekolekcyjnego programu.

Mędrcy, jak słyszeliśmy, zawiedli Heroda. Jak wiemy z wyraźnego Bożego polecenia nie wskazali okrutnemu władcy dokładnego miejsca pobytu Jezusa i Jego rodziców. To sprawiło, że Herod wpadł w gniew. My odwrotnie. Nie możemy zawieść tych, do których po rekolekcjach wrócimy. Wrócimy, aby im pomoc spotkać się z żywym Jezusem. Inaczej i oni mogliby wpaść w gniew, poczuć się przez nas oszukani, zawiedzeni, rozczarowani. Wielu z nich już wiele lat czeka na Dobrą Nowinę, na spotkanie z żywym Bogiem. Oczywiście mogą się zdarzyć i tacy, którzy widząc żywego Jezusa w nas, powodowani zazdrością, głupotą, lękiem będą chcieli Go w nas zniszczyć. Nie pozwólmy na to.

Ktoś może powiedzieć, że Pan Bóg był okrutny pozwalając na śmierć niewinnych dzieci, na ból i cierpienie ich rodziców i bliskich. Tak naprawdę jednak okrutny to był Herod i jego oprawcy. Pan Bóg był co najwyżej – jeśli można tak powiedzieć – „bezradny” wobec Heroda i daru wolności, którym go obdarował, podobnie jak każdego z nas. Ten dar, dar wolności, jest także w Tobie. W czasie rekolekcji możesz go wykorzystać, jak Herod, niszcząc Boże życie w sobie. Możesz też wykorzystać go, jak młodziankowie męczennicy, poświęcając swoje życie. Możesz życie Boże w sobie ocalić, co więcej: rozwinąć, ubogacić, umocnić. Od ciebie zależy czy w Twoim rekolekcyjnym Rama słychać będzie płacz i lament czy też radość i wesele. Amen.

ks. Ryszard Stankiewicz SDS

---------------------------------------------------------------------

... ... ...
homilia – ..., ... grudnia 2011
... ... ...


... ... ...

... ... ...

---------------------------------------------------------------------

Droga Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego rozłożona jest na cztery lata formacji. Do wspólnego przeżywania rekolekcji zapraszamy osoby świeckie, duchowne i konsekrowane. Pozwala to na szczególne doświadczenie jedności w różnorodności powołań. W odstępie corocznym można wziąć udział w 8. dniowej serii rekolekcyjnej zwanej „tygodniami ignacjańskimi”. Każdy z czterech tygodni, przeżywany w pełnym milczeniu, skoncentrowany jest głównie na osobistej modlitwie Słowem Bożym połączonej z rozeznaniem duchowym.

Pierwszym warunkiem dobrego odprawienia ćwiczeń jest szczere pragnienie przeżycia "Ćwiczeń" z pobudek religijnych. Drugi warunek stanowi osobiste przekonanie i dobrowolnie podjęta decyzja uczestnictwa w "Ćwiczeniach". Wejście w rekolekcje ułatwia pewne, przynajmniej zaczątkowe, doświadczenie modlitwy myślnej zdobyte samodzielnie, bądź np. przez uczestnictwo w jakimś ruchu religijnym.

Dobre odprawienie "Ćwiczeń" jest uzależnione od zdolności rekolektanta do obserwowania swoich duchowych doświadczeń, a także umiejętności analizowania i wypowiadania swoich uczuć, wewnętrznych konfliktów i trudności, szczególnie zaś tych, które budziłyby jakieś obawy i lęki. Koniecznym warunkiem jest także postawa otwartości przed kierownikiem duchowym oraz akceptacja dzielenia z nim wewnętrznych przeżyć.

Istotny warunek owocnego odprawienia rekolekcji stanowi także wewnętrzne skupienie i zachowanie całkowitego milczenia. Warunkiem uczestniczenia w rekolekcjach jest również pełny udział od godziny rozpoczęcia do godziny zakończenia. Należy więc tak zorganizować sobie czas, aby dotrzeć na rekolekcje pierwszego dnia przed godz. 15.00 i planować wyjazd ostatniego dnia po godz. 13.30.

KONTAKT ZGŁOSZENIE
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl